YENİ DEVŞİRMELERE İZİN VERMEYELİM.

bnBeyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

YENİ DEVŞİRMELERE İZİN VERMEYELİM.

Bir seçimi daha halklarımızın bir siyasal partiyle veya ilkeli bir ittifakla temsili olmadan geride bıraktık. Bu seçimlerin galibi tartışılmaz mucizevi bir başarı sağlayan HDP’nin bu mucizevi başarısını Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak saygıyla selamlıyoruz.

HDP dinamikleri zafer sarhoşluğuna kapılarak, bu başarıyı şakşakçıların ve dalkavukların söylemlerine kulak asarak heder etmemeli, ilkeli ittifakalar kurarak güçlendirerek taçlandırmasını temenni ediyoruz. Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak bu konuda ilkeler çerçevesinde destek vermeye hazırız.

Son günlerde Beyt-nahreyn/Mezopotamya coğrafyasında iki Kürt partisi arasında yeniden 90’li yıllarda sahnelenen kör döğüşü kaygıyla izliyoruz. Her iki tarafa da itidal çağrısında bulunuyoruz. Coğrafyamızda kardeş kanının akmaması ve 90’li yılların kör döğüşü ortamına saplanmamak hususunda Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak her türlü göreve hazır olduğumuzu deklere ederiz. 90’lı yılların aktif bir gözlemcisi olan Kurucu başkanımız Mim Yavuz Binbay’ın belirttiği gibi “Kör çatışmaların kazananı olmaz ve olmadı. Olan faili meçhule kurban giden binlerce insanımıza ve yürekleri evlat acısı, eş acısı, kardeş acısıyla yananlara oldu”

Şimdiye kadar dinamiklerimiz her dönemde hak ve demokrasi mücadelesinin her safhasında ortak demokrasi cephelerinde aktif bir biçimde yer aldı. Ancak artık dinamiklerimizin kendi özgün yapılanmasını kurarak kendi özgün kurumlarında mücadelesini toparlayarak temsiliyetini sağlamalıdır. Arap-Arami Kökenli kurum ve kuruluşlar, politikacı ve her alandaki aktivistler artık kendi kimliğinizle, kendi kurumlarınıza sahip çıkma zamanıdır, değişik yapılanmaların devşirmeleri olmayın. Sizleri birer devşirme olarak halklarınıza karşı kullanmalarına izin vermeyin.

Bu seçimlerde çeşitli partilerden 20’nin üzerinde Arap-Arami kökenli milletvekili seçilmiştir. Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, Arap-Arami kökenli seçilmiş milletvekillerine bir araya gelerek halklarımızın demokratik hak ve talepleri doğrultusunda politika yapmaları çağrısında bulunuyoruz.

Değişik parti, kurum kuruluş ve gruplarda faaliyet gösteren Arap-Arami halkları mensuplarına; kimliklerinden vazgeçme pahasına değil, kimliklerine sahip çıkarak ve yansıtarak faaliyet göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. Nasıl ki, Türk politikacılar, Kürt politikacılar kendilerini kimlikleriyle yansıtıyorsa sizlerde aynı şekilde Arap-Arami politikacı veya Arap-Arami aktivist olarak kadim kimliğinizle yansıtınız.

Bu seçimlerde bir daha göstermiştir ki siyasal alanda temsilcisi olmayan halklar demokratik hak taleplerini ve varlıklarını yansıtamamaktadırlar. Bu seçimler önümüze koyduğumuz partileşme çalışmalarımızın halklarımızın varlığının ve hak taleplerinin teminatı olacağını net bir biçimde ortaya koymuştur. Siyasal parti düzleminde bir temsil olmadıkça halklarımızın var olma ve demokratik-kültürel hak mücadelemiz yok sayılmakta ve ilkeli ittifaklar yapılamamaktadır. İttifaklar dışında milletvekili seçilen Arap-Arami kökenli milletvekilleri ise seçildikleri partinin temsiliyeti içinde erimektedir.

