Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği 2023 genel seçimlerindeki destek kararı – Mim Yavuz Binbay – Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği Onursal Başkanı

Beyt-Nahreyn Arap-AramiBirligi

CemeʿetëlʿArap u l-Ârâm fî beytëlNehreyn

UnionArabe et Araméen

بيت-نهرين اراپ-ارامى  بيرليكي

Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği 2023 genel seçimlerindeki destek kararı;

Arap Halkını Yok Sayan ve Düşmanlık Politikalarını Körükleyen Partilere Oy Vermeyeceğiz.

Ne yazık ki Türkiye Arapları bu seçimlere de siyasi temsilcileri olmadan katılmak zorunda kalmıştır. Ancak partileşme sürecinde büyük ilerlemeler kat ederek önümüzdeki seçimlere kendi partisiyle (EDEP- Eşitlikçi Demokrasi Partisi) katılarak hem halkımıza hem de ülkemize önemli siyasi katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

Dünya siyasi konjonktürünün yeniden şekillendiği bir dönemde Ülkemizin bu şekillenecek konjoktürel yapıda önümüzdeki yüzyılda alacağı yeri belirleyecek öneme sahip bir seçim gerçekleşecek.

Türkiye’nin etnik mozaiğinde ikinci yoğun nüfusuna sahip Arap-Arami halkının ülkemizin önümüzdeki yüzyılda yerini belirleyecek seçimin öneminin bilincinde tavır alacaktır. Vatanseverlik kültürü üzerine medeniyetini inşa etmiş kadim halkımız tüm emperyalist dayatma ve vaatler arkasına saklanmış kölelik projelerini reddederek “îlléh’îl vatan” şiarıyla tavrını yansıtacağından eminiz.

“îlléh’îl vatan – ” şiarıyla aşağıdaki prensipler tavrımızı belirlemede kadim halkımıza yol gösterecektir;

