CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK – Yakup GABRİEL

Asimile olmuşuz bunlar bizim değil sizin değil bizim suçumuzmuş öylemi… Sen ve seni destekleyen Süryaniler anca böyle şoven duygularının kölesi olur… Tarih ve etimoloji yoksunusunuz… Kürtleri İbranilerle aynı ırka koyacak kadar acizsiniz. Demek senin gibi yüksek bilgili bir insanda Kürtlerin israel’in kayıp oymağı olduğuna inanabilecek kadar bilgi yoksunu. Birde utanmadan Babil’ilermiş geçiniz bu emperyalizm çakması tarihinizi. Yahudileri Babil’e getirende biz Asurlularız 12 oymağı dağıtan yine biz Asurlarız. Ne olduğunuzu çok iyi biliyoruz. İşte sizler böyle emperyal çakması bir tarihe sahipsiniz. Mezopotamya’ya yabancı olduğunuz tarihinizden belli. 5000 yıllık değil bu topraklarda 1000 yıllık bile tarihiniz yok… Tarihi çarpıtamazsınız. Uydurma tarihiniz ise sizin Medler, Gutiler, Kassitler, Subartular daha neler neler olduğunuzu söylüyor. hepsi de uydurma bilgiler yumağı.

Bir Mezopotamya’da Araplar kabul edilir, Aramlar kabul edilir, Asurlar kabul edilir, Kaldeliler kabul edilir, ama Kürtler kabul edilmez. Bu kutsal topraklara sizi emperyalizm diken olarak zorla ekmiştir. Öyle ki Mezopotamya’nın aslına zarar versin diye onları boğsun diye. Ve böylede olmuştur. Ama Mezopotamya’nın öldürücü tokadını unutmaktasınız. Bu tokadı tüm işgalci halklar yedi sizlerde yiyeceksiniz meraklanmayın. Birde Araplara olan düşmanlığını sezdim. Sana şunu söyleyeyim Mezopotamya biz Sami halklarınındır. Yani Araplarındır, Aramlarındır, Asurlarındır, Kaldelilerindir…

Arap direnişi yoksa seni korkutuyor mu? Yeri geldiğinde biz Asuriler sonuna kadar Arabız anlaşıldı mı arkadaşım.

Süryani mücadelesi yokmuş tarihte öylemi. Senden de bir mücadelenin var olduğunu kabul etmeni bekleyemem. Aç tarih kitaplarını oku bakalım Nasturi-Asuri savaşını. Oku gör orda işbirlikçi Kürt beylerinin onları yenmek için ne ayak oyunları oynadığını ve ne kalleşlikler yaptığı gör.
Koskoca bir yalansınız Bet-Nahrin/Mezopotamya’da. Senin pek hoşuna giden Süryani arkadaşlarına gelince onlar; kendilerine Süryani deyipte sosyalizm peşinde koşacak kadar saçmalar. Daha Süryaniliğin ne olduğunu ve gereklerinin ne olduğunu bilmemekteler. Allah’ın var olmadığını kabul eden bir felsefe peşinde koşmaktalar. Bu insanlar Süryanileri bağlamaz. Bu onların insani düşünceleridir. Bir dava olan Süryaniliği bağlamaz.

Senin yanlış bilgilerini kabul edenlere ve sizi asıl sayanlara, hoşlandığın o Süryani arkadaşlara tevazu ve sana bahsettiğim hakların onlara veriminden bahsetmişsin.

Buna zerre kadar inanmıyorum. Her şeyden önce mücadeleci Süryaniler sizin bu dayatmalarınızı kabul etmeyecektir. Ve bu uğurda mücadele verilmektedir.

Hayır, efendim Türkiye kürdününde Irak kürdününde siyaseti aynıdır benim için. Sizler için farklı olabilir ama benim halkım homojen bir şekilde ezelden beri Iryo, Turyo, Suryo dediğimiz kutsal anavatanımızda yaşarlar. Sizler ise bu toprakları işgal ederek bizlerin muhatabısınız. İster Türkiyeli olun ister Suriyeli, isterse Iraklı olun. Uygulamalarınız Süryani bölgelerinde hep aynı: İnkar, infaz, satış, zulümle işbirlikçilik….

