Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğinden Konferans Duyurusu

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği coğrafyamızda uzun bir süredir devam eden, bölgenin dinamiklerini etkileyen, halklarımıza karşı etnik temizliğe dönüşen provokatif stratejik durumu değerlendirmek ve bu gelişmelerde yukarı beyt-Nahreyn Arap-Arami halklarının konjektürel yapıdaki konumunu ve stratejik hedeflerini değerlendirmek amacıyla Aralık 2014 tarihinde bir konferans düzenlemeyi kararlaştırmıştır. Konferansımız aşağıdaki konu başlıklarını ele alacaktır.

  • Genelde Arap-Arami halklarının dünyadaki konjektürel yapısındaki yeri. Özelde Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasında Arap-Arami halk topluluklarının kültürel-siyasal ve ekonomik konjektürel konumu.

a-      Arap baharı adı altında devam eden Arap Katliamının değerlendirilmesi ve bu konuda birliğimizin izleyeceği stratejinin belirlenmesi.

b-      Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasında değişen demografik ve siyasal konjektürün değerlendirilmesi.

c-       Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasında değişen demografik ve siyasal konjektürün benzerlik göstermesi sebebiyle 1914-18 dönemiyle kıyaslamalı değerlendirmesinin yapılması.

  • Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasında Arap-Arami halk topluluklarının siyasal-kültürel örgütlülüğü.
  • Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasında Arap-Arami halk topluluklarının aynı coğrafyadaki diğer halkların (Kürtler, Ermeniler, Türkmenler ve dinsel azınlıklar) dinamikleriyle ve siyasal örgütleriyle ittifak politikaları.
  • Kültürel-siyasal-ekonomik Stratejik hedefler.

a-      Dil, edebiyat, tarih alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi ve program oluşturulması.

b-      Siyasal çalışmalar programının tartışılması. Siyasal alanda izlenecek stratejik hedefler ve yöntemler.

c-       Demografik yapının değişmesi sebebiyle değişen demografik yapıya uygun sosyal-kültürel ve ekonomik stratejiler.

Konferansın hazırlık aşamasında Birliğimiz, başta Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğinin 9 temsilciliği olmak üzere doğal birleşenimiz olarak kabul ettiğimiz tüm Arap-Arami kurumlarının, aktivist ve aydınlarımızın ve halkımızın her bireyinin öneri ve düşüncelerini alıp değerlendirerek konferansımıza yansıtmayı önemli bir görev olarak değerlendiriyoruz.

Temmuz ayından başlamak üzere tüm temsilciliklerimizle öneri ve değerlendirmelerini konferansa yansıtan konferans hazırlık toplantıları yapmaya başladık. Temsilciliklerimizin görüş ve önerilerini konferansa daha etkin yansıtabilmeleri için ön hazırlık yapmalarını öneriyoruz.

Doğal birleşenimiz olarak kabul ettiğimiz Arap-Arami kökenli kurum ve kuruluşlardan ve Beyt-Nahreyn (Mezopotamya) kökenli diğer halkların (Kürt, Ermeni, Türkmen ve dinsel azınlıklar) örgütlerinden ve halkımızın dinamikleriyle ilkesel bazda ittifak kurmayı amaçlayan tüm siyasi ve kültürel örgütlerden öneri gelmesi halinde onlarla da görüş ve önerilerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla toplantı yapabilmeyi önemsediğimizi duyururuz.  Bu konuda araskem@gmail.com adresine 15 Kasım 214 kadar görüşme talebini ileten bir mail yollamaları yeterli olacaktır.

Halkımızın aktivist ve aydınları, Arap-Arami halklarına mensup tüm bireyler araskem@gmail.com adresinden bize ulaşarak görüş ve önerilerini konferansımıza yansıtılmak üzere iletebilirler.

  • Arap ve Arami halkları, Görüş ve önerilerinizle varlığımızın simgesi Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğine destek verin,
  • Arap ve Arami halklarının simgesi Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğini güçlendirerek red ve inkâr edilen varlık nedeninizi güçlendirin.
  • Örgütsüz bir halk ırkçı -şoven politikaların Avıdır-Yemidir. Irkçı – şoven politikaların avı ve yemi olmamak için halklarımızın simgesi Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliğine desteğimizi güçlendirelim. Örgütlülüğümüz güçlendikçe varlığımız güçlensin.
  • Halkımızın bir Anka kuşu misali varlığını yeniden inşasında bir tuğlada siz koyun.

 

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi

Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn

Union Arabe et Araméen