DEVŞİRME REFLESKLERİ – Mim Yavuz Binbay

Geçen hafta kurucu üyesi ve onursal başkanlığını yürüttüğüm Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği konferansında almış olduğu partileşme kararını bazı haber ajanslarının benimle yaptığı röportajlarla duyurdu. Bu karar bu coğrafyada cumhuriyet tarihinde Arap-Arami halkları için bu coğrafyada binlerce yıllık varlıklarını yansıtmalarında bir ilk olması sebebiyle tarihsel bir karardı.

Bu kararın duyurulmasına olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönlü tepkinin oluşması gayet normal bir durum. Ancak mensup olduğu halkının varlığını inkâr bir yana hakaretler yağdırıp aşağılayan ve tehdit eden anlayışlarla birlik olduğunu belirtip bu tarihi karara tepki gösteren Arap kökenlilerin bu tavrı en hafif tabirle ancak devşirme olgusuyla açıklanabilir. Tahmin ediyorum ki en saldırgan tavır devşirme olarak tanımlayacağımız birçok kesimlerden geliyor.

Bu devşirmelerin saldırganlıklarında ilginç olan bir yansa açıklamanın sadece Arap-Arami halklarının demokratik haklarını savunmak amacıyla bir partinin kuruluş çalışmalarının kararlaştırıldığıyla sınırlı olmasına rağmen sadece Arap ismine nefret suçları kapsamında değerlendirilecek ırkçı-şoven tahammülsüzlüklerini yansıtmalarıdır.

Devşirme olgusuna vereceğimiz en belirgin örnekler orta Asya’daki Man-kurtlar ve Osmanlı imparatorluğundaki Yeniçeriler olabilir. Her iki örnekteki ortak yan kendi Irklarına, kültürlerine aşırı tepkili ve düşmanca bir algının oluşturulmasıdır. Her ne kadar birinde biyolojik değişikliklerle akil melekelerinin yitirilmesi, diğerinde ise akil melekelerinin yerinde olsa da sonucu değiştirmemektedir.

Osmanlı Devletinde pençik oğlanı, acemi oğlanı veya devşirme oğlanı ifadeleriyle anlatılan ve halk ile Batılılar arasında Hristiyan ailelerin çocuklarının zorla alınarak önce köle yapılması, sonra da Osmanlı ordusunda görev verilmesi ve çocukların eliyle ana ve babalarının öldürülmesi şeklinde takdim edilen askerî müessese, Yeniçeri Teşkilâtıdır.

Bu sistemin temeli o çocukları kendi kültürlerine ve aidiyetlerini hatırlatacak tüm değerlere karşı yabancılaştırmak ve duygu olgusundan uzak tutmaktır. Bu duygusuzluk da bu yetiştirilen insanları yarı robotlaştırmak demektir. Yarı robotlaştırılan bu çocuklar koparıldıkları kültür yerine ait olmaya zorlandıkları kültür ve değerler empoze edilirdi. Bu empoze sisteminde koparıldıkları kültür ve değerler aşağılanır ve bu değerler kötülüklerin simgesi oldukları olgusu oluşturuldu.

Devşirilen bu çocukların yaşları düşünüldüğünde bu çocukların koparıldıkları kültürlerini hatırladıkları kolayca net olarak tespit edile bilinir. Aşağılanan bu değerlerin mensubu görünmemek refleksiyle bu çocuklar zamanla koparıldıkları kültüre düşman acımasız ölüm makinelerine dönüşmüştür. Bu anlayışı tarif edebileceğine inandığım bir yeniçeri tabiri “ Taş üzerine Taş, Omuz üzerine baş komayız”dır.
Yeniçeriler Osmanlı döneminin Man – kurtlarıdır diyebiliriz.

Man- kurt tabirini en net şekilde değerlendirebileceğimize inandığım yirminci yüz yılın en büyük romancılarından biri sayılan Cengiz Aytmatov’un, aidiyet ve haysiyetini kaybedenlerin nasıl kendi halklarına yabancılaşıp, düşmanın gönüllü askeri haline gelebileceğini anlatan “Gün uzar yüzyıl olur” adlı romanıdır. Aynı zamanda Sistemin baskısıyla kişinin kendine yabancılaşması sonucunda hem kişiliğini hem de sosyal/kültürel hafızasını kaybetmesi anlamına gelen “Man-kurt” deyimini literatüre kazandırıp, bu tabirin bütün dünya dillerine geçmesini sağlayan kişidir.

Tarihin kaydettiği en barbar Türk kavmi olarak nam salmış Avarlar Man-kurtlaştırma yöntemiyle köleler edinirlermiş.

