Nevşehir Belediye Başkanına Sesleniyoruz Arap Düşmanlığı Yapmak ırkçılıktır.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği

CemeʿetëlʿArap u l-Ârâm fî Beytël Nehreyn

Union Arabe et Araméen en Mésopotamie

Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Nevşehir Belediye Başkanına Sesleniyoruz Arap Düşmanlığı Yapmak ırkçılıktır.   

Her seçim döneminde bir propaganda malzemesi olarak ırkçı saldırılarla hedef alınan Arap etnisitesi ne yazık ki bu Yerel seçim propaganda süresince de bazı partiler gene savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimiz üzerinden Arap halkına karşı ırkçı söylemleri bir seçim vaadi haline getirdiler. Demokratlık ve milliyetçilik yaftası altında sunulan İttihatçı zihniyetin tekne kazıntıları olan bu partilere hatırlatmak isteriz ki, IRKÇILIK DEMOKRATLIK VE MİLLİYETÇİLİK DEǦİL – İNSANLIK SUÇUDUR!

Bu zihniyetin son icraatı İYİ partinden Nevşehir belediye başkanlığını kazanan Rasim Arı’nın ilk icraatı olarak; tarihimizin en büyük ve uzun süre boyunca yöneten iki imparatorluğunun (Selçuklu ve Osmanlı) resmi dili olan ve dinimiz İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’ın dili ve alfabesi olan arapça ile yazılmış tabelaların sökülmesi icraatını yasadışı buluyor, kınıyor ve bu yasadışı eylemin iptali için ilgili mahkemeyi göreve davet ediyoruz.

Bu zati muhtereme soruyoruz, acaba bu coğrafyayı yöneten iki imparatorluğun tüm arşivinin yani 700-800 yıllık hafızamızın/arşivimizin Arapça alfabesiyle yazıldığını biliyor mu?

Nevşehir belediye başkanına soruyoruz, aynı uygulamayı, İngilizce, Fransızca ve diğer dillerdeki tabelalara uygulayacak mısınız? Yoksa tüm dünyada ırkçılık olarak kabul edilen sadece bir dili hedef alan bir uygulamayla ırkçı bir zihniyeti yansıtmakla mı sınırlı kalacak?

Bu zati muhterem, sınır komşularının %90’ının Arapça konuşan, Arapça yazan Arap olduğunu ve bu komsularin ülke ekonomisine katkilarinin ne kadar önemli olduğunu biliyor mu?

Türkiye’nin 83 milyon nüfusunun ikici etnik azınlığı olan ve bu coğrafyaya yayılmış ve bu coğrafyanın temel unsurlarından biri olan bu halk neden bu saldırılara maruz kalıyor?

Neden sindirilmeye çalışılıyor?

Bu coğrafyada demokratik bir yaşam kurmayı hedefleyen, Demokratik toplumsal bir barışı ilke edinen tüm siyasi partiler ve dinamikler bu sorulara cevap aramalıdır.

Bir Türk Türklüğüyle, bir Kürt kürtlüğüyle, bir Ermeni Ermeniliğiyle, bir Çerkez Çerkezliğiyle … Kendini ifade etmekten ne kadar huzur duyuyorsa bir Arap’ta kendini Araplığıyla ifade etmekten huzur duymalıdır.

Türkiye’de Araplar bu ayrıştırıcı, ötekileştirici, nefret ve ırkçı söylemlerindeki gibi ne kimseyi arkadan vurdu, ne de ihanet etti, tam aksine bu ülkenin kuruluşunun, devamlılığının istikrarının çimentosu ve teminatı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri vatandaşlık bağlarıyla bağlı olan Arapları Etnik olarak ve kültürel sembollerini hedef alarak yetkilerini aşan ve kötüye kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Irkçı/nefret suçlarını tanımlayan yasalarına aykırı olarak provokasyon girişimleri peşine takılarak oy devşirmeye çalışan, fetva ararcasına bu ülkede fitne yaratmanın ırkçılık olmayacağını dillendirenlere;

Beyt-nahren Arap-Arami Birliği olarak, net olarak belirtmek isteriz ki, bir grubu, etnisitesiyle, diniyle, kültürüyle hedef almak tüm dünyada ırkçılık olarak adlandırılıyor. Bunu yapıyorsanız ırkçısınız ve yasalarımızda bu eylemleri yasaklayan yasalar mevcuttur.

Halkımızı ve ülkemizde ırkçılığa karşı olan tüm dinamikleri etnik yapılarıyla bir kesimi sembolleriyle hedef alıp bölücülük yapan bu kişilere karşı demokratik tepkilerini yasalar çerçevesinde tepkilerini yansıtmalarını ve bu kişiler hakkında yasaların ilgili maddelerini uygulamak için savcılığımızı göreve çağırıyoruz.           

Mim Yavuz Binbay

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği