Şíhr’íl Bayf UMBAROK – Mim Yavuz Binbay

portre
Önümüzdeki pazar Şíhr’íl Bayf Sami halk topluluklarının kadîm bayramlarından Yeniden diriliş bayramı. Bu amaçla yazmış olduğum yazımla kadîm halkımın bayramını kutlamak is-tedim.
Halklar varlıklarını yarattıkları kültürle, simgeledikleri olgularla tarihe yansıtır. Kültürel de-ğerleri oluşturan bu olgularda, insanlığı yıkıma ve sefalete sürükleyen savaşlar değil, insanlığı bütünleştiren medeniyet yaratan kültürel simgeler etkili olmuştur.

Halklar bu olgularda onları bütünleştiren, birlikte yaşama koşullarını sembolleştiren, onları bir arada tutan kararlı bir topluluğa dönüştüren kültürel değerlerinin sembollerini yansıtmışlardır. Tarihin bazı dönemlerinde barbarlığın ve katliamların simgesi olan savaşlarla belirli ölçülerde zarar görse de halklar bu değerlerle tarihin sayfalarına yansımaya devam etmişlerdir.

Bazı anlayışların söylediğinin tam tersine, Halklar savaşlarla var olmamış, tam aksine savaşlar halkları, kültürleri yok etmiştir. Halkların varlık temeli yıkım, işgal, esaret olan barbarlığın simgesi savaşlar değil tarihe yansıyan kültürel değerleridir. Barbarlığın simgesi savaşların yıkımına rağmen var olmaya devam eden Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğabilen, insan olmanın devamlılığının simgesi kültürel miraslara sahip halklar var olmayı ve saygıyı hak ediyor.

Şíhr’íl Bayf’ta, Íjgor gibi Îs’îrd’li Araplar için böylesi bir simgedir. Tarihi, Sami kökenli Sümer-Akad iştar (iştarte) kültüne kadar uzanır. O dönemden bugüne kadar çeşitli dönemlerde isim değişikliklerine uğrasa da anlamını aynen korumuştur. Bu kültte ki anlamı Yaşama tekrar dönüş, yaşamın devamlığı, yaşam yaşamın içindedir. Sami halk topluluklarından Süryani ve Keldaniler Hristiyanlığı kabul etmesiyle anlamı aynen korunarak Paskalya olarak kutlandığı gibi tüm Hristiyan alemine de yansımıştır. Yüzyıllık insanlık ayıbı asimilasyon politikalarının baskılarına ve bu asimilasyoncu politikanın temsilcilerinin yozlaştırma çabalarına rağmen bu anlam Îs’îrd’li Araplarca korunarak günümüze yansıtılmıştır. Îs’îrd’in şehrinin kurucu halkı olan Keldaniler ve Süryaniler ve binlerce yıl bu şehirde yaşamış olan Ermeniler ve Araplar bu bayramı birlikte ortak bir kültürel değer olarak kutlamışlardır. Bu ortak kültürel değere her üç halkta kültürel değerlerini yansıtmıştır. Şíhríl Bayf bu üç halkın ortak kültürel mirasıdır. Yaşa-nan insanlık suçu 1914 soykırımından sonra Îs’îrd’te bu ortak değerin son temsilcisi olarak Araplar kalmıştır.

1980 yılına kadar Arap halkı tarafından coşkuyla kutlanan bu bayram dönemin zorlu koşulları sebebiyle 2013 yılına kadar 33 yıllık bir kesintiye uğradı.

Halklarımız Arap-Arami kültürünü korumak amacıyla kurmuş olduğumuz Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğinin kuruluş aşamasında Birliğimizin Îs’îrd halkına anlamlı bir hizmet sunmak ve bazı çevrelerin Îs’îrd’li Arapların asimilasyonla yok oldukları savına, tüm barbarca ve ahlak dışı uygulamalara rağmen Anka kuşu misali küllerimizden bin kere daha doğabileceğimiz. Kültürel kimliğimizle var olduğumuzu ve var olmaya devam edeceğimizin mesajını iletmek amacıyla her mayısın ilk Pazar günü yeniden kutlanmasına karar verilmiştir.

Îs’îrd’li Arap halkı üç yıldır bu çabamıza güçlü bir biçimde kararlı bir halk olmanın kültürel refleksleriyle karşılık vermiş kültürüne sahip çıkmıştır. Bu anlamlı sahip çıkış hem çağdışı asimilasyon politikalarının uygulayıcılarına hem de onların borazanlığını yapan destekçilerine, en önemlisi Arap ve Kürt halkının red-inkâr ve asimilasyon temelinde imhasını hedefleyen tarihe kara bir leke olarak geçen meşhur İnönü raporuna anlamlı bir cevap olmuştur.

Bu Bayram boyama kitabı boyar gibi sadece yumurta boyamayla sınırlı değildir. Her dokusu Beyt-Nahreyn coğrafyasını binlerce yıl paylaşan Arap-Arami (Arap-Süryani, Keldani) ve Er-meni halklarının değerlerinin yansımasıyla bezenmiştir. Bu coğrafyada bir medeniyet kurmuş bu halklar her halk gibi değerlerine saygıyı hak ediyorlar.

Tüm olumsuz koşullara ve uygulamalara rağmen Kültürel değerlerine kararlılıkla sahip çıkan bir halk var olmayı hak ediyor.

Kadim kültürüne kararlıca sahip çıkan Îs’îrd Arap halkını kutluyorum.

Kadîm Halkımız anavatanımız Beyt-Nahreyn coğrafyasında Yeniden Dirilişin sembolü Şîhril’bayf’ı binlerce yıldır kutluyor, binlerce yıl daha kutlamak için Arap gençlerini halkımızın kültürel sembolüne sahip çıkmaları ve Yeniden Dirilişi gerçekleştirmeleri için çağırıyorum.

Birlikte yaşadığımız halklarla özgün kadim kültürümüzü özgürce yansıtabilmek dileğiyle.

Mim Yavuz Binbay

Yazının linkleri;
http://www.siirtnews.com/haber-6599-s%C3%ADhr%C3%ADl_bayf_umbarok__mim_yavuz_binbay_yazdi.html

http://www.kurdistanaktuel.com/s%C3%ADhr%C3%ADl-bayf-umbarok-makale,746.html