Avarlar her fırsatta komşu kabilelere baskınlarda bulunur, yakıp yıkar, ne bulurlarsa yağmalar ve alıp götürdükleri genç tutsakları da Man-kurtlaştırarak ölünceye kadar kendilerine köle yaparlardı.
Man-kurtlaştırma metodu şöyle uygulanırdı; ele geçirilen esirlerin kafaları kazınır ve tek tel kalmayacak hale getirilir. Ardından başlarına ıslak, kalın ve taze deve derisi geçirilir ve çöl sıcağında bir kazığa bağlanarak günlerce bekletilirdi. Sıcaktan gerilen ve gerildikçe kurbanın beynini mengene gibi sıkıştıran deve derisinin verdiği dayanılmaz ağrıyla kurban nadiren de olsa çığlık ata ata ölür, ama çoğunlukla belleğini yitirirdi.

Adını, atasının, anasının adını, yurdunu, dilini, kısacası kimliğini ve ait olduğu tüm değerleri unuturdu. Nereden gelmiştir, niye gelmiştir, ne yapıyordur gibi soruların hiçbirinin cevabını veremez hale gelirdi. Bu hale gelen kişi artık bir Man-kurt olurdu ve serbest bırakılsa bile bir Man-kurt ’un kaçıp gidebileceği bir yer yoktu; sonuna dek Avarların gönüllü kölesi olarak kalmaya mahkûm olurdu.

Man-kurtlar, Avarlar için büyük bir servet, eşsiz birer hizmetçidir. Romanda da anlatıldığı gibi Nayman Ana, Man-kurtlaştırılan oğlunu kurtarmak için onu arayıp bulur ve adını, atasını, anasını, yurdunu tanımayan oğluna kimliğini hatırlatmak için “sen benim oğlumsun!” diye telkinde bulunur. Derken oğlunun efendisi olan Avar beyi durumdan işkillenir ve Cölaman’a karşısına çıkacak her yabancıyı öldürmesi buyruğunu verir. Ve ilk gün Nayman Ana’yı, yani öz annesini görür ve bir ok atarak öldürür.

Orta Asyalılar arasında yaygın olarak kullanılan bu deyim, çeşitli nedenlerden dolayı bilimsel adı “amnezi” olan bellek yitimine uğrayıp, geçmiş olayları anımsamayan insanları betimler.
Geçmişini, aslını, mensubu olduğu soy ve köklerini unutmuş, insani etik, ilke ve norm anlayışlarına uyması beklenmeyecek derecede köleleştirilmiş kişi anlamına gelen Man-kurt terimini yazımın altına yorum yazan bazılarının yorumunu okuyunca bu terimi hatırladım.

Man-kurt tabiri, İnsanlık tarihinin tartışmasız en vahşi olayını anlatan bu sözcük, öz kültürüne yabancılaşma ile başlayıp, ona düşmanlığa giden asimilasyon sürecini anlatan sosyal psikoloji literatüründe de yer almıştır.

Man-kurt, atasını, anasını, dilini, töresini, yurdunu ve tarihini, bir daha hatırlamamak üzere unutmuştur. Onlara kavuşma isteği duymaz. O artık, her haliyle egemenin bir malıdır ve sahibinden başka herkes için tehlikedir. O kadar ki bir Man-kurt, kendisi için yüreği yanan annesini bile gözünü kırpmadan öldürebilir. Nitekim öyküde bir Man-kurt olan Cölaman, kendisini yıllarca arayıp bulan Nayman Ana’yı bile gözünü kırpmadan öldürmüştür.

Günümüzde Man-kurtlaştırma bir öyküden, bir söylenceden öte şeydir. Çünkü bugün bir Avar beyinin develerini gütmekten daha acımasız amaçlar için kullanılmaktadır.

Man-kurtların genel özelliklerine baktığımızda; bireysel ve ulusal bir kimliklerinin olmadığını, algıda olsa bile belirsiz olduğunu görürüz. İçi boşaltılmış kavramların arasında, boş bir hayat sürerler, yaptıkları hiçbir iş kendi akıllarının çıkarımı değildir. Ruhlarını yitirmiş, korku zincirinin bir halkası olmuşlardır. Sahiplerine koşulsuz bağlı, sadık birer uşaktırlar.

Mankurtların en acınası yanı, geri dönüşümlerinin mümkün olmamasıdır. Anlayacağınız bu marazın tedavisi yok. Bu yüzden öyküde -annesi bile olsa- kendisine kimliğini hatırlatan nesneyi düşünmeden yok eden mankurtlar, günümüzde de kendisini düşünmeye sevk edecek kişi ve kurumlara karşı düşmanca bir tutum içine girerler. Kendilerine soru yöneltilmesinden nefret eder, dahası eleştiriden zerre hazzetmezler.

