Kaçırılan Metropolitler için İmza Kampanyası

Arab-Arami Birliği

Union Arabe et Araméen

Kurt İsmail paşa 2.sokak Demiray Apt. 3/9   2110-Ofis/Diyarbakır/Türkiye

 Bizler aşağıda isimleri bulunan kurum-kuruluş ve şahsiyetler, insan olma kimliğimizle aşağıda belirttiğimiz hususlarda hassasiyetimizi ve belirtilen hususlarda kamuoyunu tatmin edecek sonuçlara ulaşıncaya kadar takipçisi olacağımızı deklere ediyoruz.

 1. Halep ve İskenderun Ortodoks Metropoliti Pavlus Yazıcı ve Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Yuhanna İbrahim’in Halep yakınlarında ve Deyr Mar Musa rahibi Paolo Dall’Oglio kaçırılması olaylarının hala açıklığa kavuşturulmaması bizi tedirgin etmektedir. Savaşlarda bile din kurumları özel bir konuma bir nevi dokunulmazlığa sahipken böyle bir olayın vuku bulması kabul edilemez bir durumdur.
 2. Bu olayları El Nusra Cephesinin (Pavlus Yazıcı ve Yuhanna İbrahim) ve Deyr Mar Musa rahibi Paolo Dall’Oglio’nun kaçırılması olayını El-kaide ile bağlantılı radikal İslamcı örgütlerin yaptığı açıklanmıştır, insanların binlerce yıllık hassasiyetine saygısızca bir tutum içinde olduklarını ve bir an önce bu hatadan dönülerek Sayın Metropolitlerin serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz.
 3. Başta ABD, AB ve Rusya devletleri olmak üzere, etkisi olacağına inandığımız Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Katar ve etkisi olabilecek diğer tüm devletleri ve diplomatik misyonlarını, başta Papa 1. Francesco, İslam Birliği teşkilatı ve diğer dini kuruluşları etkin girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.
 4. Sonuç olarak; insanlarımızın binlerce yıllık hassasiyetleri gereği Metropolitlerin bir an önce serbest bırakılmalarını.
 5. Artık bir katliama dönüşen Suriye’deki iç savaşın, tüm yabancı unsurların Suriye sınırları dışına çekilerek Suriye’deki sorunları Suriye asıllı tarafların görüşmeler yoluyla çözmesi için duyarlı ve etkili tüm devletlerin, kurum kuruluş ve şahsiyetlerin bu konuda duyarlılık göstermesi çağrısında bulunuyoruz.
 6. Medya ve politikacılara, sınırın her iki tarafında da Arab, Kürt, Süryani, Ermeni, Alevi, Sünni, Nusayri, Hristiyan, Marunî olduğunu hatırlatır. Yazılarında ve açıklamalarında bir tarafı tutarken diğerlerini karşısına alarak rencide edecek, hedef gösterecek, rahatsız edecek söylemlerden ve belirlemelerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.

İmzacılar;

