KATLİAMLARLA BARIŞ SAǦLANAMAZ, İSRAİL-ABD VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN KATLİAMLARI KAOSA HİZMET ETMEKTEDİR !

Beyt-Nahreyn Arap-AramiBirligi

CemeʿetëlʿArap u l-Ârâm fî beytëlNehreyn

UnionArabe et Araméen

بيت-نهرين اراپ-ارامى  بيرليكي

Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

KATLİAMLARLA BAR SAǦLANAMAZ, İSRAİL-ABD VE İşbirlikçilerinin KATLİAMLARI KAOSA HİZMET ETMEKTEDİR !

ABD yönetiminin, bazı devletler, politik gruplar ve çevrelerin, İsrail’in katliama varan saldırgan tavrına destek kararları ve davranışları politik veya finansal bağımlılık gibi çeşitli saiklerle alınmış, BM kararlarına aykırı, provokatif bir tutumdur. Bu tutum her zaman satır aralarında sokuşturulan ancak bugüne kadar hiçbir etkisi görülmeyen Ortadoğu barışına hizmeti değil tam tersine şiddeti körükleyen ve sadece bölgeyi değil tüm dünyayı kaosa sürükleyecek bir maceraya hizmet etmektedir.

Ellerinde herhangi bir silah olmayan sivil göstericiler üzerine ateş açıp onlarca insani öldürüp, binlerce insanı yaralamak ve gözaltına almak uluslararası hukuktaki karşılığı katliamdır. Hukuk devleti kavramını dillerinden düşürmeyen tüm devletlere ve güçlere bu kavrama olan samimiyetlerini göstermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Kuşkusuz, söz konusu coğrafya Arap ve İbrani halklarının anavatanlarıdır. Ancak tarih boyunca binlerce yıldır aymaz politikacıların ve devletlerin ileri sürdüğü böylesi yanlış anlayışların sonucunda tarafları düşman kamplara dönüştürücü bir rol oynayarak sorunu günümüze taşımıştır.

O coğrafyada yaşayan üç etnisiteyi (Arap-Süryani ve İbrani) sembolik olarak temsil eden Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, katliama varan İsrail’in dönem dönem uyguladığı saldırılarının insanlık suçu kapsamında olduğunu, insan olmanın tüm etiklerine ve BM kararlarına aykırı bu katliam politikalarının, bölgede ve dünyada kaosa hizmet edeceğini ve kaosu derinleştireceğini belirterek İsrail’in başlattığı katliam politikalarından vazgeçmesi ve koşulsuz olarak BM kararlarına uyması çağrısında bulunuyoruz.

Ayrıca, İsrail ile işbirliği yaparak saldırgan politikalarına dolaylı veya direkt destek vererek ona bu tür kaos politikalarını uygulamaya zemin hazırlayan devlet ve politik grupların, bölge halklarını yıkım, katliam ve istikrarsızlıklara mahkûm eden bu politikalarını gözden geçirmeleri ve kaos politikalarının ve insanlık suçu katliamın işbirlikçileri olma konumlarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz. 

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, tüm devletlere ve siyasi grup ve demokratik çevrelere Kutsalınız varsa kutsalınız adına, insani değeriniz varsa inandığınız değerler adına size sesleniyoruz. Beş bin yıldır sadece yıkıma, gözyaşına, acılara, katliamlara, soykırımlara, sadece insanlık suçlarına sebep olan bu savaşı durdurmak için somut adımlar atmanız çağrısında bulunuyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği