SÜNNі ARAP ȘAMMAR AȘiRETi VE PEȘMERGENiN RABiA iTTiFAKINI SELAMLIYORUZ

bnBeyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

SÜNNі ARAP ȘAMMAR AȘiRETi VE PEȘMERGENiN RABiA iTTiFAKINI SELAMLIYORUZ

Uzun süredir bölgemizde halklarımıza karşı etnik bir temizliğe dönüşen savaşta uzun süredir Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak çağrısını yaptığımız bir ittifakın gerçekleşmesiyle olumlu bir gelişme oldu. Rabia yerleşim yeri ve sınır kapısı SÜNNі ARAP ȘAMMAR AȘiRETi VE PEȘMERGENiN iTTiFAKI sonucunda emperyalistlerin uluslararsı katliam ordusu ISID’in işgalinden kurtarıldı. Daha öncede Ayn’el Arab’ta (Kobani) benzeri bir dayanışma gerçekleşmişti.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak bu ittifakı önemsiyoruz. Bu önemli ittifakı selamlıyor ve halklarımızın demokratik kurtuluşunu sağlayacak benzeri ittifakların tüm alanlarda kurulmasını temenni ediyoruz.

Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği olarak Dünya devletlerine, BM ve AB ülkelerine insanlık suçlarını içeren çatışma politikalarına göz yumma politikası yerine, 21.ci yüzyıla uygun demokratik yöntemlere destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

Bölge halkları bunu iyi kavramalı ki hiçbirinin yıkımı diğerinin kurtuluşu değildir. Hiçbirinin zararı diğerinin yararına değildir. Bölge halkları binlerce yıldır beraber yaşıyorlar binlerce yıl daha beraber yaşamak zorundalar çünkü onlar hep bu coğrafyadaydılar ve bu cografyada birlikte olmaya devam edecekler. Ama güçlü oyun kurucular, coğrafyamız tam harabeye dönünceye ve tüm dinamikler tükenince, boğazımıza kadar sorunlara katliamlar gibi insanlık suçu sabıkalarına ve ekonomik darboğaza batınca daha önce olduğu gibi onlar bizi dizayn edip çekilecekler ama tüm dinamiklerimizi kendilerine bağlayarak dolayısıyla tüm zenginliklerimizde! Aslında her zaman olduğu gibi kurgunun asıl amacı bu!

Bir güce biat etmek özgürlük değildir. Özgürlük özgünlükle yaşayabilmektir.

Bizler bölge halklarının dinamikleri olarak halklarımızın yüzyılını daha karartacak bu kurgulara destek verip işbirliği yapıp suça ortak olmayalım. İnanın ki, onlarsız var olan sorunlarımızı daha iyi çözebiliriz. Buna gücümüz var buna inanıyoruz. Yeter ki salladıkları oltadaki yemin fırsatçılığına kapılmayalım. Aynı gemide olduğumuzu unutmayalım.

Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn

Haberin linkleri;

http://www.siirttenote.com/2014/10/02/beyt-nahreyn-arap-arami-birliginden-kurt-arap-ittifakina-selam/

http://www.mardiniletisimgazetesi.com.tr/yazi/47/sunn-arap-sammar-a-ireti-ve-pe-mergenin-rabia-ittifakini-selamliyoruz