 1. Mim Yavuz Binbay    – Arab-Arami Birliği
 2. Saliba Özmen             – Din adamı, Deyrul zafaran Manastırı Metropoliti
 3. Mahmut Alınak          – Avukat, politikacı, Eski milletvekili
 4. ACAT İsviçre             – İşkenceye Karşı Hristiyan örgütü Bern/İsviçre
 5. M. Ali Aslan               – Mıhallemi Derneği genel Baskani
 6. Salih Bayar                 – İSKENDERUN MARDER – İSKENDERUN Arap-DER
 7. Recep Maraşlı            – Siyasetçi – Yazar
 8. Fikri Aygur                 – işadamı/ Süryani Demokratik Birliği/Hollanda
 9. Garabed Yelegen       – Mühendis/Cenevre/İsviçre
 10. Celal BALIK             – işadamı, GUNSIAD
 11. Mahmut Odabaşı       – işadamı, GUNSIAD
 12. Şefik Görgün             – Eğitimci, Arab-Arami Birliği İzmit temsilcisi
 13. Halil Cintan                – Politikacı, eski Van/Bostaniçi Belediye Başkanı
 14. Latif Gökdemir          – işadamı/Arab-Arami Birliği Batman Temsilciliği
 15. Av. M. Ali özer          – Avukat, Arab-Arami Birliği Siirt Temsilcisi, Eski Baro Başkanı.
 16. Şekip Bakır                – işadamı/Arab-Arami Birliği Siirt temsilciliği
 17. Adnan Savcı              – Tekstilci, Arab-Arami Birliği İzmir temsilcisi
 18. Nail Poli                     –
 19. Naum Poli                  – Yazar
 20. Norbert Shultz                       – Psikiyatr
 21. Marie-Thérése Bouchardy     – Kütüphaneci/Cenevre
 22. Patrice  Meyer-Bisch             – Akademisyen/Fribourg üniversitesi/İsviçre
 23. Dr. El Manouzi Abdelkerim  -AMRVT – FAS
 24. François de Vargas                –  Göçmenlere Yerinde Yardım örgütü genel Başkanı,  eski işkence önleme Komitesi APT genel sekreteri/Lozan/İsviçre
 25. Jan De Haas                                      – ACAT/İsviçre
 26. Suzanne Zbären                              – Göçmenlere Yerinde Yardım örgütü Onursal Başkanı
 27. Yusuf Akbulut                                  – Din adamı – Diyarbakır Meryemana kilisesi rahibi
 28. Gabriel Akyüz                                  – Din adamı, Yazar, Mardin Kırklar kilisesi rahibi
 29. Roni Alasor                            –  Gazeteci-Yazar / Oslo / Brüksel
 30. Sabiha Akagündüz                – Hukukçu/İsviçre
 31. Prof. Dr. Cevdet Akbay        – Akademisyen/ABD
 32. Adnan Can                            – Eğitimci
 33. Kutbettin özer                        – Uluslararası Gazeteci-Yazar

 

Arab-Arami Birliği

Union Arabe et Araméen

Kurt ismailpasa 2.sokak Demiray Apt. 3/9   2110-Ofis/Diyarbakir/Turquie

APPEL

 Nous, membres d’organisations et institutions, ainsi que personnalités soussignées, et fondamentalement en tant qu’êtres humains, nous déclarons que nous sommes profondément préoccupés par les évènements mentionnés ci-dessous et  le resterons tant qu’une solution  satisfaisante n’aura pas été trouvée.

 1. Les enlèvements aux environs d’Alep de Mgr Paul Yazigi, métropolite d’Alep et Iskenderun pour les grecs orthodoxes et de Mgr Youhanna IBRAHIM, évêque d’Alep pour les syriaques orthodoxes le 22 avril 2013, ainsi que celui du P. Paolo Dall’Oglio S.J., du monastère de Deir Mar Moussa al-Habashi le 30 juillet 2013, dont on est sans nouvelles, nous préoccupent profondément. Même en temps de guerre, les institutions religieuses jouissent traditionnellement d’un statut particulier d’immunité et de tels enlèvements sont inacceptables.
 2. L’enlèvement des deux Métropolites a été attribué au Front el-Nosra (réseau d’Al-Qaida) et témoigne d’une absence de respect pour une tradition séculaire et le droit des gens. C’est pourquoi nous demandons la libération immédiate des deux métropolites pris en otage, ainsi que celle du P. Dall’Oglio par ceux qui les détiennent.
 3. Nous appelons tous les Etats, en particulier les Etats-Unis d’Amérique, l’Union européenne, la Russie, ainsi que la Turquie, l’Iran, l’Arabie Saoudite et le Qatar à déployer toutes leurs ressources diplomatiques afin d’obtenir des ravisseurs la libération de ces otages et de tous ceux qu’ils détiennent. Nous encourageons les institutions religieuses, le pape François, le Conseil œcuménique des Eglises (COE), l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et d’autres, de même que les ONG internationales à appuyer ces demandes et à poursuivre leurs efforts dans ce sens.
 4. Pour que cessent les massacres  de la guerre civile en Syrie, nous demandons un cessez-le-feu général, le retrait du territoire syrien de toutes les forces armées étrangères et l’appui des Etats impliqués afin de favoriser la tenue de négociations visant à résoudre les problèmes syriens, négociations auxquelles devraient participer tous les acteurs de la vie publique syrienne.
 5. Nous demandons instamment aux médias et aux personnalités politiques de toute la région, dans leurs écrits, prises de position et déclarations, de faire preuve d’un respect élémentaire pour tous les secteurs des populations en présence (notamment arabes, kurdes, syriaques, arméniens, alévites, musulmans sunnites et chrétiens) et de s’abstenir de toute rhétorique provocatrice.