Efendim duyduğuma göre birde Süryanilerin devletleşemediğinden bahsetmişsin ki bunu da cahilliğine veriyorum ve buraya tarihi yazıp senin çakma tarihinin ayarına düşmek istemiyorum.
Cizre-Botan olayına gelince sen gördüğüm en cahil Kürt’sün.

Bak bakalım Siirt’te, Van’da, Hakkâri’de, Bitlis’te kimler yaşamış ve özgürlük mücadelesi vermiş sizin gibi işgalcilere karşı.

Bunlar bile büyük bir bilgi senin için bunları yazmaya bile değmezsin. Senden doğu anadoludaki tarihimizi kabul etmeni beklemiyorum. Muhatabımız değilsin bu konuda. Tarihi kayıtlar var ve bu bölge üzerinde de devlet nezdinde Asuriler için çalışmalar ve katliam – başkaldırı olayları tarihin sayfalarından yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor…

Bu arada mücadeleci Araplardan korkun çünkü Mezopotamya’nın öcünü hep aldılar ve yine alacaklardır. Meraklanma…..

Ben bir Asuri’yim ve işbirlikçi Kürt siyasetinin ve onun Ermeni, Süryani, Türk tayfalarına şunu haykırıyorum. Bizlerin olduğu yerlerde sizler olmayacaksınız. Bizler zulme karşı direniyoruz.
Anavatanımızdaki işgalci kuvvetlerin ve onlarının işbirlikçilerinin vatanımızdan atılacağı zaman elbet gelecek. Mezopotamya’nın hesabı sizlerden sorulacaktır, Mezopotamya’nın öcü siz işbirlikçilerden alınacaktır. Sizlerin davası işgalci güçlerin gölgesinde demokrasi oyunundan ibarettir. Ama şunu unutmayın ki Mezopotamya’da ne işgalciler gelip geçti, ne İskenderler, ne Darius’lar, ne Kyroslar, ne ABD’li ler ne de Asyalılar barınabildi Mezopotamya’da… Direniş aşağı Mezopotamya’da başlayan özgürlük ateşidir, Ve yukarıya yürüyüp işbirlikçileri birer çıra gibi yakacaktır. Direnişçiler Mezopotamya’nın asıl halklarıdır. Mezopotamya’nın işgali onların canlarını yakıyor. Siz ise ABD başkanlarının hala yalakalığını yapıp demokrasi oyunu oynuyorsunuz…. Ve bir şey daha demek istiyorum; size o televizyonlarınızda yayınlanmayan, size yok diye yutturulan bir Mezopotamya özgürlük ateşi var. Ve bu ateş işbirlikçileri yakacak hiç şüphemiz olmasın Mezopotamya mutlak özgürlüğüne kavuşacaktır…. Hiç meraklanmayalım Mezopotamya’nın sahipleri vardır arkadaşlar. Amerika emperyalizminin halklara bahşettiği demokrasi onun kanunları içinde geçerlidir. Yankilerin memleketinde geçerlidir Mezopotamya’da değil. Bunu unutmayalım…
Ne yazık, memleketim Mezopotamya’nın üzerinde yükselen seslere bak. Biri Türk biri Kürt, İkisi de Mezopotamya’nın düşmanı…vah vah Mezopotamya’m…Binlerce yıllardan kadimlik vurmaktalar ama ikisinin de tarihleri aynı…Zulüm ve dehşette birleşmişler Mezopotamya düşmanları… Kardeşlikten dem vurmaktalar ama bir yaşlı dede hala Mezopotamya’da işlediği suçları övünülesi tarih olarak torunlarına anlatmakta yazık sana Mezopotamya’m….

Ölüm tüfekleri, İşgal ettikleri Kerpiç köy evlerinde mekanlarını gururlandırmakta hala… Güçlü aslanlar gibiler, seni hayatta ulaşamayacakları et yerine koyup biri parçalıyor bir diğeri tetikleriyle diğerine saldırıyor çakallar ise nemalanıyorlar senden yazık sana Mezopotamya… Senden bir dileğim var ey Rablerin Rabbi Yehovanın diyarı Mezopotamya… Güçlü tarihlerin şahidi… Dillerin doğduğu memleket… Bilimin ve tekniğin kadim diyarı Mezopotamya’m… Sen güçlüsün, senin karşında hiç bir zulüm barınamadı…En büyük şahidi bizleriz…

Var oluşundan beri şahidiniz… Sen büyük kudretinle halkları viran edensin… Dicle’n ve Fırat’ınla beslediğin gibi, onları zulümlerinden ötürü yine yok edensin …

