Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği 2024 Yerel seçimler kararı; Arap Halkına Düşmanlık Politikalarını Körükleyen Partilere ve Adaylara Oy Vermeyeceğiz.

Beyt-Nahreyn Arap-AramiBirligi

CemeʿetëlʿArap u l-Ârâm fî beytëlNehreyn

UnionArabe et Araméen

بيت-نهرين اراپ-ارامى  بيرليكيMail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Arap Halkına Düşmanlık Politikalarını Körükleyen Partilere ve Adaylara Oy Vermeyeceğiz.

Ne yazık ki Türkiye Arapları bu seçimlere de siyasi temsilcileri olmadan katılmak zorunda kalmıştır. Ancak partileşme sürecinde büyük ilerlemeler kat ederek önümüzdeki seçimlere kendi partisiyle (EDEP- Eşitlikçi Demokrasi Partisi) katılarak hem halkımıza hem de ülkemize önemli siyasi katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin etnik mozaiğinde ikinci yoğun nüfusuna sahip Arap-Arami halkı Vatanseverlik kültürü üzerine inşa etmiş olduğu medeniyetine uygun olarak kadim halkımız ülkemizin istikrarını korumak amacıyla yerel seçimler de de tüm emperyalist dayatma ve vaatler arkasına saklanmış kölelik projelerini reddederek “îlléh’îl vatan” şiarıyla tavrını yansıtacağından eminiz. Ancak, istikrarlı ve güçlü ülkeler sorunlarına çözüm üretebilir.

“îlléh’îl vatan – ” şiarıyla aşağıdaki prensipler tavrımızı belirlemede kadim halkımıza yol gösterecektir;

 • Her ne kadar yapılacak olan seçimin yerel seçim olmasına rağmen, dünyanın ve ülkemizin konjektürel siyasi yapısı sebebiyle genel siyaseti de etkiliyor. Bu sebeple bu seçimlere iki yönden bakmak lazım;

1- yerel seçim olması hesabıyla, adayların geçmiş icraatlarını, kapasitesine ve ehil olmasını değerlendirerek hizmete ve icraata yönelik projeleri olan adaylara destek verilmesini öneriyoruz. 2- Genel siyasete etkileri olması hesabıyla partilerin aşağıda değerlendirdiğimiz ideolojik ve siyasal yapılarına bakılarak karar verilmesini öneriyoruz.