Günümüzde metod değişse de Man-kurtlaştırma sürecinde hedef aynıdır. Asimilasyon politikalarıyla Man-kurtlaştırılanlar kendi halkına saldırtılır. Bu durumda Man-kurt, rahatlıkla kendi halk, dil, din, tarih, kültür ve coğrafyasına karşı korkuya dayalı bir husumet besleyebilir.

Günümüz Man-kurtlarının, hafızası tahrip edilmiştir. Dolayısıyla aidiyetlerini ve haysiyetlerini de kaybetmişlerdir. Bu duyularını kaybedenlerin ne yapacağını, nereye gideceğini kestirilemez.

Yazımın uzaması sebebiyle, beni bu yazıyı yazmama sebep olan bazı gazetelerin başlıklarından ve yazıların altında yer alan bazı yorumlardan örnekler vererek değerlendirmesini siz sayın okuyucularıma bırakıyorum. Umuyorum ki bu ırkçı şoven yorumlar halkımıza varlığını kanıtlama ve koruma mücadelesinde ışık tutar.

Yeni yöntemlerle yeni Man-kurtlar ve yeni Yeniçerilerin devşirilmeyeceği bir gelecek diliyorum.

Mim Yavuz Binbay
Gazete basliklari ; Bir bu eksikti odatv – Buda Oldu “Arap Partisi Kuruluyor – Kürtler, Çerkezler şimdi de Araplar…

Yorumlar

• NUMAN | 13.2.2015, kurtler agir bedell öderken bunlar hep turklerle hareket etti hata cogu MHP yi desteklediler simdi hak talep ediyorlar bu araplar kadar sinsi millet yok araplar Adam olmaz..

• kurdishman | Dün 02:05, Onursal başkanınız da Muhammed olursa iş yapar. Mitinglerde Arapça bir şeyler söyleyin millet Kuran okunuyor sansın en az %5 garanti.

• Azad | Dün 02:34, Bu yorumlarinizin MHP’den ve kemalist CHP’den farki ne ?

• M.yilmaz | Dün 03:01, Arkadas dogru yazmis Kurdler bedel öderken bunlar MHP ye sariliyordu, dogudan geldiler güzel Adanamizi mahfettiler diyen bunlar degilmi? Yeterki Kurdun anasi aglasin diye Mhpye oyverirler birde Mhpde en azili Kurd düsmani Vural Savastir Siirt Tillolu bir Araptir, Biz Kurdlerin hayatta anlasamayacigi halklarin basini ceken Araplardir, valla ister irkci deyin ister ne derseniz deyin araptan adam olmaz zaten cikardiklari dine bakin Dünyanin anasi inim inim inletiyor birde dönüp dolasip yine bizim basimiza bela oldular, Tc deki Araplar acaip korkaktir baktilar durum müsait kici kirik Kirrolar yaparda onlar niye yapmasin. Yani herhareketleri süpheli.