Yap yine yapacağını bu zulümdarlara… Sil onları sonsuza dek kutsal mekanından… Öyle ki özünü tekrar dirilt… Nasıl ki Asurları sen yaratıp viran ettin…Babil’i sen kurup tekrar yıktın…Perslere sen verdin diyarını ve alan tekrar sendin…Bunlara şahit olamadığım gibi bu zaman ki zulümleri yine viran edeceksin…Bunun kesinliğinin verdiği mutluluk senden ayrılmakla yüreğimde oluşan derin acıyı silip atıyor…

Onların demokrasisini de sevgisini de başlarına çalacağın zamanın mutlak gelecek olması beni ve halkımı sana daha da yakınlaştırıyor… Ve dünyanın her yerinden iki nehir arasını düşlüyoruz… Güneşten Yanan topraklarında flütle, ilahlara yakılan ezgileri hayal ediyoruz…

Güneşinin izleri hala tenlerimizde… Kadim dilinin etkilediği dillerin sözlüklerinde geçen, senin kadim kelimelerin senin hiç bir zaman ölmeyeceğini bizlere ve dünyaya haykırıyor… Bu zulümdarları korkutuyor çünkü intikamını yine alacaksın… Sen yüceler yücesinin memleketisin… Sana ve öz kadim halklarına Selamet olsun…

Kimi ne için savunduğun benim için önemli değil anladın mı arkadaşım. Eyyyyy kardeşlikten dem vurup demokrat solcu sosyalist ayağına yatan siz Kürt siyasileri ve Mezopotamya düşmanları…..Hangi Allah’ın sana verdiği hakla Süryani halkını kendine kardeş ayıyorsun……fazla değil bir insanın ömrü kadar 95 sene önce bu milleti sildiniz bu topraklardan….Senin gibilerin yüzsüzlüğüne inanamıyorummmm. Kürtler kardeşim değildir. Sadece insan olarak dostum olabilirler….Senin gibiler ise benim bulunduğum ortamda nefes bile alamaz….Aldırmamm.
Siz bize düşman olsanız ne olur olmasanız ne olur be….

Senin yeri geldiğinde bir numara savunucusu olduğun o katliamları sineye mi çekecem zannettin…. Bizim muhatabımızsınız siyasi olarak bunu unutmaaaaa. Tarihin Süryani halkına kalleşliklerinizle dolu…. Kürtlerin hangi noktadan hangi mertebeye geldikleri elbet çok açık… Amerikan işgaliyle ırakta yangından mal kaçırır gibi çakallar gibi Amerikan işbirlikçisi oldunuz belli nereye geldiğiniz… Eskiden Moğolların işbirlikçisiydiniz şimdide jonilerin belli nereye geldiğiniz…..Sen Süryanileri eli kolu bağlı armut zannediyorsun…Sen benim Süryaniliğimi unut gitsin. Asuri kimliğimi sana açıklıyım milliyetçilik böyle yapılır…Hangi erdemli mücadeleyi verdinizde bana bugün kalkmış sanki melekmiş gibi Kürt hareketinden bahsediyorsun….Biz doğu Süryanileri yani Asuriler erdemli bir şekilde bu topraklarda sömürüye karşı savaştık…Osmanlıya çarşı savaştık….Erdemli bir tarihim var. Vatan uğruna vatanından olmuş bir ırkın mensubuyum…

Sen ne olmuşsun tarihin kendini inkar, işbirlikçilik her zaman güçlünün yanına sığınma politikalarıyla dolu. Sizlerin yaşadığı toprakların tümü karışına kadar bizlerin yalan mı? Tabii ki düşmanımsın bu nedenden dolayı. Benim ana vatanımı işgal ettiğin sürece sen veya herhangi bir ırk veya bir devlet benim düşmanımdır….

Benden ne bekliyorsun senin o övdüğün Süryani arkadaşlar gibi sizin benim topraklarım üzerinde haksız mücadeleni mi desteklememi bekliyorsun….Madem bu insanlar o kadar hoşuna gidiyor söyle o zaman bu insanların vatanını toprağını geri verecek misin???? Diyecek misin al kardeşim ben size yaptığım ihanetten dolayı üzgünüm işgal ettiğim toprağını geri veriyorum buyur beni affet diyecek misin????

