Irandaki idam Cezası ile ilgili çağrı

SOHRAM-DER

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği

Association Center Action Social Rehabilitation and Rehabilitation for Victims of Torture, War and Violence

Association Centre Action Social Réhabilitation et Réadaptation pour la Victimes de la Torture, de la guerre  et de la Violence

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11        Yenişehir/Ofis /Diyarbakır

Tel: 0532 345 34 42 – 0 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

Sayın Ali Khamenei

Sayın Ebrahim Raïssi

Her dinde ve her medeni yaşam normları çerçevesinde yaşam hakkı kutsal kabul edilmiştir.

İslam dininde “canı veren ve alan Allah’tır” hükmü esastır. Bu konuda Kur’an’ı Kerimde Maîde Suresinde mealen “Her kim ki masum bir cana kıyarsa kâinata kıymış gibidir, Her kim ki bir masum canı kurtarırsa (yaşatırsa) kâinatı kurtarmış (yaşatmış) olur” hükmü barizdir.

Bu çerçevede, bir İslam Cumhuriyeti olan ülkenizde son olaylar sebebiyle idama mahkûm olan kişilerin idamlarının durdurulmasını ve hükümlerinin yeniden ele alınarak değerlendirilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla.

Mim Yavuz Binbay                                        

Sohram-Der                                                   

Genel Başkanı                                               

SOHRAM-DER

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği

Association Center Action Social Rehabilitation and Rehabilitation for Victims of Torture, War and Violence

Association Centre Action Social Réhabilitation et Réadaptation pour la Victimes de la Torture, de la guerre et de la Violence

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11        Yenişehir/Ofis /Diyarbakır

Tel: 0532 345 34 42 – 0 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

M. Ali Khamenei

M. Ebrahim Raissi

Le droit à la vie est considéré comme sacré dans toutes les religions et dans le cadre de toutes les normes de vie civilisées.

Dans la religion de l’islam, la règle selon laquelle “c’est Allah qui donne la vie et qui ôte la vie” est essentielle. A cet égard, dans le Coran, dans la sourate al-Maide, la phrase “Celui qui tue une vie innocente est comme s’il tuait l’univers, celui qui sauve une vie innocente (la fait vivre) sauve l’univers” est évidente.

Dans ce contexte, nous exigeons que les exécutions de personnes condamnées à mort en raison des événements récents dans votre pays, qui est une République islamique, soient arrêtées et que leurs dispositions soient reconsidérées et évaluées. Salutations.

Mim Yavuz Binbay

Président exécutive

Sohram-CASRA

SOHRAM-DER

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği

Association Center Action Social Rehabilitation and Rehabilitation for Victims of Torture, War and Violence

Association Centre Action Social Réhabilitation et Réadaptation pour la Victimes de la Torture, de la guerre et de la Violence

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11        Yenişehir/Ofis /Diyarbakır

Tel: 0532 345 34 42 – 0 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

Mr Ali Khamenei

Mr. Ebrahim Raissi

The right to life is considered sacred in all religions and as part of all civilized standards of life.

In the religion of Islam, the rule that “it is Allah who gives life and who takes life” is essential. In this regard, in the Qur’an, in Surat al-Maide, the phrase “Whoever kills an innocent life is as if killing the universe, whoever saves an innocent life (makes it live) saves the universe” is obvious.

In this context, we demand that the executions of people sentenced to death due to recent events in your country, which is an Islamic Republic, be stopped and that their dispositions be reconsidered and assessed. Cheers.

Mim Yavuz Binbay

Président executive

Sohram-CASRA