Kurucu genel başkanımız Mim Yavuz Binbay 2024 uluslararası Bremen Barış ödülüne aday gösterildi

Kurucu genel başkanımız Mim Yavuz Binbay’ın Afrika, orta doğu, Latin Amerika ve özellikle Türkiye coğrafyasında insan haklarına ve barışa yapmış olduğu katkılara istinaden, 2024 uluslararası Bremen Barış ödülüne aday gösterilmiştir.

Saygılarımızla.

Kısa biyografi;

Eylül 1958 de Siirt’te doğdu. Arap kökenli, evli ve 2 çocuk ve bir torun sahibidir. Ailesi Siirt/Tillo’nun kurucusu Kutub ul aktap (kutupların kutbu) Şeyh Hamza ül Kebirin torunu şeyh Süleyman’dan gelmektedir. Onlarda Halit bin Velid’in soyundan gelmektedirler. Küçük yaşlardan başlayan tasavvuf eğitimi gördü ve bu eğitimini hala dünyanın birçok yerinde sürdürmektedir.

İnsan Haklari alanında Türkiyedeki birçok derneğin kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Hiçbir zaman şiddete bulaşmadı ve şiddet yöntemlerini benimsemedi. Buna rağmen daha çocuk denecek yaşta 12 Mart askeri rejimi döneminde gözaltına alındı ve işkenceye maruz kaldı. 12 Eylül 1980 askeri rejim döneminde de sadece yazdığı yazı, yaptığı konuşmalar, legal dernek üyelik ve yöneticiliği vb. sebebiyle defalarca gözaltına alınıp defalarca ağır işkencelere maruz kaldı. O dönemin koşulları sebebiyle bir cehennemi andıran Diyarbakır 5. nolu askeri cezaevinde çok ağır koşullarda yıllarca kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra askeri rejim dönemlerinde yaşanan insanlık dışı uygulamaların kamuoyuna duyurulması, analizlerinin yapılması ve ülkemizde bir daha benzer insanlık dışı dönemlerin yaşanmaması, insan haklarının ülkemizde etkili olması amacıyla çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan IHD (insan hakları derneği) ‘nin faaliyetlerinde yer aldı, Van şube başkanlığı ve genel başkan yardımcılığını yürüttü. Bu dönemde birçok baskı, tehdit ve saldırılara maruz kaldı. Son olarak 1994 Şubatında öldürmek amacıyla yapılan saldırıdan sonra Eylül 1994 yılında İsviçre’den birçok sivil toplum örgütünün ve İsviçre devletinin daveti üzerine İsviçre’ye gitmek zorunda kaldı. Cenevre kentine yerleşti. İsviçre ve Türkiye vatandaşıdır.

Burada dil kurslarından sonra uluslararası Siyasi ilişkiler ve psiko-sosyal travmalar konusunda formasyon yaptı. Uluslararası kurumlarda 19 yıldır bağımsız raportör olarak çalışıyor.

Eylül 1997 yılında bölgedeki sosyal sorunlara çözümler üretmek amacıyla IYKAV (İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı)’nı kurmak amacıyla çalışmalar yürüttü 3 yıllık çaba sonucunda ne yazık ki vakıf onaylanmadı.

Ülkemizin ve bölgemizin durumunu yakından bilen biri olarak İsviçre’deyken olayları izlerken, Özellikle çocukların okula gidememeleri ve acı çeken insanları sadece basın açıklaması malzemesi yapmaları üzüntüsünü arttırıyordu. 5 arkadaşıyla maaşlarının yarısını koyarak desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere öğretim desteği vermek ve tüm kural ve kaideleri uygulayan bir sivil toplum örgütü oluşturmak amacıyla Aralık 2000 yılında SOHRAM’ı kurdu. Sohram’ın temel ilkesi her türlü politik yapılanmadan bağımsız olmasıdır.

1956 yılında kurulan Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğinin Başkanlığını yürütmektedir.