Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğinden Süreç Değerlendirmesi – Süleyman Halid Müjdeci

bnBeyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Kurucumuz ve onursal başkanımız Mim Yavuz Binbay 12 Eylül işkenceleri ve 90’lı yılların barbarca saldırıları sebebiyle oluşan sağlık sorunlarıyla ilgili başladığı tedavi sebebiyle Birliğimizin sözcülüğünü bu süre içinde Partileşme ve siyasal komisyon sorumlusu Süleyman Halid Müjdeci üstlenmiştir. Onursal Başkanımız Mim Yavuz Binbay’ın tedavisinin en kısa sürede olumlu yanıt vermesini ve aramıza dönmesini diliyoruz.

Değerlendirmemize son dönemde Arami halklarına (Arap-Süryani) yönelik yoğunlaşan planlı ırkçı -katliamcı saldırılarla başlamak istiyoruz. Daha öncede Suriyeli kardeşlerimize yönelik birçok şehirde eş zamanlı başlatılan linç kampanyaları son olarak Urfa’da sergilenmeye çalışılmıştır. Bu insanlık suçu girişimlerini lanetle kınıyoruz ve faillerine bu halkın sahipsiz olmadığını, bu tür girişimlerin devam etmesi durumunda gerekli cevabı vereceğimizi bilmelerini isteriz. Ayrıca gerek önce sahnelenen bu insanlık suçu girişimlerine gerekse Urfa’da sahnelenmeye çalışılan linç girişimine sesiz kalan ve tepki vermesi gerekirken gerekli ölçüde tepki vermeyen insan hakları kuruluşları, parti, basın, STK vb. kurum kuruluş ve şahsiyetleri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Halklarımızın hak mücadelesine 22 Nisan 2015’te bir saldırıda Suriye’de tüm Arami halklarının özgürlük savaşçıları David Jendo’yu öldüren ve arkadaşı İlyas Nasiri yaralayan güçleri, her ne sebeple ve kimler tarafından yapılmış olursa olsun kınıyoruz ve bu tür olaylara sessiz kalma-yacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu konuda duyarlı olması gereken tüm insan hakları örgütlerini, STK’ları ve kurum ve kuruluşları duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Tüm ulusal ve uluslararası çağrılarımıza rağmen Halep ve İskenderun Ortodoks Metropoliti Pavlus Yazıcı ve Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Yuhanna İbrahim’in akıbeti ile ilgili hala herhangi bir gelişme olmamıştır.

Halklarımızın siyasal temsilini sağlayacak, politikalar üreterek kazanımlarına sahip çıkacak Partileşme çalışmalarımıza hız verilmiş ve komisyon çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. Ayrıca bu çalışmada yer alacak kişi ve kurumlarla temaslar kurulma hazırlıkları yapılmaya başlanmıştır. Halkımızın partileşme çalışmasında yer almak, katkıda bulunmak isteyen tüm kurumlarına, şahsiyetlerine ve bireylerine bizimle temasa geçmeleri çağrısında bulunuyoruz. Katkılarınız halklarımızın yeniden dirilişinin bir adımı olacak partileşme çalışmalarında büyük önem taşıyor. Bu katkılarınızı esirgemeyiniz. Bu çalışmanın ancak sizlerin katkılarıyla güçleneceğini unutmayınız.
Önümüzdeki seçimlerde hiçbir partiyle ilkeli bir ittifakımızın olmadığını daha önce açıklamıştık. Halkımızı bu seçimlerde duyarlı olmaları ve halklarımıza mensup adaylarla temas kurmaları ve bu adaylardan kadim halklarımızın meşru haklarının savunucuları olmaları gerektiğini paylaşmaları gerektiğini iletmeleri çağrısında bulunuyoruz. Halkımızdan güçlerini bu aday-lardan kazanma ihtimali olan ve halkımızın demokratik kültürel hakları mücadelesinde katkıda bulunacak adaylar etrafında birleştirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Halklarımızın hiçbir siyasal partiye diyet borcu yoktur. Tam tersine tüm siyasal partilerin halklarımıza diyet borcu vardır. Unutulmaması gerekir ki her dönemde halkımızın dinamikleri tüm siyasal parti ve ya-pılanmalara en zor dönemlerde destek olmuşlardır. Tüm siyasal partilere bu borçlarını halkla-rımızın demokratik-kültürel ve siyasal temsil mücadelesine desteklerini açıklayarak, somut destek vererek ödemeleri çağrısında bulunuyoruz. İlkeli ittifaklara dayanmadan sadece gös-termelik olarak halklarımıza mensup bireyleri vitrinlerini süsleyen, senaryolarına figüran bağ-lamında aday gösteren politikaları ve hiçbir somut karşılığı olmayan vaatleri ciddiye almaya-cağımızı bilmelerini istiyoruz.