Arap – Arami halklarının Tüm kurum-kuruluş, siyasetçi ve her alandaki dinamiklerimize kadim halklarımızın varlığının ve hak mücadelesinin teminatı olacak partileşme çalışmamıza katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Nerede olursanız olun partileşme çalışmalarımızın temsilcisi olarak halklarımızın hak ve var olma mücadelesinin temsilcisi olun.

Partileşme çalışmamız gerektiği gibi sürdürülüyor. Partimizin tüzük yazımına başlandı. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi bizlere ulaştırmanız halklarımızın yeniden dirilişinde büyük bir önem arz etmektedir. Önümüzdeki süreçte partileşme çalışmamız kurucular kurulunu oluşturma, il ve birim örgütlenmesi aşamasına geçilecektir. Bu sebeple kadim halklarımızın var olma mücadelesinin simgesi partileşmesinde gerek kurucular kurulunda gerekse il ve birim örgütlenmelerinde yer almak isteyenler bize bizzat ulaşarak veya araskem@gmail.com adresine yazarak bağlantı kurmaları halinde komisyonumuz onlarla irtibata geçecektir ve partileşme örgütlenmemizde onurlu yerlerini alabilirler.

Kadim halklarımızın değerli kurum ve kuruluşlarına halkımızın temsilinin simgesi olacak partileşmede onurlu ve özgün yerlerini almaları çağrısında bulunuyoruz. Partileşmemizde kesinlikte tekçi bir anlayış diktatörlüğüne izin verilmeyecek ve halkımızın tüm dinamiklerinin ve halkımızla birlikte mücadelelerini vermek isteyen, halklarımızın birlikte yaşadığı kardeş azınlık halkların özgünlükleriyle yansıması ve temsili esas alınacaktır. Bu konuda bizimle irtibata geçen kurum ve kuruluşlarla komisyonumuz gerekli temasları kuracaktır.

Gençler, sizler yeniden var olma ve geleceğimizi kurabilmemizin teminatısınız. Kadim halklarımızın onurlu mücadelesinde yerinizi alın, Sizlerin rolü olmadan gelecek kurulamaz, rolünüzü oynayarak kadim halklarımızın teminatı olunuz. Sizleri yok sayan politikalara karşı Arap-Arami gençliğinin tutkulu mücadelesinin kararlılığını sergileyin. Size inanıyoruz ve güveniyoruz. Siz olmadan gelecek olmaz. Kadim halkımızın geleceğini sizler kuracaksınız. Halklarımızın geleceğine sahip çıkınız.
Partimize vereceğimiz ismi sizlerden gelecek önerilerle tespit etmek istiyoruz. Partimiz için düşündüğünüz isimleri mail adresimize yollayabilirsiniz. Sizlerden gelecek önerileri halklarımızın sesi www.beyt-nahreyn.com sitesinde yayınlayarak onayınıza sunacağız.

Arap-Arami halklarına karşı sürdürülen çifte asimilasyon ve red ve inkâr politikaları sonucunda asimilasyonun ve insanlık suçu katliam ve benzeri uygulamalar sonucunda başka milliyet mensubu olarak yansıtılan halklarımız mensubu aşiret ( Ensari vb.), şahsiyet (Ehli-beyt vb.) ve gruplara asıllarına dönme kimliklerine sahip çıkma ve yansıtmaları çağrısında bulunuyoruz. Aksi durumda Türkiye nüfusunun %10’na denk gelen varlığımız küçük bir azınlık olarak algılanmaktadır. Oysa halklarımızın varlığı Türkiye’de 3’cü, bölgede (Beyt-nahreyn’de) ise 2’ci nüfus yoğunluğuna sahiptir.
Son olarak Urfa’da meydana gelen savaş mağduru halkımız mensuplarına karşı geliştirilen organize ırkçı – şoven saldırıları yakından izliyoruz. Bu saldırıları organize eden çevreleri biliyoruz, sizi ve anlayışınızı çok iyi tanıyoruz ve bu saldırıların devam etmesi durumunda sessiz kalmayacağımızı ve gerekli cevabı vereceğimizi tekrar ediyor ve malum çevreleri bu insanlık suçu ırkçı – şoven tavırlarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Bu çerçevede, açıklamalarında Suriyeli mülteci Arap soydaşlarımızı bir partinin piyonları olarak lanse edip şoven söylemlerle hedef gösteren siyasi partileri de aynı çerçevede uyarıyoruz. Bu benzer açıklamaları devam ettiği taktirde aynı düzey ve düzlemde gerekli karşılık verilecektir. Suriyeli savaş mağduru soydaşlarımızı yetersiz, kirli politik oyunlarınıza alet etmeyin!

