Arab-Arami Birliği Siirt’te (Îs’ird, Se’ert, Tigragert) 2000 yıllık geleneği Şîhr il Bayf (Yumurta bayramı) yeniden canlandırdı.

Siirt ilinde ikibin yıldır Keldani-Süryani-Ermeni ve müslüman Arablar tarafında kutlanan özgün arabça ismiyle Şîhr il Bayf (Yumurta bayramı) 20 yıllık bir aradan sonra yeniden Arab-Arami Birliğinin girişimiyle büyük bir çoşku ve katılımla yeniden kutlandı. Siirt’teki birçok birleşenin katkılarıyla unutulmaya tutan bu kadim gelenek yeniden canlandırıldı.

Arab-Arami Birliği sözcüsü Mim Yavuz Binbay, “Siirt ilinin kurucusu Keldanilerden gelme olan bu gelenek daha sonra “Şıhrıl bayf” olarak Süryanilere, oradan da Ermenilere ve daha sonra da Araplara geçen bir kültürdür. Bu gelenek bazı kültürlerde yeniden doğuş anlamına geliyor, bazı kültürlerde İsa’nın göğe yükselişi anlamına geliyor. Ama Araplarda insanların doğa ile bütünleşmesi ve ona saygısı anlamına gelmekte ve bu amaçla kutlandığına inanılmaktadır. Halkımız bunları sosyal bir aktivite olarak kullanmış, zamanla gelinlik çağındaki kızlar burada beğenilirdi. Bu gelenek, 4 dil ve 4 kültürün buluştuğu Siirt’te ortak kültürün yaşatılması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Binbay, geleneğin, 1914’de kadar Ermeniler, Süryaniler, Araplar ve Kürtler tarafından ortak olarak kutlandığını ifade ederek, “Ecdadlarımızdan emanet aldığımız bu geleneği yeni kuşaklara aktarma noktasında biz Siirtlilere büyük iş düşüyor. » daha sonra Arabça kutlama metnini okuyup sunan Binbay özgün Arabça metninde ; « Êhlen û sehlên Yé Xevêt ul Exven il Âzîzîn, Sılemé Cîtın, hun bî xeyr hatin xusk u brayen kurd, hos geldiniz sevgili türk kardeslerim. Êhlen û sehlên Yé ahali l’îs’ird ((Se’ert, Tigragert) medinetil şems îl Beyt’îl nehreyn.

Şîhr il bayf, umbarôk. Ecdetné ey akfar mîn 2000 senê yîmbarku şihr il bayf. şihr il bayf huvé emêné min ecdêtné é nixné dinsiyr sadîkîn şel emênit ecdêtné. Îl dost ûl neyêrin îmmé xeyî’rîfû Mîn il êsâs l’îs’îrd Hinné kênû évnè, nixné nixné évné, evlêt evlêtnemmé diysiru evné. Û diyimbarkû Şîhr il bayf. Kébêl, Ké nixné kemé fâ’at aîlé, fiy sihr îl bayf, fill ijgor. katlix, dinsîr fâ’at aîlé kêmé exven ûl xevet ûl âzîzîn.

il’nâss Beyt’il Nehreyn inné, îl Arab ul Arami ul Mihellimi, Siryan kadîym ul Keldaniyin, il Ermeniyin ul Ekrat ul Turkmen killéyn inné Beyt’il Nehreyn, mé şîyl vêxét ibbextu moyy tîkk iy’messel Beyt’il Nehreyn, Beyt’il Nehreyn uvé killéyn.

Lihi beşreviyé şenkéyn, hattayné êsês îl cem’îyetil lé tît messilné fîyl Tirkiyé u fîyl cihên. Cem’îyetîl Vexdet’il arab ûl arami ûl siryan ûl kadîym ûl assuriyin ul mihallimiyin. ARASKEM. Killitné diniltem fîyl cem’iyitné. Édîyn éxet mo diytik yinkirne, mo diytik yinkêr hakkna. Bêşrû cem’iyitné şé ba’ifkén.

égbé àlé şihr îl bayf sent’illix dînninbaruku bîyl elefeyn.

