Beyt-Nahreyn

Arap-Arami Birligi – Union arabe et Araméen- Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn

Basın Duyuruları

ŞEVKİ VATAN – Malfono Naum Faik

Süryani rönesansının öncü kalemlerinden araştırmacı gazeteci/yazar/sosyolog/dilbilimci Malfono Naum Faik’ın çok boyutlu düşünsel/yazınsal emeklerine ve anısına saygılarla…..!

ŞEVKİ VATAN

Etse de ölüm toprak bütünü

Azmimden fâriğ kılamaz beni

Ey füyûzât-ı bahş Asur vatanı

Kabil midir hiç unutmak seni

O saf sineni gördükçe mecruh

Fırlar kafesten hemen merg-i ruh

Acaba rabden gelir mi fütûh

Kabil midir hiç unutmak seni

Azm-i Ninova mehcur ve harâb

Yavrucukları garib ve bîtâb

Dehşetli Babil meskeni girab

Kabil midir hiç unutmak seni

Solgun yüzüne baktıkça her an

Akıtır gözler yaş yerine kan

Kâfi değil mi bu derd-i hicran

Kabil midir hiç unutmak seni

Bilmem nedendir bu ızdırablar

Berbat ediyor fikr-i azablar

Ey hoş nesimler ey şirin âblar

Kabil midir hiç unutmak seni

Ruz ve leylim mahv oldu böyle

Vatan hastası inliyor öyle

Uğra o semte ey saba söyle

Kabil midir hiç unutmak seni

Diyarbakırlı Malfono Naum Faik Palak (1868-1930)