Basın Açıklaması; KUTSAL DEḠERLERE HAKARET HAK DEḠİL, NEFRET SUÇUDUR!

Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği

Union Arabe et Araméen de Mésopotamie

Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn

Basın Açıklaması KUTSAL DEERLERE HAKARET HAK DEḠİL, NEFRET SUÇUDUR!

Bilinen tarihin başlangıcından itibaren insana insanlaşma ve medeniyet kurma yolunda eşlik ve öncülük eden kutsal değerler insan olmanın, medeni olmanın en belirgin özelliğidir. Tersi ise ayni ölçüde karşıt özelliklerin yansımasıdır.

Son dönemlerde bazı küresel odaklarca servis edilen Kutsal Değerlere Saldırı provokasyonları ne yazık ki daha sık görülmektedir. En belirgin karanlık provakasyon Hz. Muhammedin karikatürünün Danimarka’daki tirajı birkaç yüz olan bir kasaba dergisinde yayınlanarak küresel güç odaklarınca uluslararası medyaya servis edilerek dünya genelinde etki ajanlarınca saldırgan eylemler körüklenerek Müslümanları provoke ederek Müslüman dini üzerinde olumsuz bir imaj yaratıldı.

Son dönemlerde ise İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an’ı Kerim yakmak karanlık güç odaklarınca desteklenen provokatörlerin provokasyon aracı haline geldi. Provakasyon amaçli nefret suçu içeren bu girişimler bazılarının söylediği gibi kâğıt yakmak veya fikir özgürlüğü kapsamında bir fiil değil, bir inancı, binlerce yıllık değerleri simgeleyen kültürü ve insana insani değerler kazandıran tüm değerlere karşı barbarca nefret içeren bir suçtur.

İsveç gibi demokrasisinin gelişkinliğinden bahsedilen bir ülkenin bu nefret suçunu hiçbir kalıba sığmayacak değerlendirmesiyle fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi aymazlık ötesi bir ironidir. Kutsal kitap yakmanın hangi fikir özgürlüğü kapsamına girdiğini anlatacak bir felsefi veya hukuk anlayışının olabileceğini öne sürmenin bile mümkün olmadığı kanısındayız.

Beyt-nahrey Arap-Arami Birliği, bu çerçevede KUTSAL DEḠERLERE HAKARET HAK DEḠİL, NEFRET SUÇUDUR!  diyor ve İsveç’in bu provakatif girişimini kınıyor, İsveç’i dünyada iki milyara yakın inananın kutsal kitabı Kur’an’ı Kerim’i hedef alan bu davranışı sebebiyle özür dilemeye davet ediyoruz.  

Demokratik yaşamda temsil organlarından bir kurum olduğumuz bilinciyle her ne pahasına olursa olsun, her zaman ve her koşulda halkın insanlığa mal olmuş tüm kutsal değerlerini ve demokratik sistemi koruyacak kurumlarından biri olduğumuzu belirtiriz.

Mim Yavuz Binbay

Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği

Not: Yeni yazılarıyla  www.beyt-nahreyn.com  sitemizi ziyaret ediniz. Birliğimizle ve yazılarımızla ilgili gelişmeleri izleyin, yayınlamamız için yazı yollayın, yorum yapın, öneride bulunun, çalışmalarımızın güçlenmesi için katkıda bulunun. Görüş ve önerileriniz bizim için önemlidir.