Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğinden BASIN AÇIKLAMASI

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Birliğimiz, Arap-Arami Birliği son dönemde gündeme oturan ve gittikçe derinleşen siyasal kriz dolayısıyla derin endişeler duymaktadır. Derinleşen kriz toplumsal yapıyı her geçen gün derinden etkilerken ne yazık ki sorunu çözme adına yapılan girişimler krizi derinleştirmekten öteye gitmemektedir. Gözlemlerimize göre, Politikacılar ve kurumlar dar grupçuluk anlayışından öteye gidememekte ve kendi grubum adına bu bataktan neler koparabilirim kurnazlığından öteye gitmeyen dar grupçu bir politika izlemektedirler.

Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak bu kısır dar grupçu politikalara taraf olmayacağımızı, ancak sorunlara kalıcı çözümler üretecek, bir yüzyılı daha vesayetler altında bırakmayacak ilkeli ittifaklara her zaman açık olduğumuzu yenilemek istiyoruz.

Birliğimiz, tüm siyasi parti ve gruplara sorunları çözmeyen sadece öteleyen, tribünlere oynayan dar grupçu çıkarcı anlayışları bir kenara bırakıp, kalıcı toplumsal çıkarları esas alan ilkeli ittifaklar temelinde çözüm projeleri üretmeleri ve uygulamaları çağrısında bulunuyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak bundan sonra seçimlerde ve siyasal platformlarda göstermelik yedek güç olmayacağımızı deklere etmiş ve kalıcı demokratik çözümlerin temelini atacak eşit temsile dayalı ilkeli ittifaklara açık olduğumuzu belirtmiştik.

Ancak ne yazık ki bu güne kadar bu anlamda tarafımıza bir öneri gelmediği gibi medyaya alışılagelmiş anlayışlar üslubuyla manipülatif, dominant beyanlar yansıtılmıştır. Ne yazık ki hali hazırda tüm siyasi partilerin tavırlarında eski senaryoların tekrarını gözlemliyoruz.

Birincisi nasıl olsa bu halkın sol-demokrat kesiminin oylarını alırım, ikincisi ise muhafazakâr oyları alırım rahatlığıyla yaklaşım göstermektedir. Her iki kesimde, halkımızın örgütsel dağınıklığından yararlanarak bu anlayışı halkımıza bir zorunluluk olarak dayatmaktadırlar.

Eşit temsiliyeti esas almayan ilkeli ittifaklar olmadan söylenen her söylem geçmişin çözümsüz politikalarının tekrarı olacağından anlamsızdır ve bir karşılığı olmayacaktır.

Bu sebeple Birliğimiz, halkımıza yönelik bilgilendirme çabalarını esas alarak bu dönemde hiçbir politik partiyle seçim ittifakı oluşturmamıştır. Ancak, Birliğimizin çabaları meyvelerini vermeye başladı ve halkımızın varlığını dile getirmekten imtina eden parti ve gruplar seçim çalışmalarında ilk defa halkımızın adını dillendirmeye ve çalışmalarında etnik kültürel varlığımızın sembolü dilimizin varlığını yansıtmaya başladılar. Bu gelişmeyi çabalarımızın ilk kazanımı olarak görüyoruz, önemsiyoruz ve programlarının tüm alanlarına yansıtarak devamını diliyoruz. 

Tüm siyasi aktörlere, bizler bu coğrafyanın demografik, kültürel, siyasal bir aktörü olduğumuzu ve her geçen gün daha etkili bir aktörü olmaya devam edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz.

Yukarı Beyt-Nahreyn (Yukarı-Mezopotamya) coğrafyasının kadim halkları olan Sami halk toplulukları Arap-Arami halklarına bu seçimlerde onların etnik-kültürel haklarını tanımayan ve esas almayan politikalara destek vermemelerini, hangi politik parti ve grupta yer alıyorlarsa etnik-kültürel haklarını dile getirerek mensup oldukları politik yapıya yansıtmaları çağrısında bulunuyoruz. Yaptıkları girişimlerle veya bölgeleri ve illeriyle ilgili gelişmeleri, yansıtmak ve paylaşmak istedikleri görüşlerini araskem@gmail.com adresinden bize ulaşabilirler.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasında kalıcı çözümler ancak bu coğrafyanın halkları olan; Kürt, Arap-Arami halk toplulukları, Ermeni ve Türkmenlerin eşit temsiliyetini esas alan ilkeli ittifaklarıyla mümkün olduğunu deklere ediyor ve bu ittifaklara açık olduğumuzu yeniliyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği

araskem@gmail.com