Basın Açıklaması; ARAP VE KÜRT ÇOCUKLARINA KARŞI İŞLENEN IRKÇI SAVAŞ SUÇUNU KINIYORUZ !

                                   Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi                               

                          Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn

Union Arabe et Araméen

بيت-نهرين اراپ-ارامى   بيرليكي

01 Mart tarihinde gazetelerde yer alan ABD’li sözcülerin Arap ve Kürt halkını ve çocuklarını ırkçı ve sömürgeci bir anlayışla hedef alan açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Yıllardır bu coğrafyada yaşatılan olaylar sebebiyle olağanlaşan bu tür savaş ve insanlığa karşı işlenen suçların önlenebilmesi bağlamında Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği olarak ulusal ve uluslararası yargı nezdinde suç duyurusunda bulunuyoruz.

İlgili açıklama birçok yönden suç teşkil etmektedir. Medyada yer alan Açıklama;

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis “Suriye’deki gruplara destek verme şartları arasında ‘savaşçıların belli bir yaşta olması’ koşulunun bulunmadığını” söyledi… Bir Pentagon yetkilisi ise ”istihdam edilecek savaşçıların belirli bir yaşta olması” gibi bir koşul olduğunu hatırlamadığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili ” Elbette 18 yaşından küçük birine silah verilip savaşa gönderilmesi kabul edilecek bir durum değil ancak bölgedeki durum ve kültürel yapı göz önünde bulundurulduğunda çok da şaşırtıcı değil. Biz onlara sadece destek verip DEAŞ ile savaşmalarını istiyoruz. Kimi nasıl istihdam ettiklerine bakmıyoruz. Tabii ki çocukların savaşta istihdam edilmesi kötü bir şey ancak orada durum farklı” yorumunu yaptı.

Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği olarak,

Üç Amerikalı “yetkilinin” açıklamasının ortak teması Arap ve Kürt çocuklarının koşullar ve kültürel yapıları gereğince silahlandırılabilip savaşa gönderilebilmelerini öngörmektedir. Her iki açıklamada ırk ayırımı ** gözetilerek Arap ve Kürt halklarına karşı ırkçılık yapılmaktadır. ABD Türkiye büyükelçiliği ABD yönetiminin bu konuda ne düşündüğünü bu iki halka ve çocuklara saygı gereği açıklaması çağrısında bulunuyoruz.

Cenevre sözleşmesine ve çocuk hakları sözleşmesini* imzalayan ve her iki sözleşmeye taraf olan ABD’nin sözcüleri düzeyindeki kişilerin bu açıklamaları açıkça her iki sözleşmeyi ihlal etmekte ve savaş suçu içermektedir. Sözleşmelere taraf diğer ülkelerin bu konuda sesiz kalmamaları ve sözleşmenin gereği olarak Arap ve Kürt çocuklarına ırk ayırımı gözeterek bu açıklamayı yapanları uluslararası yargının önüne çıkarıp yargılanmalarını sağlamaları çağrısında bulunuyoruz.

Bu konuda sivil toplum örgütlerini bu suçların olağanlaşıp tekrar etmemeleri için Arap ve Kürt halklarına ve çocuklarına karşı işlenen bu ırkçı savaş suçuna karşı duyarlı olmaya ve tepkilerini göstermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Demokrasinin tüm bileşenlerinin devletler, sivil toplum örgütleri, kurumlar ve şahsiyetler her fırsatta söylevlerinde dillerinden düşürmedikleri çocukların haklarını savunmalarındaki samimiyetleri Arap ve Kürt çocuklarına karşı somut olarak işlenen bu insanlık suçuna karşı gösterecekleri tutumla sınanacağına inanıyoruz.

Tıpkı, yüzyıl önce (1870-1915) yılları arasında olduğu gibi, bölgede aynı güçlerce uygulanan senaryolarda sırasıyla Arap-Süryani, Kürt ve Ermeni halklarına karşı işlenen suçların failleri yargılanamadığı için günümüzde “Arap Baharı” adı altındaki “Arap katliamıyla” uygulanan bir senaryoyla uygulamaya konulmuştur. 21. Yüzyılda bu senaryoya sessiz kalınmamalıdır.

Bu kirli savaşta yaşamını kaybedecek her Arap-Süryani-Kürt çocuğumuzun katili bu senaryonun sahipleri, uygulayıcıları ve destekçileri olacağını ve takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, Halklarımıza ve çocuklarımıza karşı işlenen ve işlenecek olan her türlü ihlallere sessiz kalmayacağımızı, takipçisi olacağımızı deklere ederiz.

 

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi                                  ANADOLU ARAPLARI YARDIMLAŞMA VE

Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn                        DAYANIŞMA DERNEĞİ

Union Arabe et Araméen

بيت-نهرين اراپ-ارامى   بيرليكي

 

Süryani Demokratik Birliği

SYRIAC DEMOCRATIC UNION

 

Kaynak linkler ;

*https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6314–Cocuk-Haklarina-Dair-Sozlesmeye-Ek-Cocuklarin-Silahli-Catismalara-Dahil-Olmalari-Konusundaki-Secmeli-Protokol.pdf

** http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin135.pdf