Emperyalist güçlerin masası ISID vasıtasıyla Irak ve Suriye’de halklarımıza karşı sahnelenen katliamları yakından ibretle izliyoruz. Son 10 yıl içerisinde emperyalistlerin bu senaryosu sonucunda halklarımız mensubu 8-9 milyon insan katledildi. Bunun adı net olarak katliamdır. Önümüzdeki süreçte bu katliam 21. yüzyılın katliamı olarak adlandırılacaktır. Failleri ve işbirlikçileri bunu iyi bilmelidirler ki bu katliamın hesabını 20. yüzyılda ki Ermeni, Süryani ve Yahudi katliamlarında olan gecikmeler yaşanmadan daha kısa bir sürede verecekler. Bu katliamın belgeleri halklarımızın kurumları tarafından tutulmakta ve en kısa sürede failleri emperyalist güçleri ve yerel işbirlikçilerini savaş suçları mahkemesine yollayacaktır. Emperyalist güçler ve yerel işbirlikçileri bu katliamlarını gizlemek için kullandıkları Arap baharı veya şov içerikli destekler onların bu insanlık suçlarını gizleyemeyecek ve en kısa zamanda bu katliam-ların hesabını vereceklerini unutmasınlar. Onlara soruyoruz; katliam ordunuz ISID insanlık mirası Palmira’ya, Ramadiye’ye, Bağdat’a, idlib’e ve benzeri yerlere saldırırken bazı bölgelerde devreye koyduğunuz suçlarınızı gizlemeye yönelik, şova dayalı hava desteğiniz neden devreye girmedi. Bu insanlık suçu eylemlerinizi belgeliyoruz ve ellimizde sizleri ve işbirlikçilerinizi savaş suçları mahkemesinde bin kere mahkûm edecek binlerce belge birikti. Bu suçların hesabını vermeye hazırlanın. İşbirlikçilere tarihe göz atmaları çağrısında bulunuyoruz. Göreceklerdir ki, emperyalistler kendilerini kurtarmak için daima işbirlikçilerini yüzüstü bırakmışlardır.

Irak, Yemen ve Suriye’de halklarımızın emperyalist senaryolara karşı vatan savunmasındaki onurlu direnişini selamlıyoruz ve dualarımızla başarı dileklerimizi iletiyoruz.

Bu konuda insanım diyen insanlıktan yanayım diyen tüm kurum, kuruluş ve şahsiyetleri ma-gazinsel tavır takınmaktan vazgeçerek bu insanlık dramında net tavır koymaları çağrısında bulunuyoruz. Hatırlatmak istiyoruz ki, bu katliamda 8-9 milyon insan yaşamını yitirdi. 15-20 milyon insan bebek, çocuk, yetişkin, yaşlı sivil vatanlarını terk edip mülteci durumuna düştü. 21. yüzyılın trajedisine karşı tavrınızı net belirleyin.

Bölgede barışın tesis edilebilmesi için tüm yabancı güçlerin ve bireylerin Irak ve Suriye’den çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Unutulmaması gerekir ki, gerçek bir barış ve çözüm em-peryalistlerin senaryolarıyla veya onların işbirlikçisi olmakla değil bu coğrafyanın asal güçlerinin ittifaklarıyla gelecektir.

Süleyman Halid Müjdeci
Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Partileşme ve siyasal komisyon sorumlusu

Haberin linkleri;

http://www.kurdistanaktuel.com/surec-degerlendirmesi-makale,767.html

http://www.ajans34.com/guncel/araplar-da-turkiye-de-partilesiyor-h695708.html

http://www.haberler.com/araplar-da-turkiye-de-partilesiyor-7342421-haberi/

http://www.diyarkapi.com/diyarbakir-haberleri/araplar-da-turkiyede-partilesiyor-h5765.html

http://www.memurlarburada.com/haber/71206/araplar-da-turkiyede-partilesiyor/

http://tr.haberler.us/araplar-da-turkiye-de-partilesiyor-539492-haberi/

http://www.haberlersondakika.gen.tr/425350-araplar-da-turkiye-de-partilesiyor

http://ahsenhaber.com/araplar-da-turkiyede-partilesiyor-6241-haberi.html/