 • Ülkemizin siyasal istikrarını mevcut küresel kriz koşullarında olmazsa olmaz temel ilke olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu kriz döneminde istikrarsızlaşan ülkelerin trajedik akıbetlerini Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen vd. gözlemliyoruz. Karşılığı olmayan demokrasi nutuklarına aldanmayacağız. Demokrasi bağımsız siyasal istikrarla ve bağımsız ekonomik güçle kurumsallaşır. Vatan yoksa emperyalist emellerin işgali altındaysa ne halk kalır, ne parti ne ideoloji ne de demokrasi kalır. Oylarımızı Vatanımızın mevcudiyetini koruyacak siyasal istikrar için kullanalım!
 • Uzun süredir ülkemiz ve coğrafyamız üzerine oynanan kirli oyunların bilincindeyiz. Soydaşlarımızın katledilmesine, coğrafyamızın yakılıp yıkılıp harabeye çevrilmesine, milyonlarca insanın vatanından sürülerek yersiz yurtsuz sığınmacı durumuna düşmesine sebep olan ve aynı senaryolar çerçevesinde ülkemizi hedef alan bu politikaların uygulayıcı küresel güçlerin işbirlikçilerine destek vermeyeceğiz!
 • Osmanlı imparatorluğunun dağılmasına çanak tutan İttihat ve Terakki zihniyetine ve onunla işbirliği yapanlara 100 yıl sonra ülkemizi ve halklarımızı tekrar aynı felakete uğratacak yıkımına sebep olacak politikalarına destek olmayacağız. Aksine 100 yıl önce ırkçı zihniyetle Arap/Aramilere (Arap-Süryani-Keldani) ve Ermeni kardeşlerimize karşı işledikleri insanlık suçlarının hesabını soracağız. Arap halkının ve öncüsü entelektüel liderlerini katleden ittihatçı “Katliamcı Cemal Paşayı, Kurt İsmail, Zeki Müşir, Zalim Cimşit paşaları ve işbirlikçileri Hamidiye alayları paşası Milli İbrahim paşayı unutmadık hesap soruluncaya kadar da unutturmayacağız. Unutulmasın ki, Kadim Arap/Arami halkı kadim bir medeniyete ve o medeniyetin kadim hafızasına sahiptir. Kadim tarihi boyunca AKAD-ASUR-BABIL- ABBASI- Diyar el Bekr, Hısn’îl Keyf vb. dönemlerinde sonuç alıncaya kadar bu kadim hafızasının gereklerini yerine getirmiştir, bu dönemde de gereklerini yerine getirecektir!
 • savaş mağduru Suriyeli soydaşlarımızı etnik ve dinsel bazda hedef alan yetkilerini aşan ve kötüye kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Irkçı/nefret suçlarını tanımlayan yasalarına aykırı olarak provokasyon girişimleri peşine takılarak oy devşirmeye çalışan, fetva ararcasına sığınmacıların gitmesini istemenin ırkçılık olmayacağını dillendirenlere, Beyt-nahren Arap-Arami Birliği olarak, net olarak belirtmek isteriz ki, bir grubu, etnisitesiyle, diniyle, kültürüyle hedef almak tüm dünyada ırkçılık olarak adlandırılıyor. Bunu yapıyorsanız ırkçısınız ve soydaşlarımızı etnik ve dinsel Arap-Müslüman olarak kodlayarak hedef alan partileri ve işbirlikçilerini desteklemeyeceğiz.
 • İttihatçı düşüncenin Osmanlının son dönemindeki ve günümüzde bu zihniyetin devamı olan CHP ve diğer partilerin son dönemdeki politik tutumlarıyla günümüzde de tüm azınlıkların en büyük düşmanı olduğunu ve bu zihniyetin değişmediğini göstermiştir.
 •  Arab-Arami Birliği olarak kimseden bir lütuf beklentisi içinde değiliz. Halkımızın Türkiye’nin önemli bir birleşeni olduğunu, Hakkaniyet ve ilkesel bir temsiliyetinin olması gerektiğine ve gençlerimizin bunu başaracağına inanıyoruz.
 • Arab-Arami Birliği olarak İttifakı, ittifak yapacağımız yol arkadaşlarımızın gücünden yararlanmak, sırtına kambur olarak veya yanında süs olarak değil, ittifakın yükleyeceği sorumlulukların bilincinde katkıda bulunarak önümüzdeki sürecin belirlenmesinde yol arkadaşlığı olarak değerleniyoruz.
 • Etnik ve kültürel varlığımızı kerhen söylenen, karşılığı olmayan söylemlere değil, etnik ve kültürel Varlığımızın kabulünü temsile yansıtan veya yakın duran program ve politikalara destek vereceğiz.
 • Politikalarını Varlığımızın inkârı üzerine dayandıran, yok sayan programlar üzerine kurmuş olan partilere destek vermeyeceğiz. Onların ırkçı politikalarına karşı meşru mücadelemizi sürdüreceğiz.
 • Etnik-Kültürel ve siyasal taleplerimize programlarında yer vermeyen ve somut karşılığı olmayan, temsile yansıtmayan adayı desteklemeyeceğiz. Kimseye diyet borcumuz yok ve kimsenin sürüsü olmamalıyız.
 • Kadim halkımız 5’000 yıldır Ana Vatanı Beyt-nahreyn coğrafyasında yaşıyor, 5’000 KM uzaktan gelip 5’000 yıllık medeniyetimizi yakıp yıkmayı hedefleyen küresel politikaları dayatan işbirlikçilerine destek vermeyeceğiz.
 • Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak, mevcut kısır dar grupçu politikalara taraf olmayacağımızı, ancak sorunlara kalıcı çözümler üretecek, bir yüzyılı daha vesayetler altında bırakmayacak ilkeli ittifaklara her zaman açık olduğumuzu yenilemek istiyoruz.
 • Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasında kalıcı çözümleri ancak bu coğrafyanın halkları olan; Türk, Kürt, Arap-Arami halk toplulukları, Ermeni, Azeri ve Türkmenlerin ve ülkemizin mozaiğini oluşturan 26 etnik 12 dine mensup olanların birlik ve beraberliği gerçekleştirecektir. Müslüman Sünni-Alevi-Maliki-Hambeli, Hristiyan, Yahudi, Êzidilerin ve diğerlerinin eşit temsiliyetini esas alan ilkeli ittifaklarıyla mümkün olduğunu deklere ediyor ve bu ittifaklara açık olduğumuzu yeniliyoruz.

Kadim halkımızı bu ilkeler çerçevesinde, Vatanımızı işbirlikçileri aracılığıyla emperyalist vesayet altına alacak politikalara değil,  Vatanımızın siyasal istikrarını ve bağımsızlığını sağlayacak ve koruyacak partilere oy vermeye çağırıyoruz.

Kadim Arap-Arami halkları olarak Tavrımız nettir, Oylarımız Vatanımızın siyasal istikrarının devamından yana olacaktır!

Yapacağımız değerlendirmeler ve açıklamaları basından ve www.beyt-nahreyn.com sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca, bu konuda görüş bildirmek istiyorsanız araskem@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Mim Yavuz Binbay

Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği

Onursal Başkanı