• ACİLDEN: ORADAN KONUŞAN TÜRKLER UYUMAYIN O ZAMAN SEN DE ÇIK VUR İNDİR AMA YOK KOYUN GİBİSİNİZ KOYUN YAZIK YAZIK YAZIK. . . . . . . . . . .
• YENİ BİRSEY DEGİL: güzelll. hani padisahcilar ümmetcilik yapacaklardi, , lan TC yi parca parca ettiniz, ama olsun kimin ne oldugu tek tek meydana cikiyor. . N. M. T. D. . . arablar iyi bir toplum olsa tüm Kitaplar o topraklara gelmezdi. . .
• METİN YAZAR: Biz de o zaman arabistan da parti kuralim.
• CEMAL PAŞA: bir sürü arap ülkesi var gidin oralara ne eğitimi istiyosanız alın , hatta bir daha gelmeyin , Türkiye Türk”lerindir
• TULEK: bı sız eksıktınız oda tam oldu ha
• MHP: ŞU ÜLKEDE ADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLAN ÜLKEMDE BİZ TÜRKLER BU KADARMI AZINLIĞIZ YA HİÇ TÜRK KALMADIMI BU ÜLKEDE NEREDEYSE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE TÜRK YOK YA BU NE İŞ YA KENDİ ÜLKEMİZDE MİSAFİR OLDUK YA BİZ Mİ MÜLTECİYİZ GELENLER Mİ ANLAMADIM ARKADAŞ YA))))))))
• DEDE: işte beklenen olay kürtlere verirsen bunlara vermezsen ayıp olur
• SAMİ KAVAK: It köpek çıkmış parti kuruyor, bunları cesaretlendiren milliyetsiz iktidar, bütün bölücüler elele, MHP yi istemezler çünkü bölücü değil.
• HAYDAR: yakindir araplarinda polise tas atmasi askere kursun sikmasi bunlarda ayni hain kürtler ibi olacak ama kürtlerin hepsi ayni degil cok degerli kürt kardeslerimiz var türkiye sevdalisi onlara sözümüz yok onlarla bir bir caniz bu araplara firsat verilmemeli derhal ülkeden cikarip yerine iraktaki süriyedeki türkmen kardeslerimiz getirilmeli yasasin türkiye vede türkiye sevdalilari
• ELAZIĞLI : valla simdi tüm Mhp liler de kara kara dusunmeye baslamışlardır bu parti bizimle ittifak yapmayacak diye kendini ne saniyosa artık
• YILMAZ TÜRK: beyinsiz herif burası arap ülkesımı de arap parti kuracak parti ne için kurulur ikdidara adaylık ıcın ıkdıdar olmak ıcın bir arap TÜRK milletınin BAŞINAMI GECECEK GERCİ SUANKILER ARAPMIDIR NEDIR NE OLDUKALRI BELİRSİZDE TÜRKÜM DIYEMEDIKLERINE GÖRE TÜRK OLMAYAN HERŞEY TÜRK YURDUNDA ERGEC YIKILMAYA YOK OLMAYA MAHKUMDUR BUNU KAFANIZA SOKUN
• ŞÜKRÜ GÖGEBAKAN: Nedir bu ya, bir bunlar eksikti. Bunlar değil mi 1.Dünya Savaşında bizi İngilizlere satanlar. Defolun gidin partinizi destek verdiğiniz ülkede kurun. Biz de sizden ittifak yapmaya çok meraklıydık
• ALPAK: Ben arabımm soylemektende ne utanıyorum nede korkuyorumm yorum yaparkende genelleme yapanlarda haddini bilsinn derdiniz kiminleyse ona hakaret edinn
• KOÇ: SEN MÜSLÜMAN DEGİLSİNKİ TABİKİ MHP YE KAPILAR KAPALI OLACAK MHP TÜRK MÜSLÜMAN ARAP SÜRYANIYLE BERABER YÜRÜMEZ
• MEHMET AYGUN: ben arabim oyum mhp ye kiskananlar catlasin
• RODA: mhp sana pis arap bizi arkadan vuran arap diyor insan olarak gormiyor her gun ana VRAT KÜFÜR EFİYOR hoşuna gider mi
• ADANALI: Arapların da , çerkezlerin de , boşnakların da partisi mhp dir , mhp bu ayyıldızlı bayrağa gururla bakan herkesin partisididr.
• CEM: Bir siz eksiktiniz. .
• ÖZTÜRK: BU KİŞİLER ARAP SÜRYANISI TÜRKÜ SEVMEZLER ADAM İZAH EDİYOR SADE MHP YE KAPI KAPATIYOR MHP MÜSLÜMANLİGİ TÜRKLÜGÜ SAVUNDUGU İÇİ KAPI KAPATIYOR ANLASANA GERİ ZEKALİ
• URFALI ARAP: Sen Kimsinde Mhpye laf ediyorsun Ben mhpye oy veriyorum vericemde sen barzaniden talimat aldın herhalde Türk Arap kardeşliğimiz bakidir bizim böyle saçma ayrışmalarla işimiz yok
• AKDUMAN: DİLİMİZI BAYRAGIMIZI SINIRLARIMZI TANIYAN HERKEZE BU ÜLRE ACIK. İSDEMEYENE MEZARLIK ACIK
• KAHRAMAN KÜRT : ama gercektende bu ülkede bir sürü arap var ve korkudan arabim diyemiyor niye onlarinda bir partisi olsa kötü mü olur yani okadarda abartmamak lazim beyler bu ülke sadece türklere tek ait degil yani