Kurucumuz ve Onursal başkanımız Mim Yavuz Binbay’ın tüm siyasi aktörlere belirttiği gibi; Unutul-mamalı ki bizler bin yıllardır Anavatanımız olan bu coğrafyadayız ve bin yıllar boyunca da kültürü-müzün temelini teşkil eden Barış ve Kardeşlik anlayışıyla var olmağa devam edeceğiz. Bizler bu coğrafyanın asal unsuru, demografik, kültürel, siyasal bir aktörü olduğumuzu ve her geçen gün daha etkili bir aktörü olmaya devam edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda tüm siyasi aktörlerden manipülatif karşılığı olmayan söylemlerle değil, ilkeli somut ittifaklar içeren pratik yaklaşımlar bekliyoruz. Bunun ilk adımı olarak tüm siyasi aktörlere halkımızla ilgili varsa programlarını açıklamaları çağrımızı yeniliyoruz. Bir programları yoksa Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak programlarını oluşturmada tüm destekleri vermeye hazır olduğumuzu yeniliyoruz.

Kadim Arap-Arami halkları olarak, Anavatanımız Beyt-Nahreyn’de özgünlüğümüzle yansıyabilmek dileğiyle.

     Mim Yavuz Binbay                                                                 Süleyman Halid Müjdeci
Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği                                     Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği
Kurucu Onursal Başkanı                                              Partileşme ve siyasal komisyon sorumlusu

 

Haberin linkileri;

http://www.kurdistanaktuel.com/devsirmelere-izin-vermeyelim-makale,791.html

http://www.milliyet.com.tr/yeni-parti-geliyor-diyarbakir-yerelhaber-838978/

http://www.diyarinsesi.org/haber/yeni-parti-geliyor-64909.htm

http://www.diyarbakiryenigun.com/2015/06/15/yeni-parti-geliyor/

http://www.diyarbakirsoz.com/Politika/Turkiyeli-Araplar-ilk-kez-parti-kuruyor!-131336

http://www.arcaajans.com/haber/guncel/yeni-parti-geliyor/934851/

http://www.haberexen.com/yeni-arap-arami-partisi-882263h.htm

http://yurthaber.mynet.com/diyarbakir-haberleri/yeni-parti-geliyor-1854559

http://www.ogunhaber.com/haber/yeni-parti-geliyor-haberi-463110h.html

http://www.renklihaber.net/haber/558229/yeni-parti-geliyor.html

http://www.iha.com.tr/diyarbakir-haberleri/yeni-parti-geliyor-diyarbakir-1109276/

http://www.habertadi.com/yeni-parti-geliyor-140294.html

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/yeni-parti-geliyor-haberi/1693620

http://www.haberler.com/yeni-parti-geliyor-7418092-haberi/

http://www.haber3.com/yeni-parti-geliyor-3428081h.htm

http://beyazgazete.com/haber/2015/6/15/yeni-parti-geliyor-2736785.html

http://www.sondakika.com/haber/haber-yeni-parti-geliyor-7418092/

http://spilhaber.com/108409-haber-yeni-parti-geliyor

http://yurthaber.mynet.com/diyarbakir-haberleri/yeni-parti-geliyor-1854559

http://www.haberx.com/yeni_parti_geliyor%2817,n,11941430,773%29.aspx

http://www.ajansmanisa.com/674006-haber-yeni-parti-geliyor

http://www.politikars.com/yeni-parti-geliyor-408899h.htm

http://www.dogurehberi.com/genel/yeni-parti-geliyor-h790726.html

http://www.hakimiyet.com/genel/yeni-parti-geliyor-h979777.html

http://www.malatyagercek.com/genel/yeni-parti-geliyor-h879175.html