Yaşam hakkı kutsaldır, Irandaki Idamlarla ilgili çağrımız – Notre appel contre les exécutions en Iran ! – Our call against executions in Iran!

Vous trouverez ci-dessous la version français et anglais.

You will find below the French and English version.

SOHRAM-DER

İşkence, savaş ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11        Yenişehir/Ofis /Diyarbakır

Tel: 0532 345 34 42 – 0 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

Yaşam hakkı kutsaldır diyen insanlarımıza çağrımızdır,

İnsanın olmazsa olmaz haklarından olan Yaşam Hakkının ihlali olan idam cezaları nerde uygulanırsa uygulansın bir insan hakları ihlali ve toplumu derinden sarsan bir toplumsal travmadır. Hele ki siyasi idamlar bizde 1960 darbecilerinin 1961 de Adnan menderes ve iki bakanı, 1971 de Deniz Gezmiş ve diğerlerini, 1980 darbecilerinin Erdal Eren’in idamlarında olduğu gibi her toplumda kuşaklara sirayet eden toplumsal travmalara ve siyasal çalkantılara sebep olur. Ülkemiz 2004 yılında yapılan yasa değişikliğiyle toplumsal travmalara sebep olan bu ayıptan kurtulmuştur. Ancak birçok ülkede idamlar hala devam ediyor.

Bilindiği gibi komşumuz Iranda bir süredir devam eden olaylar sebebiyle siyasi saiklerle onlarca idam cezası verilmiş ve ne yazık ki gençliklerinin baharında 3 genç 08 Aralık 2022 ve 07 Ocak 2023 tarihlerinde toplumsal travmayı derinleştirecek bir şekilde sergilenerek idam edilerek yaşamdan koparılmıştır.

Komşumuz Iran yöneticileri ve liderlerine kuşakları etkileyecek toplumsal travmalara sebep olacak idam infazlarının durdurulması ve verilmiş olan idam cezalarının yeniden gözden geçirmeleri için hazırladığımız ekte kurumumuz imzasıyla yolladığımız çağrı metnine sadece isminizi ekleyerek aşağıda ki e-mail ve twitter adresleri aracılığıyla Iran yetkililerine yollayarak belki birkaç yaşamı kurtaracak kampanyamıza katkıda bulunabilirsiniz.

İdam, Savaş, İşkence ve her türlü şiddet insanlığa karşı bir suç olduğu kadar, Allah’a karşı da işlenmiş bir suçtur. Çünkü Allah’a ait olan ruhu incitir. (Mim Yavuz Binbay)

Göstereceğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz.

Not: metni yollayan duyarlı katılımcılarımızın sohramder@gmail.com adresine veya 0090 532 345 34 42 numaralı telefonumuza whatsapp üzerinden bizi bilgilendirmelerini rica ederim.

Mim Yavuz Binbay

SOHRAM-DER

Başkanı

SOHRAM-CASRA

Centre Action Social Réhabilitation et Réadaptation pour la Victimes de la Torture et de la guerre

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11        Yenişehir/Ofis /Diyarbakır

Tel: 0532 345 34 42 – 0 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

Chères Amies, Chers Amis,

La peine capitale, qui est une violation du droit à la vie, qui est l’un des droits indispensables de l’être humain, est une violation des droits de l’homme et un traumatisme social qui ébranle profondément la société partout où elle est appliquée.

Les exécutions politiques, en particulier, provoquent des traumatismes sociaux et des bouleversements politiques qui se propagent aux générations dans toutes les sociétés.

Notre pays (en Turquie) s’est débarrassé de cette honte qui a causé des traumatismes sociaux avec la modification de la loi faite en 2004. Cependant, la peine de mort existe toujours dans de nombreux pays du monde.

Comme on le sait, en raison des événements en cours dans notre voisin l’Iran depuis un certain temps, des dizaines de condamnations à mort ont été prononcées pour des motifs politiques, et malheureusement, 3 jeunes ont été exécutés (le 08 décembre 2022 et le 07 janvier 2023) d’une manière qui a aggravé le traumatisme dans la mémoire sociale.