• KARTAL66: Bi siz eksiktiniz gelin gelin ne kadar nankör varsa Türkiye’nin başında nankörlük yapanlar haram olsun yediğiniz her lokma
• KÜRŞAT: Arab akıllı ol gene yakındır köpeklere ismini vermeye arab
• ÇÖLLERE: partini neden arabistanda kurmuyorsun. daha iyi alırsın hakkını.
• RABİA: pislikler parti kuruyor ortadoguya döndük akkoyunlar melesin
• DR. : Arap partisi mi??? Yahu git Allah aşkına, bunu arap ülkesinde yapmaya Kalkış bi bakalım ne olur size… Araplar ne anlar ki demokrasiden. Hadi başka Kapıya
• SİİRTLİYİM ARABIM ÜLKÜCÜYÜM O KADAR: siirtliyim arabım ülkücüyüm o kadar
• LEYLA: Bi parti olayında eksiktiniz adiler
• GURBETCİ : bizde bayiliyorduk sanki araplara..TÜRK düşmanlagi yapacaksin hemde TÜRKIYE de yasayacaksin!! def olup gidin geldiginiz yere..MHP nin size ve sizin gibiler ihtiyaci yok
• AFYONLU: BEYLER BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZANNETMEYİM SİZVESİZİNGİBİLERE HÜKÜMET OTURMA YATMA KALKMA İZNİVERDİDİYE BİTARAFTAN KÜRTLER BİTARAFTAN SİZLER TÜRKÜN AYRANINI KABARTTIRTMAYIN BU GÜZELİM VATANI MINDA HUZURUNU KAÇIRMAYIN ADAM AKILLI OTURUN YERİNİZDE ŞÖYLE BİR BAKIN ETRAFINIZA ŞÜKREDİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ TEKDEVLETTİR OKADAR
• HATAYDÖRTYOL: siz eksiktiniz anasını satayım tayyip böldün ülkeyi paramparca ettin
• ÇORUMLU TIRKO: araptan ne zaman hayır gelmiş normal. siz de parti kurun ayrılın.
• AYDIN: araplarda palazlanmaya başladı
• MMMMMMMMMM: valla doğudaki bir çok arap batıdaki türklerden daha ülkücü ve faşoooooo ARAP63: Ben Mhpden rahatsız değilim efendi sen rahatsızsın sanırım Arap Kökenli Türk vatandaşıyım mutluyumda partimden
• BBBBBB: devşirmelik böyle bir şeydir . . . .
• VATANDAŞ: Ulan tayyip pkk bitti bir araplar eksikti sayende onlarda başımıza bela olacak. 10 milyon kürt var türkiyede 4 milyon arap geldi bence rumlarada ermenilerede kapıları açın tam olsun cümbüş yeri.
• TUNCAY: Tek bunlar eksikti.sanki biz kürt alevi toplumuna çare buldukda bide bunlar anadilinde şunu bunu istiyorlar…3-5 kişi bi araya gelip parti kurulursa olacağı bu sonunda…
• BOGAZLIYANLI: gitkii agır konusurum sana
• Misafir – serdar. Çukurovada yaşayan bir arap alevisi olarak söylüyorum araplar asla bu partiye oy vermez!!!NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!
• Misafir – cesar , Kürtler, Çerkesler, Araplar.. sıra kimde Lazlarda. Siz hala Türkiye sınırları içerisindeki herkesi türk kabul edin!! arap bile istemzmiş yoruma bak.5 sene öncede kürtler istemez diyordun. Ne oldu delikanlı? TÜRKLERİN UYANMA VAKTİ GELDİ.
• Misafir – charleymoody71 , Aç tavuk kendisini darı anbarında sanırmış…Türkiye’deki Arapların %2 sinin oyunu alırmış…Sen öyle san emi.Bir kere Türkiye’deki Arap asıllılar Türkiye’nin en Atatürkçü,kültürlü ve etnik ayrımcılığa ve etnik partilere en uzak kesimidir.Etnik dilde eğitimmiş…Tek bir Arap asıllı bile istemez onu…Sen çalar oynarsın ancak…
• Misafir – usta Kemalist, Aklı başına herkes Ulus devletten taviz verilirse bu tür taleplerin ortaya çıkacağını söylüyordu. Akp ye kapak olsun bu parti de..
• Misafir – derindengelen, Parti kuracaklarına yaydıkları gerici kültürle beraber defolup gitseler ne güzel olur.

Kaynakça ; wikipedie, Rudaw.net, haberler.com, odatv, nasname Y.Aritürk, yenieklenen.com, sondakika.com

Linkler ;

http://www.siirtnews.com/yazar-259-devsirme_refleksleri.html

http://www.siirtnews.com/haber-6401-devsirme_refleksleri_mim_yavuz_binbay_yazdi.html

http://www.kurdistanaktuel.com/devsirme-reflexleri-makale,644.html

http://www.gelawej.net/index.php/yazarlar/konuk-yazarlar/1458-devsirme-refleskleri

http://mardiniletisimgazetesi.com.tr/?p=2652