Basın Açıklaması; IRKÇI OYUNA GELMEYECEḠİZ İNADINA, BİRLİḠİ İSTİKRARI KARDEŞLİḠİ KORUYACAḠIZ SEÇİMLERDE IRKÇILARA DEMOKRATİK TEPKİMİZİ VERECEḠİZ. – Mim Yavuz Binbay

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği

CemeʿetëlʿArap u l-Ârâm fî Beytël Nehreyn

Union Arabe et Araméen en Mésopotamie

Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Basın Açıklaması; IRKÇI OYUNA GELMEYECEḠİZ İNADINA, BİRLİḠİ İSTİKRARI KARDEŞLİḠİ KORUYACAIZ SEÇİMLERDE IRKÇILARA DEMOKRATİK TEPKİMİZİ VERECEḠİZ.    

Son dönemlerde Suriyeliler söylemi altında birçok kesimce dillendirilen ırkçı-Faşist söylemler İttihatçı zihniyetin günümüzdeki devamı olan CHP tarafından son seçimlerden beri aleni olarak yapılmaya hız verildi.

Son olarak kendisini muhalefet olarak tanımlayan tüm partiler Zafer partisi genel başkanı Ümit Özdağ’ın savaş mağduru Suriyelileri hedef alan yetkilerini aşan ve kötüye kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Irkçı/nefret suçlarını tanımlayan yasalarına aykırı olarak giriştiği provokasyon girişimlerinin peşine takılarak oy devşirmeye çalışıyor.

Bazı kesimlerce fetva ararcasına sığınmacıların gitmesini istemenin ırkçılık olmayacağını dillendiriyorlar. Beyt-nahren Arap-Arami Birliği olarak, net olarak belirtmek isteriz ki, bir grubu, etnisitesiyle, diniyle, kültürüyle hedef almak tüm dünyada ırkçılık olarak adlandırılıyor. Bunu yapıyorsanız ırkçısınız.

İttihatçı düşüncenin Osmanlının son döneminde ve bu zihniyetteki partilerin son dönemdeki politik yansımalarıyla günümüzde de tüm azınlıkların en büyük düşmanı olduğunu ve bu zihniyetinin değişmediğini göstermiştir.

Bu zihniyet tarafından Türkiye’nin savaş ekonomisi ile başa çıkmasına yardım etmek bahanesiyle 1942’de “Varlık Vergisi” adı altında bir yasa çıkarır. Vergiler, etnik kökene dayalı olarak, mal varlıkları üzerinden Türklere % 5, Rumlara % 156, Yahudilere % 179 ve Ermenilere % 232 oranında tahakkuk ettirilir. Ödeme süresi 15 gündü ve ödeme yapamayan herkes tutuklandı ve taş ocakları, yol veya tünel yapımlarında işçi olarak çalışmak için doğu vilayetlerine gönderildi. Bu azınlıklar, tüm varlıklarını bu zihniyetin taşeronlarına ucuza sattıktan sonra iflas etti ve yine de istenen meblağı ödeyemediği için çalışma kamplarına gitti ve orada öldü.

1964 yılında yine bu zihniyet, Kıbrıs krizi sırasında Yunan ve Türk vatandaşı olarak çifte vatandaşlığa sahip 45’000 Rum’u sınır dışı ederek ırkçı bir trajedi yarattı. Bu insanlardan 20 dolar ve 20 Kg’lık eşya almalarına izin verilip, geri kalan tüm mal varlıkları ve eşyalarını geride bırakarak on gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.

Günümüzde de bu ırkçı-faşist zihniyet muhalefet partilerince genelde sığınmacı özelde ise Arap etnisitesi hedef alınarak ulusal ve uluslararası yasalara, insan olma değerlerine aykırı olarak yeniden hortlatılmak isteniyor.

CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu yayınladığı ve İngilizceye de çevirerek yayınladığı videosunda iktidara gelirlerse Suriyelileri “Güvenlikli bir şekilde davul zurnayla Suriye’ye geri yollayacağını söylüyor” kendisine soruyoruz bu “Güvenliği” nasıl oluşturacak? Suriye’yi kan gölüne çeviren, harabeye çeviren ABD ve işbirlikçilerinden ricada mı bulunacak! 

Bu konuda, CHP ve İYİ partiden aşağı kalmayan veya bu ırkçı ittihatçı söylemlere sesiz kalan tüm parti ve gruplara sesiz kalmak onaylamaktır zımnen ortak olmaktır olduğunu hatırlatırız.

Bu zihniyetin Yahudi kardeşlerimizi gaz odalarına yollayan Nazi düşüncesinden farkı ne?

Veya tarihe kara leke olarak düşen Nazi zulmünden soykırımından kurtulmak için kaçan Yahudi kardeşlerimize sınırlarını kapatarak infaz edilmelerini veya açlıktan, hastalıktan ölmelerini seyreden zihniyetten farkı ne?

Veya Cumhurbaşkanının altını çizerek belirttiği Boraltan Köprüsü’ndeki insanlık dramından ne farkı var?

Beyt-nahren Arap-Arami Birliği olarak, bu ırkçı-Faşist zihniyeti kınıyor ve tüm gücümüzle bu zihniyetin karşısında olacağımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Beyt-nahren Arap-Arami Birliği olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm Arap-Arami kökenli soydaşlarımıza seçimlerde bu zihniyet sahibi partilere ve onunla işbirliği yapan partilere demokratik tepkisini göstererek oy vermeme ve bu günden bu tavrını belirleme çağrısında bulunuyoruz.

Beyt-nahren Arap-Arami Birliği olarak, bu demokratik tepki çağrımızı Kürt, Ermeni, Azeri kardeşlerimize yapıyoruz. Yürütülen bu ırkçı/faşist kaos politikasının hedefinde onların soydaşları da var.

Beyt-nahren Arap-Arami Birliği olarak, ırkçılığa-Faşizme söylemde değil icraatta karşıyım diyen tüm kurum, kuruluş, siyasi parti, siyasi gurup, sanatçı, yazar ve şahsiyetleri bu ırkçı faşist zihniyete karşı net tavır almaları çağrısında bulunuyoruz. Bu net tavrı göstermeyenleri bu zihniyetin işbirlikçisi olarak kabul edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Bu konuda başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a baştan beri göstermiş oldukları basiretli ve suhuletli tavır için ve bu konuda duyarlı, insani değerlere uygun demokratça bir tavır alan tüm kesimlere minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.

Mim Yavuz Binbay

Beyt-nahren Arap-Arami Birliği