Senin gibi klavye başında böyle mücadele veren arkadaşlara çok sordum bu soruyu ve hiç birisi cevaplamıyor…Çünkü tanıdıkları ve bana atıfta bulundukları davayla kendi benim davam arasında dünya kadar fark var…Bu gerçekleri yok sayarak nasıl Kürtlerin erdemli bir mücadelesinden bahsedebilirim?? Nasıl diyebilirim ki -ya şu Kürt kardeşlerime bak ya ne güzel halkını var eden vatanı uğruna erdemli mücadele veriyorlar-nasıl derim?… Haklı bir mücadele her zaman saf olmalıdır… Sizin mücadele tarihiniz ise işbirlikçiliğin getirdiği zaferlerle dolu…

Biz milliyetçi Süryanilerin sizinle zerre kadar ittifakı olamaz. Çünkü senin milliyetçilik davalarınla benim Asur milliyetçiliği davalarım çakışıyor. yalan mı söylüyorum veya bunları uyduruyor muyum…?? Ve de senin gibi insanların yaptığı hata şudur…Kendinizle Süryanileri aynı kefeye koyuyorsunuz…Siz kurtuluş savaşından zaferle çıkan bir halksınız yeniden doğdunuz adeta…Biz ise sizin kılıçları ile bu memleketten kovulduk. Siz Türkiye’de yaklaşık 18 milyonluk bir nüfusa sahipsiniz çünkü her zaman güçlülerle işbirliği yaparak kendinizi korudunuz. Süryaniler ise şu an Türkiye’de 20.000 (bin) kişidir. Sana şunu söylemek istiyorum bu 20.000 (bin) kişi senin kulun olsa ki ne olur şu anda dünyada vatansız yaşayan 20 milyon Süryani’n davasını değiştirebilir misin….Hatta Türkiye’de ki bu 20.000 (bin) kişinin içerisinde benim gibi sivrilenlerde var. Geçiniz bunları gerçekleri kabul ediniz. Biz dünya Süryanilerinin mücadelesi gerek silahlı gerek siyasal gerekse bürokratik olarak sizin gibi işgalci halklara karşıdır… Bunun Kürt kimliğiyle bir alakası yok sakın saptırma ırkçılık diye. Sizin siyasal olarak eskiden beri bize karşı anavatanda bizlere sürdürdüğünüz katliamlar ve inkârlar bizim mücadele nedenimizdir…

Türkiye’de Kürt siyasileri bazı etnik guruplara yakınlık gösteriyor çünkü çıkarları bugün birleşiyor. İyi çık güzel peki bu kardeşliğin dostluğun ürünlerini bir verin bakalım…

Resmi olarak yaptığınız katliamları kabul edin ve buna bağlı olarak bizlere ulusal haklarımızı geri verin. T.C ye karşı Süryanilerin güney doğu-anadolusunu onlara geri vermek için savaşacakmışsınız acaba.. Hem de o bölgede yaşıyorken…Yapmayalım lütfen bu gerçekleri niçin kabul etmiyorsunuz adeta bütün özgürlük mücadelesini kendi lehinize çeviriyorsunuz…. Ben bir Asuri olarak Kürtlerin ve Türklerin yaptığı katliamların tazminatı olan vatanımızı bizlere geri vermediği sürece benim aklımda iyi bir yeri yoktur. Bu özerklikte olabilir. Ama işgal edilen kendi topraklarımda… Bunun mücadelesi verilmekte. Irakta Kürtler bu nedenden dolayı hala Asuri köyleri boşaltmakta. Katliamlarınız devam ediyor. Ve bizim mücadelemiz ise daha da erdemli hale gelip zafere yaklaşıyor. Belki sana bunlar bir Süryani’den hiç duymadığın laflar gelebilir ama gerçekleri kabul edebilen dolayısıyla direk sizlerin düşmanı oluyorum… Asuri olmak Kürt mücadelesine düşmanlığı getiriyorsa sonuna kadar asuriyimmmmm…..

…MEZOPOTAMYANIN ASIL HALKLARI OLAN DİRENİŞÇİ SAMİ HALKLARINA SELAM OLSUN. MEZOPOTAMYA ONLARINDIR VE ONLARIN KALACAK…

Bu yazı ; http://www.suryaniler.com/forum.asp?fislem=cevaplar&kategoriid=4&ustid=2494
Sitesinden alınmıştır.