El-yevmu’l-âlemiyy li’l-lugati’l-arabiyye اَلْيَوْمُ الْعَالَمِيُّ لِلّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ BASIN AÇIKLAMASI

bnBeyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Dilimiz Varlığımızın Temelidir/ Lisênné uvé Mevcudiyitné

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) UNESCO Yürütme Kurulunda, 08 Ekim 2012 tarihli 190.oturumunda, Fas ve Suudi Arabistan’ın teklifi üzerine alınan kararla her yıl 18 Aralık gününün, Dünya Arapça Günü olarak kutlanması karara bağlanmıştır.

UNESCO kararında ayrıca şu bilgilere de yer verilmiştir: “Arapça, UNESCO üyesi 22 devletin dili ve teşkilatın resmi dillerinden biridir. Arapça, çoğunluğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan 422 milyon kişi tarafından konuşulan bir dil olup Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinden biridir.”

Türkiye’de anadili Arapça olan 8 milyona yakın insan yaşamaktadır. Buna rağmen hala varlığı inkar edilerek yok sayılmaktadır. Resmi ve siyasetin her alanında ısrarla inkâr politikası sürdürülerek şoven bir tutumla baskı altında tutulmaktadır. Bu şoven tutumu sergileyen tüm kesimlere bu tutumlarından vazgeçerek uzattığımız kardeşlik ellini tutmalarını ve dayanışma içinde olmaları çağrısında bulunuyoruz.

Türkiye’de hala Türkçe dışındaki diller; Kürtçe, Arapça, Ermenice, Süryanice ve diğer azınlık dillerinin günlük yaşamda kullanması önündeki engeller devam ediyor. Anadili üzerindeki tüm baskı ve engellere rağmen örgütlenmesini güçlendiren Kürt halkı, bölge illeri başta olmak üzere birçok ilde kendi kurumlarını oluşturarak, asimilasyon politikalarına karşı başarılı mücadelesini sürdürüyor. Kürt halkının mücadelesi ‘Kürt yoktur’ söylemlerini boşa çıkarmış ve direnişleriyle sağlam bir cevap vermiştir. Gelinen aşamada artık Kürtlerin var olduğu gerçeği kabul ediliyor. Arap halkı olarak Kürtlerin bu meşru mücadelesini örnek alarak Türkiye’deki mevcudiyetini ortaya çıkaran bir kararlılık mücadelesi vermelidir.
Her halk kendi diliyle tanınır. Dil bir halk için var olmanın temel taşıdır.

Dil sanıldığı gibi sonradan elde edilen bir olgu değildir. Dil kültür gibi binlerce yıllık belleğin aktarımı ile doğuştan etnisiteyle elde edilen yaşam hakkı gibi bir haktır. Bizler Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasının asal halkları Arap ve Aramiler diyalektlerimizle, lehçelerimizle binlerce yıldır bu coğrafyanın asal unsurlarıyız. Bu coğrafyada oluşan medeniyetin temel taşlarıyız.

Coğrafyamızda yaşanan asimilasyon ve katliam gibi tüm olumsuzluklara rağmen varlığımızı koruyarak bu günlere geldik. Bu coğrafyanın asal bir unsuru olarak dilimizle kültürel yapımızla varlığımızı özgürce yansıtma hakkımızın olduğuna inanıyoruz. Bu konuda mücadelemizi kültürel özgürlüğümüzü kazanana kadar sürdürmeye kararlıyız.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak; Kadim halkımıza, Kürt halkının azimli mücadelesi sonucunda elde ettiği hakları örnek alarak bu mücadelede azimli olması diline ve kültürel kimliğine sahip çıkması çağrısında bulunuyoruz.

Özellikle annelerimize çocuklarına anadillerini öğretmelerinin anne sütü kadar elzem olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Çocuğunuzun bedeni nasıl anne sütüyle besleniyorsa benliği de kültürel kimliğiyle ve onun yansıması olan diliyle beslenecektir.

Halkımızın aydınları ve aktivistlerine çağrımız ise; Arapçanın Türkiye’de konuşulan lehçeleri, çeşitli konuşma dili metinleriyle kayıt altına alınmalıdır. Bu kayıtlar, çözümlenerek, standart (fasih) Arapçadan hangi noktalarda ayrıldığı, diyalekt ve lehçelerde ne tür farklılıklar gösterdiği belirlenmelidir. Bu konuda değerli çalışmalarıyla ilk ürünleri halkımıza sunan Necim Gül ve Şefik Gorgin’e Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak şükranlarımızı sunuyoruz.

