Duyarlı kamuoyu, Basın Mensupları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına,

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Halep ve İskenderun Ortodoks Metropoliti Pavlus Yazıcı ve Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Yuhanna İbrahim’in Halep yakınlarında kaçırılması olayı hala açıklığa kavuşturulmaması bizi tedirgin etmektedir. Savaşlarda bile din kurumları özel bir konuma bir nevi dokunulmazlığa sahipken böyle bir olayın vuku bulması kabul edilemez bir durumdur.

Bu olayı kim veya kimler yapmışsa, insanların binlerce yıllık hassasiyetine saygısızca bir tutum içinde olduklarını ve bir an önce bu hatadan dönülerek sayın Metrepolitlerin serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz.

Bu iki saygıdeğer din adamı, bölgede önemli bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşme yapmak amacıyla seyahat etmektedirler. Dolayısıyla bir anlamda Türkiye Cumhuriyetinin diplomatik güvencesi altında olmaları gerekmektedir. Bu olayı kim yaptıysa dolayısıyla bu diplomatik güvenceye saygısızlık etmiştir.

Sonuç olarak ; insanlarımızın binlerce yıllık hassasiyetleri ve diplomatik hassasiyet gereği Metropolitlerin bir an önce serbest bırakılmaları ve duyarlı tüm kurum kuruluş ve şahsiyetlerin bu konuda duyarlılık göstermesi çağrısında bulunuyoruz.

 

Mim Yavuz Binbay

Arab-Arami Birligi platformu Sözcüsü

 

Basin linkleri ;

http://www.bestanuce1.com/haber/38766/039kacirilan-metropolitler-turkiye039nin-guvencesi-altindaydi039.anf

http://www.firathaberajansi.org/haber/38766/039kacirilan-metropolitler-turkiye039nin-guvencesi-altindaydi039.anf

http://www.firat-news.org/haberler/039-kacirilan-metropolitler-turkiye-039-nin-guvencesi-altindaydi-039.html

http://sterktv-izle-zindi.info/haber/38766/039kacirilan-metropolitler-turkiye039nin-guvencesi-altindaydi039.anf

http://sinews.ca/haberayrinti.php?id=34665