Afin d’arrêter les exécutions qui causeront des traumatismes sociaux qui affecteront les générations, et de revoir les condamnations à mort qui ont été prononcées, aux administrateurs et dirigeants iraniens, en ajoutant seulement votre nom ou le nom de votre institution au texte de la appel nous avons envoyé avec la signature de notre institution, et l’envoyer aux autorités iraniennes via l’e-mail et twitter mentionnés ci-dessous, peut-être quelques-uns Vous pouvez contribuer à notre campagne qui sauvera des vies.

Les exécutions, La Guerre, la torture et toute la sorte de la violence sont des crimes contre l’humanité ainsi que sont des crimes contre le Dieu aussi. Parce que ça fait mal à l’âme qui appartient à Dieu. (Yavuz Binbay)

Avec mes meilleures salutations.

Remarque : Après l’envoi du texte, je demande à nos participants de nous informer via WhatsApp à sohramder@gmail.com ou notre numéro de téléphone 0090 532 345 34 42.

Yavuz Binbay

Président

SOHRAM-CASRA

SOHRAM-CASRA

Social Action Center for Rehabilitation and Rehabilitation for Victims of Torture and War

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11        Yenişehir/Ofis /Diyarbakır

Tel: 0532 345 34 42 – 0 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

Dear Friends, Dear Friends,

Capital punishment, which is a violation of the right to life, which is one of the indispensable rights of human beings, is a violation of human rights and a social trauma that deeply shakes society wherever it is applied.

Political executions, in particular, cause social trauma and political upheaval that reverberate across generations in all societies.

Our country (in Turkey) got rid of this shame which caused social trauma with the modification of the law made in 2004. However, the death penalty still exists in many countries of the world.

As it is known, due to the ongoing events in our neighbour Iran for some time, dozens of death sentences have been issued for political reasons, and unfortunately, 3 young people have been executed (on December 08, 2022 and on January 07, 2023) in a way that aggravated the trauma in social memory.

In order to stop the executions that will cause social trauma that will affect generations, and to review the death sentences that have been handed down, to Iranian administrators and leaders, by adding only your name or the name of your institution to the text of the appeal we sent with the signature of our institution, and send it to the Iranian authorities via the email and twitter mentioned below, maybe some You can contribute to our campaign that will save lives.

Execution, War, torture and all kinds of violence are crimes against humanity as well as crimes against God. Because it hurts the soul that belongs to God (Yavuz Binbay)

With my best wishes.

Yavuz Binbay

Président

SOHRAM-CASRA

Note: After sending the text, I ask our participants to inform us via WhatsApp at sohramder@gmail.com or our telephone number 0090 532 345 34 42.

  • Leader of the Islamic Republic, H.E. Ayatollah Sayed Ali Khamenei, Email: info_leader@leader.ir; Twitter: @khamenei_ir
  • President Islamic Republic of Iran H.E. Hojattolislam Ebrahim Ra’eesi; Email: media@a’eesi.ir; Twitter: @raisi_com
  • Gulam Hüseyin İlham da Mizan Head of the Judiciary, , Islamic Republic of Iran, Email: info@dadiran.ir / info@dadgostary-tehran.ir / info@bia-judiciary.ir    
  • Minister of Foreign Affairs, Hüseyin Emir Abdullahiyan, Islamic Republic of Iran; matbuat@mfa.gov.ir
  • Secretary General, High Council for Human Rights, Mr.  Ali Bagheri Kani, Islamic Republic of Iran. Email: info@humanrights-iran.ir
  • H.E. Mr.  Esmaeil Baghaei Hamaneh, Ambassador, Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations in Geneva, Switzerland, Email: mission.iran@ties.itu.int
  • H.E. Mr.  G.Hossein Dehghani, Ambassador, Embassy of Iran in Brussels, Belgium, Email: secreteriat@iranembassy.be
  • Iran Embassy in Türkiye  Twitter: @Iran_in_Turkey

SOHRAM-DER

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği

Association Center Action Social Rehabilitation and Rehabilitation for Victims of Torture, War and Violence

Association Centre Action Social Réhabilitation et Réadaptation pour la Victimes de la Torture, de la guerre  et de la Violence

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11        Yenişehir/Ofis /Diyarbakır

Tel: 0532 345 34 42 – 0 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

Sayın Ali Khamenei

Sayın Ebrahim Raïssi

Her dinde ve her medeni yaşam normları çerçevesinde yaşam hakkı kutsal kabul edilmiştir.