Arap ve Aramilerin yaşadığı yörelerde iki dillilik çalışmaları sürdürülmelidir.

Türkiye Araplarının, dinsel inançları Müslümanlık, Alevilik, Nusayri’lik, Hristiyanlık ve dinsel uygulamaları, her türlü önyargıdan ve öznellikten uzak bir biçimde değerlendirilmelidir.

Her şehirde yaşayan Arap ve Aramilerin asimile olmuşlarsa bile nüfus oranları tespit edilerek izlenmelidir. Bu oranlara uygun bulundukları yörede oranlarına uygun siyasal temsil haklarını sağlamak için çaba sarf edilmelidir.

Türkiye Araplarıyla ilgili bütün sözlü ve yazılı edebiyat ve felsefi ögeleri; halk hikâyeleri, masallar, dinsel hikâyeler (kıssalar), dinsel veya din dışı içerikli türküler, gazeller, ağıtlar, maniler, medreseler ve eğitim kurumları, tarikatlar ve mezheplere etkileri, politik kişiliklerle vd. bilgiler derlenmelidir. Bu derlemeler Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği’nin araskem@gmail.com adresine ulaştırılarak kayıt altına alınmalıdır.

Türkiye’de Arapların yaşadığı yörelerdeki yerleşim yerlerinin, Şehir, köy, belde ilçe sokakların, caddelerin, mahallelerin, semtlerin Arapça özgün adları iade edilmelidir.

Reformlar çerçevesinde TRT de yapılan yayınlar Türkiye’de konuşulan Arapça lehçelerinde (Siirt, Mardin, Mehellemi, Antakya, Melefan, Urfa… vd.) yapılması için düzenlemeler yapılmalıdır.
Yaklaşık yüzyıldır süren yerel ve genel asimilasyonun sonuçlarından olumsuz etkilenen gençlerimiz benliğin temelini oluşturan aidiyet duygularını yitirerek kendilerine ve geleceklerine olan güvenlerini yitirmektedir. Gençlerimize kültürlerini öğrenmelerini sağlayacak çalışmalar yapılarak asimilasyonun sebep olduğu dejenerasyon engellenmelidir.

Türkiye’deki Araplar ve Aramiler, pek çok kesimin odaklandığı gibi, salt dini kimlikleriyle tanınması gereken bir toplum değildir, pek çok özellikleriyle, coğrafyamızın kültürel zenginliğinin bir parçasıdırlar ve bu bakımdan en azından tarihsel belgelerde ve bulundukları coğrafyada temsil edilerek siyasi ve kültürel anlamda yer almayı hak etmektedirler.

Beyt-Nahreyn coğrafyasında her dilin özgürce yansıdığı bir gelecek kurmak dileğiyle !

Var olmak haktır !

Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği
Union Arabe et Araméen de Mezopotamie
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Bize ulaşın: araskem@gmail.com

Basin linkleri;

http://www.siirtnews.com/haber-6187-bugun_dunya_arapca_gunu__araparami_birligi%E2%80%99nden_aciklama.html

http://www.siirttenote.com/2014/12/18/bugun-dunya-arapca-gunu-arap-arami-birliginden-aciklama-necim-gule-tesekkur/

http://www.haber3.com/dunya-arapca-gunu-3085679h.htm

http://www.iha.com.tr/diyarbakir-haberleri/dunya-arapca-gunu-diyarbakir-943831/

http://www.demokrathaber.net/yasam/mardinde-dunya-arapca-gunu-kutlamasi-h42249.html

http://www.sondakika.com/haber/haber-dunya-arapca-gunu-6785971/

http://haberciniz.biz/dunya-arapca-gunu-3387884h.htm

http://yurthaber.mynet.com/diyarbakir-haberleri/dunya-arapca-gunu-1610430

http://www.marasgundem.com/dunya-arapca-gunu-1050455h.htm

http://www.54haber.com/genel/dunya-arapca-gunu-h98178.html

http://www.akithaber.com/haberoku.php?HID=2453825&Haber=http://www.haber3.com//dunya-arapca-gunu-3085679h.htm

http://www.haberler.com/dunya-arapca-gunu-6785971-haberi/