Signataires ;

 1.  Yavuz Binbay                        –Union Arabe et Araméenne
 2. Saliba Ozmen             – Métropolite du Monastère Deyrul Zafaran Mardin/Turquie
 3. M. Ali Aslan              – Président Association Mihallemi
 4. ACAT Suisse             – Action Chrétien Abolition Contre la Torture  Bern/Suisse
 5. Mahmut Alınak                                – Politicien, avocat, Ancien député
 6. Recep Marasli                  – Politicien – Ecrivain
 7. Fikri Aygur                         –  Syriac Democratic Union/Sweden
 8. Garabed Yelegen       – ingénieur
 9. Şefik Görgün             – Enseignant, porte-parole l’Union Arabe et Araméenne d’izmit
 10. Halil Cintan                – Politicien ancien maire de Van/Bostaniçi
 11. Latif Gökdemir          – Homme d’affaire
 12. Ziver Aslan                – Homme d’affaire,
 13. Av. M. Ali özer          – Avocat, porte-parole l’Union Arabe et Araméenne de Siirt
 14. Sekip Bakir                – Homme d’affaire, membre l’Union Arabe et Araméenne de Siirt
 15. Adnan Savcı                          – Membre l’Union Arabe et Araméenne d’İzmir
 16. Nail Poli                                 – Ecrivain
 17. Naum Poli                              – Ecrivain
 18. Norbert Shultz                       – Psychiatre
 19. Marie-Thérése Bouchardy
 20. Patrice  Meyer-Bisch             – Académicien à l’université de Fribourg
 21. Dr. El Manouzi Abdelkerim  -AMRVT – MAROC
 22. François de Vargas    – Lausanne, Président de Réintégration au lieu d’Exil, ancien Secrétaire générale de    l’association prévention de la torture
 23. Roni Alasor                            – Journaliste – Ecrivain  (Kurde) / Oslo / Brussel
 24. Jan de Haas                            – Président  ACAT Suisse (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
 25. Suzanne Zbären                     – Présidente d’honneur de REA Réintégration aux Lieu d’Exil.
 26. Sabiha Akagündüz                – Juriste/Bern
 27. Adnan Can                            – Enseignant
 28. Prof. Dr.Cevdet Akbay         – Académicien/ North Carolina/ USA Department of Chemistry and Physics, Fayetteville State University
 29. Kutbettin özer                                   – Journaliste International et Ecrivain
 30. Salih Bayar                            – İSKENDERUN MARDER – İSKENDERUN Arap-DER
 31. Yusuf Akbulut                       – Prêtre de l’église Syriaque St. Mariée à Diyarbakir/Turquie
 32. Gabriel Akyuz                       – Prêtre de l’église des Saints Quarante Martyrs Mardin/Turquie
 33. Celal BALIK             – Homme d’affaire, membre du comité l’Association des hommes d’affaires
 34. Mahmut Odabaşı       – Homme d’affaire, membre du comité l’Association des hommes d’affaires