 • Ülkemizin siyasal istikrarını mevcut küresel kriz koşullarında olmazsa olmaz temel ilke olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu kriz döneminde istikrarsızlaşan ülkelerin trajedik akıbetlerini GAZZE, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Afganistan, Ukrayna vd. gözlemliyoruz. Karşılığı olmayan demokrasi nutuklarına aldanmayacağız. Demokrasi bağımsız siyasal istikrarla ve bağımsız ekonomik güçle kurumsallaşır. Vatan yoksa emperyalist emellerin işgali altındaysa ne halk kalır, ne parti ne ideoloji ne de demokrasi kalır. Oylarımızı Vatanımızın mevcudiyetini koruyacak siyasal istikrar için kullanalım!
 • Uzun süredir ülkemiz ve coğrafyamız üzerine oynanan kirli oyunların bilincindeyiz. Soydaşlarımızın katledilmesine, coğrafyamızın yakılıp yıkılıp harabeye çevrilmesine, milyonlarca insanın vatanından sürülerek yersiz yurtsuz sığınmacı durumuna düşmesine sebep olan ve aynı senaryolar çerçevesinde ülkemizi hedef alan bu politikaların uygulayıcı küresel güçlerin işbirlikçilerine destek vermeyeceğiz!
 • Osmanlı imparatorluğunun dağılmasına çanak tutan İttihat ve Terakki zihniyetine ve onunla işbirliği yapanlara 100 yıl sonra ülkemizi ve halklarımızı tekrar aynı felakete uğratacak yıkımına sebep olacak politikalarına destek olmayacağız. Aksine 100 yıl önce ırkçı zihniyetle Arap/Aramilere (Arap-Süryani-Keldani) ve Ermeni kardeşlerimize karşı işledikleri insanlık suçlarının hesabını soracağız. Arap halkının ve öncüsü entelektüel liderlerini katleden ittihatçı “Katliamcı Cemal Paşayı, Kurt İsmail, Zeki Müşir, Zalim Cimşit paşaları ve işbirlikçileri Hamidiye alayları paşası Milli İbrahim paşayı unutmadık hesap soruluncaya kadar da unutturmayacağız. Unutulmasın ki, Kadim Arap/Arami halkı kadim bir medeniyete ve o medeniyetin kadim hafızasına sahiptir. Kadim tarihi boyunca AKAD-ASUR-BABIL- ABBASI- Diyar el Bekr, Hısn’îl Keyf vb. dönemlerinde sonuç alıncaya kadar bu kadim hafızasının gereklerini yerine getirmiştir, bu dönemde de gereklerini yerine getirecektir!
 • Savaş mağduru Suriyeli soydaşlarımızı etnik ve dinsel bazda hedef alan yetkilerini aşan ve kötüye kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Irkçı/nefret suçlarını tanımlayan yasalarına aykırı olarak provokasyon girişimleri peşine takılarak oy devşirmeye çalışan, fetva ararcasına sığınmacıların gitmesini istemenin ırkçılık olmayacağını dillendirenlere, Beyt-nahren Arap-Arami Birliği olarak, net olarak belirtmek isteriz ki, bir grubu, etnisitesiyle, diniyle, kültürüyle hedef almak tüm dünyada ırkçılık olarak adlandırılıyor. Bunu yapıyorsanız ırkçısınız ve soydaşlarımızı etnik ve dinsel Arap-Müslüman olarak kodlayarak hedef alan partileri ve işbirlikçilerini desteklemeyeceğiz.
 • İttihatçı düşüncenin Osmanlının son dönemindeki ve günümüzde bu zihniyetin devamı olan CHP ve diğer partilerin son dönemdeki politik tutumlarıyla günümüzde de tüm azınlıkların en büyük düşmanı olduğunu ve bu zihniyetin değişmediğini göstermiştir. Gazze direnişinin kahramanları HAMAS direnişçilerine “Terörist” diyen CHP ve türevlerine OY VERMEYECEḠİZ.
 • Etnik ve kültürel varlığımızı kerhen söylenen, karşılığı olmayan söylemlere değil, etnik ve kültürel Varlığımızın kabulünü temsile yansıtan veya yakın duran program ve politikalara destek vereceğiz.
 • Politikalarını Varlığımızın inkârı üzerine dayandıran, yok sayan programlar üzerine kurmuş olan partilere destek vermeyeceğiz. Onların ırkçı politikalarına karşı meşru mücadelemizi sürdüreceğiz.
 • Kimseye diyet borcumuz yok ve kimsenin sürüsü olmamalıyız.
 • Kadim halkımız 5’000 yıldır Ana Vatanı Beyt-nahreyn coğrafyasında yaşıyor, 5’000 KM uzaktan gelip halkımıza soykırım uygulayanların hamisi, 5’000 yıllık medeniyetimizi yakıp yıkmayı hedefleyen küresel politikaları dayatan ABD ve işbirlikçilerine destek vermeyeceğiz. Soykırım destekçisi ABD ile işbirliği içinde olan hiçbir partiye OY VERMEYECEḠİZ.
 • Arap coğrafyasıyla kardeşlik ve eşitlik temelinde ekonomik, siyasal, kültürel ilişkileri geliştiren ve güçlendiren parti ve adaylar destek vereceğiz. Arap sermayesinin Türkiye’ye geldiğinde bile kin ve nefret kusan ırkçı parti ve zihniyete destek olmak en net tabirle MANKURT’luk olarak değerlendiriyoruz. Televizyon programlarına arzı endam edip bu zihniyete destek olan  MANKURT’ları da tanıyoruz, sergiledikleri zavallılığı da görüyoruz.

Kadim halkımızı bu ilkeler çerçevesinde, Vatanımızı işbirlikçileri aracılığıyla emperyalist vesayet altına alacak politikalara değil,  Vatanımızın siyasal istikrarını ve bağımsızlığını sağlayacak ve koruyacak partilere oy vermeye çağırıyoruz.

Kadim Arap-Arami halkları olarak Tavrımız nettir, Oylarımız Vatanımızın siyasal istikrarının devamından ve ehil olma, güvenilir olma ve hizmet odaklı adaylar ve partilerden yana olacaktır!

Yapacağımız değerlendirmeler ve açıklamaları basından ve www.beyt-nahreyn.com sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca, bu konuda görüş bildirmek istiyorsanız araskem@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Mim Yavuz Binbay

Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği

Onursal Başkanı