Nîxné mé nékêrné şîy millé, inrîd kî şîy éxêt mé yînkîrné.

Nîxné inrîd dîn messîl roxnâ kemé lé nîxné Arab, Arami, Siryani kadîym, Keldani u Mehallimi.

Tixyé şems beyt ûl nehreyn îs’îrd (Se’ert, Tigragert).

Binbay konuşmasının devamında, kutlamaların günümüz koşullarına uyarlanarak, her sene mayıs ayının ilk pazarında kutlama kararı aldıkları önümüzdeki Şîhr il bayf’larda îs’îrd (Se’ert, Tigragert) kent kültürünün kurucu unsurları Arab, Arami, Keldeni, Süryani, Ermeni kardeşlerimizle birlikte kutlama dileğinde bulundu.

Şenlik, geleneksel kurallar çerçevesinde yumurta tokuşturmaları, aramızda olmayan ama gönüllerde büyük bir hüzünle bir asırdır özlemle yaşatılan kardeşlerimize özlemin desenlere ve renklere yansıtıldığı yumurtaların ikramiyla, oyunlar ve hüzünlü ama sevgi ve özlem dolu geçmişi anlatan sohbetlerin paylaşımıyla, yöresel yemek sofralarına katılımcıların birbirini davetleriyle büyük bir çoşkuyla devam etti.

 

http://haberciniz.biz/cozum-sureci-ile-birlikte-2-bin-yillik-gelenek-yeniden-yasatildi-2023675h.htm

http://www.haberler.com/cozum-sureci-ile-birlikte-2-bin-yillik-gelenek-4592605-haberi/

http://www.kanal56.net/haber/guncel_1/2-bin-yillik-gelenek-yeniden-yasatildi/308.html

http://www.iha.com.tr/cozum-sureci-ile-birlikte-2-bin-yillik-gelenek-yeniden-yasatildi-20130505AW000307-siirt-haberi

http://www.siirthaberleri.com/ilimizde-bin-yillik-gelenek-yeniden-yasatildi-h287.htm

http://www.siirtte.net/SIHRIL-BAYF-SOLENi-haberi-3502/

http://www.haber3.com/cozum-sureci-ile-birlikte-2-bin-yillik-gelenek-yeniden-yasatildi-haberi-1945864h.htm

http://www.ensuperhaber.com/guncel/siirtin-sihril-bayf-yumurta-bayrami-gelenegi-yasatiliyor-h26018.html

http://www.gazetesiirt.com/2013/05/03/siirt-haberleri/sihril-bayf-seyh-tirki-tepesinde-kutlanacak-8351.html

http://www.siirtmanset.com/kultur-sanat/siirtte-sihril-bayf-soleni-duzenlendi-h6154.html

http://www.siirtte.net/SIHRIL-BAYF-SOLENi-haberi-3502/

http://www.aydinses.com/guncel/siirtin-sihril-bayf-yumurta-bayrami-gelenegi-yasatiliyor-h278699.html

http://www.cihan.com.tr/news/Siirt-in-sihril-bayf-yumurta-bayrami-gelenegi-yasatiliyor-CHMTAyMzI5My8x

http://www.inegolhaber.com.tr/cozum-sureci-ile-birlikte-2-bin-yillik-gelenek-yeniden-yasatildi-54372h.htm

http://www.dogurehberi.com/guncel/siirtin-sihril-bayf-yumurta-bayrami-gelenegi-yasatiliyor-h232438.html

http://www.beyazgazete.com/haber/2013/5/5/unutulmaya-yuz-tutan-geleneksel-yumurta-bayrami-cesitli-etkinlikle-kutlandi-1784805.html

http://yurthaber.mynet.com/detay/siirt-haberleri/cozum-sureci-ile-birlikte-2-bin-yillik-gelenek-yeniden-yasatildi/851731

http://www.haber35.com/guncel/siirtin-sihril-bayf-yumurta-bayrami-gelenegi-yasatiliyor-h81279.html

http://www.mersinim.net/guncel/siirtin-sihril-bayf-yumurta-bayrami-gelenegi-yasatiliyor-h26512.html