Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği Israil Gazze katliamı kınaması

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği anti- semitiste değil, aksine İbrani halkını Araplar ve Süryaniler gibi Sami halk topluluklarının önemli bir birleşeni olarak kabul etmektedir. Ancak İsrail politikacılarının yürüttüğü insanlık suçları kapsamındaki katliama varan politikalarını şiddetle kınamaktadır. Birliğimiz bu değerlendirmesini İbrani halkını ve Yahudiliği İsrail devletinin politikacılarından ayırarak ele almaktadır.

İsrail devletinin kuruluşundan 1948’den beri ne yazık ki politikacılar 5’000 yıllık kan davası mantığıyla ABD ve müttefiklerini arkasına alarak aynı halk topluluğundan olan Arap Filistinli sivil halkı kadın çocuk ayırımı yapmadan hedef alarak şiddette ve ırkçılığa dayalı soykırıma varan katliamcı bir politika sürdürmektedir.
Bu politikayı sürdüren İsrailli ve destekleyen devletlere soruyoruz, bilişim ve demokrasi çağı olarak adlandırılan 21.ci yüzyılda MÖ 3’000 yıllarının kardeş kavgası anlayışını sürdürmek hangi mantığa ve hangi demokrasi anlayışına sığmaktadır.

Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği olarak Arap ve İbrani halklarını kardeş halklar Hz. İbrahim’in çocukları olarak değerlendiriyor ve Arap ve İbrani halklarının dinamiklerine 5’000 yıldır sürdürülen, insanlık suçu olan katliamlara dönüşen bu kardeş kavgasına karşı tavır alıp son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

5’000 yıldır şiddete dayalı politikalar sorunları çözmediği gibi aksine her dönemde var olan (sebepleri anlamsızlaşan ve hatta unutulan) bu sorunları daha da derinleştirdi.

Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği olarak İsrail devletinin politikacılarına bu katliamcı politikalarından vazgeçerek acil olarak Filistin topraklarından geri çekilmeleri ve kökleri 5’000 yıla dayanan sorunlarını 21.ci yüzyıla uygun demokratik yöntemleri esas alan görüşmeler yoluyla çözmeleri çağrısında bulunuyoruz.
İsrailli yöneticilere sürdürdükleri politikaların insanlık ve savaş suçları kapsamında olduğunu hatırlatır ve bu politikalar sebebiyle bir gün mutlaka yargılanacaklarını hatırlatırız.

Filistinli Arap kardeşlerimize dayanışmamızı ifade ederken, İbrani kardeşleriyle 5’000 yıllık sorunları aynı anlayışla demokratik görüşme yollarıyla çözme politikalarını güçlendirme çağrısında bulunuyoruz.

Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği olarak Dünya devletlerine, BM ve AB ülkelerine insanlık suçlarını içeren çatışma politikalarına göz yumma politikası yerine, 21.ci yüzyıla uygun demokratik yöntemlere destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn

 

Basin linkleri;

http://www.mardiniletisimgazetesi.com.tr/Mim-Yavuz-Binbay-Beyt-Nehreyn-Arap-Arami-Birligi-Israil-Gazze-katliami-kinamasi-yazisi-266/
http://www.mardiniletisimgazetesi.com.tr/Mim-Yavuz-Binbay-Beyt-Nehreyn-Arap-Arami-Birligi-Israil-Gazze-katliami-kinamasi-yazisi-266/