 

http://www.demokrathaber.net/guncel/kacirilan-metropolitler-icin-cagri-h23865.html

http://haber.stargazete.com/dogu/suriyede-kacirilan-3-metropolit-elnusranin-elinde/haber-799044

http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=metropolitleri-kurtarin-cagrisi&haberid=5953

http://www.sabahaber.com/31169-kacirilan-3-metropolit-icin-suriyeye-cagri.html#.UmVHJlO3Ag4

http://www.trtturk.com.tr/haber/arap-arami-suryani-birliginden-davutogluna-cagri.html

http://www.aksam.com.tr/guncel/uc-metropolit-serbest-birakilsin/haber-254414

http://www.bianet.org/bianet/toplum/150707-metropolitler-serbest-birakilsin?bia_source=rss

http://hyetert.blogspot.com/2013/10/kacrlan-metropolitler-icin-cagr.html

1 yorum:

Murat Bebiroğlu21 Ekim 2013 15:05

Çağrıyı yürekten destekliyor, en kısa zamanda din adamlarının serbest bırakılmasını ve ve kaçıranların cezalandırılmasını bekliyorum. Umarız din adamları sağ salim evlerine ve kiliselerine kavuşurlar.

http://www.haberler.com/suryani-birligi-nden-cagri-suriye-de-kacirilan-3-5199031-haberi/

Haberin Videosu var.

http://www.sondakika.com/haber/haber-suryani-birligi-nden-cagri-suriye-de-kacirilan-3-5199031/

Haberin Videosu var.

http://www.son2haber.com/40779-suryani-birligi-nden-cagri-suriye-de-kacirilan-3

Haberin Videosu var.

http://www.haberand.com/-suriye-de-kacirilan-3-metropoliti-serbest-birakin–h-368789.html

Haberin Videosu var.

http://www.sondakika.com/haber/haber-arap-arami-suryani-birligi-nden-davutoglu-na-cagri-5199919/

http://www.dunya.com/kacirilan-metropolitler-icin-davutogluna-cagri-205481h.htm

http://gundem.bugun.com.tr/suriyede-kacirilan-3-metropolitin-serbest-birakil-haberi/832592

http://haberciniz.biz/arap-arami-suryani-birliginden-davutogluna-cagri-2347889h.htm

http://www.timeturk.com/tr/2013/10/21/metropolitler-serbest-birakilsin.html

http://www.dha.com.tr/suriyede-kacirilan-3-metropolitin-serbest-birakilmasi-icin-cagri-son-dakika-haberi_541416.html

http://turcograecus.wordpress.com/2013/10/21/kacirilan-metropolitler-icin-cagri-arap-arami-suryani-birliginin-kacirilan-metropolitlerle-ilgili-yapmis-oldugu-aciklama/

http://www.gazetea24.com/sondakikahaber/arap-arami-suryani-birliginden-davutogluna-cagri_562236.html

http://www.haber7.com/guncel/haber/1086732-kacirilan-3-metropolit-icin-suriyeye-cagri

http://www.gazeteses.com/genel/suriyede-kacirilan-3-metropolitin-serbest-birakilmasi-icin-cagri-h239689.html

http://beyazgazete.com/haber/2013/10/21/arap-arami-suryani-birligi-039-nden-davutoglu-039-na-cagri-1987912.html

http://www.aydinses.com/genel/suriyede-kacirilan-3-metropolitin-serbest-birakilmasi-icin-cagri-h314302.html

http://www.dunya.com/kacirilan-metropolitler-icin-davutogluna-cagri-205481h.htm

http://www.dkmhaber.com/haber/11844/arap-arami-suryani-birliginden-davutogluna-cagri-haberi.html

http://www.diyarbakiryenigun.com/metropolitler-serbest-birakilsin.html

http://www.bursadabugun.com/haber/uc-metropolit-serbest-birakilsin-305418.html

http://www.iskenderun.biz.tr/haber/arap-arami-suryani-birliginden-davutogluna-cagri/1304/

http://www.haberby.net/suriye-de-kacirilan-3-metropolitin-serbest-birakilmasi-icin-cagri-1/

http://www.yenibihaber.com/3-metropolit-icin-suriyeye-cagri-yapildi.html

http://www.amedsesi.net/suriyede-kacirilan-3-metropolitin-serbest-birakilmasi-icin-cagri.html

http://www.tellal.com.tr/2013/10/21/metropolitler-serbest-birakilsin/