İslam dininde “canı veren ve alan Allah’tır” hükmü esastır. Bu konuda Kur’an’ı Kerimde Maîde Suresinde mealen “Her kim ki masum bir cana kıyarsa kâinata kıymış gibidir, Her kim ki bir masum canı kurtarırsa (yaşatırsa) kâinatı kurtarmış (yaşatmış) olur” hükmü barizdir.

Bu çerçevede, bir İslam Cumhuriyeti olan ülkenizde son olaylar sebebiyle idama mahkûm olan kişilerin idamlarının durdurulmasını ve hükümlerinin yeniden ele alınarak değerlendirilmesini talep ediyoruz.

İdam, Savaş, İşkence ve her türlü şiddet insanlığa karşı bir suç olduğu kadar, Allah’a karşı da işlenmiş bir suçtur. Çünkü Allah’a ait olan ruhu incitir. (Mim Yavuz Binbay)

Saygılarımızla.

Mim Yavuz Binbay                                        

Sohram-Der                                                   

Genel Başkanı                                               

İmzacı kurumun adı veya kişinin adı

SOHRAM-DER

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği

Association Center Action Social Rehabilitation and Rehabilitation for Victims of Torture, War and Violence

Association Centre Action Social Réhabilitation et Réadaptation pour la Victimes de la Torture, de la guerre et de la Violence

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11        Yenişehir/Ofis /Diyarbakır

Tel: 0532 345 34 42 – 0 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

M. Ali Khamenei

M. Ebrahim Raissi

Le droit à la vie est considéré comme sacré dans toutes les religions et dans le cadre de toutes les normes de vie civilisées.

Dans l’Islam, “Allah est celui qui donne et prend la vie” est la règle fondamentale. À cet égard, la sourate al-Ma’ida du Coran déclare : “Quiconque tue une vie innocente, c’est comme s’il avait tué l’univers, et quiconque sauve une vie innocente, c’est comme s’il avait sauvé l’univers”.

Dans ce contexte, nous exigeons que les exécutions de personnes condamnées à mort en raison des événements récents dans votre pays, qui est une République islamique, soient arrêtées et que leurs dispositions soient reconsidérées et évaluées. Salutations.

Les exécutions, La Guerre, la torture et toute la sorte de la violence sont des crimes contre l’humanité ainsi que sont des crimes contre le Dieu aussi. Parce que ça fait mal à l’âme qui appartient à Dieu. (Yavuz Binbay)

Mim Yavuz Binbay

Président exécutive

Sohram-Der

Nom de l’institution signataire ou nom de la personne

SOHRAM-DER

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği

Association Center Action Social Rehabilitation and Rehabilitation for Victims of Torture, War and Violence

Association Centre Action Social Réhabilitation et Réadaptation pour la Victimes de la Torture, de la guerre et de la Violence

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11        Yenişehir/Ofis /Diyarbakır

Tel: 0532 345 34 42 – 0 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

Mr Ali Khamenei

Mr. Ebrahim Raissi

The right to life is considered sacred in all religions and as part of all civilized standards of life.

In the religion of Islam, the rule that “it is Allah who gives life and who takes life” is essential. In this regard, in the Qur’an, in Surat al-Maide, the phrase “Whoever kills an innocent life is as if killing the universe, whoever saves an innocent life (makes it live) saves the universe” is obvious.

In this context, we demand that the executions of people sentenced to death due to recent events in your country, which is an Islamic Republic, be stopped and that their dispositions be reconsidered and assessed. Cheers.

Execution, War, torture and all kinds of violence are crimes against humanity as well as crimes against God. Because it hurts the soul that belongs to God (Yavuz Binbay)

Mim Yavuz Binbay

Président executive

Sohram-Der

Name of signing institution or name of individual