BU BİR SAVAŞ VEYA SAVUNMA DEḠİL SOYKIRIMDIR, İSRAİL-ABD VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN KATLİAMLARI BӦLGESEL BİR KAOSA HİZMET ETMEKTEDİR!

Beyt-Nahreyn Arap-AramiBirligi

CemeʿetëlʿArap u l-Ârâm fî beytëlNehreyn

UnionArabe et Araméen

بيت-نهرين اراپ-ارامى  بيرليكي

Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

BU BİR SAVAŞ VEYA SAVUNMA DEḠİL SOYKIRIMDIR, İSRAİL-ABD VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN KATLİAMLARI BӦLGESEL BİR KAOSA HİZMET ETMEKTEDİR!

ABD yönetiminin, bazı devletler, politik gruplar ve çevrelerin, İsrail’in katliama varan saldırgan tavrına destek kararları ve davranışları politik veya finansal bağımlılık gibi çeşitli saiklerle alınmış, BM kararlarına aykırı, provokatif bir tutumdur. Bu tutum her zaman satır aralarında sokuşturulan ancak bugüne kadar hiçbir etkisi görülmeyen Ortadoğu barışına hizmeti değil tam tersine şiddeti körükleyen ve sadece bölgeyi değil tüm dünyayı kaosa sürükleyecek bir maceraya hizmet etmektedir.

Gazze’de çocuk, yaşlı, kadın gözetmeden ellerinde herhangi bir silah olmayan sivil halkın üzerine bomba yağdırarak, ibadethaneleri yıkarak, göstericiler üzerine ateş açıp binlerce insanı öldürüp, binlerce insanı yaralamak ve gözaltına almak, milyonlarca insani yelerini terk etmeye zorlayarak çöllere sürmenin uluslararası hukuktaki karşılığı katliamdır/soykırımdır. Hukuk devleti kavramını dillerinden düşürmeyen tüm devletlere ve güçlere bu kavrama olan samimiyetlerini göstermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Kuşkusuz, söz konusu coğrafya Arap ve İbrani halklarının anavatanlarıdır. Ancak tarih boyunca binlerce yıldır aymaz politikacıların ve devletlerin ileri sürdüğü böylesi yanlış anlayışların sonucunda tarafları düşman kamplara dönüştürücü bir rol oynayarak sorunu günümüze taşımıştır.

O coğrafyada yaşayan üç etnisiteyi (Arap-Süryani ve İbrani) sembolik olarak temsil eden Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, katliam ve soykırımı hedefleyen İsrail’in ve ABD ve müttefiklerinin uyguladığı politikalarının ve saldırılarının insanlık suçu kapsamında olduğunu, insan olmanın tüm etiklerine ve BM kararlarına aykırı bu katliam politikalarının, bölgede ve dünyada kaosa hizmet edeceğini ve kaosu derinleştireceğini belirterek İsrail’in ve hamilerinin başlattığı katliam politikalarından vazgeçmesi ve koşulsuz olarak BM kararlarına uyması çağrısında bulunuyoruz.

Ayrıca, İsrail ile işbirliği yaparak saldırgan politikalarına dolaylı veya direkt destek vererek ona bu tür kaos politikalarını uygulamaya zemin hazırlayan başta ABD olmak üzere tüm devlet ve politik grupların, bölge halklarını yıkım, katliam ve istikrarsızlıklara mahkûm eden bu politikalarını gözden geçirmeleri ve kaos politikalarının ve insanlık suçu katliamın işbirlikçileri olma konumlarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz. 

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, tüm devletlere ve siyasi grup ve demokratik çevrelere; Kutsalınız varsa kutsalınız adına, insani değeriniz varsa inandığınız değerler adına size sesleniyoruz. Beş bin yıldır sadece yıkıma, gözyaşına, acılara, katliamlara, soykırımlara, sadece insanlık suçlarına sebep olan bu savaşı durdurmak için somut adımlar atmanız çağrısında bulunuyoruz.

Son gelişmeler ışığında artık bölge devletleri; Türkiye, Mısır, Iran, Lübnan, Ürdün ve diğerlerinin net olarak anlamalıdır ki güvenlikleri ve bekaları Gazze’den başlıyor.

Bu konuda Türkiye’nin yapmış olduğu diplomatik barış ve insani yardım destek girişimlerini takdir ediyor ve destekliyoruz.

İki devletli ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadıkça bölgede istikrar sağlanamaz, bölge ülkelerinin ulusal güvenliği ve bekaları sağlanamaz!

Mim Yavuz Binbay

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği onursal başkanı