Ermenilerle komşu olmaktan Onur Duyuyoruz.

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Birkaç gün önce bir örgütün ölüm tehditleri birkaç gün sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayının aşağılayıcı, ötekileştirici ifade ve tavırlarını kınıyoruz. Bu ifade ve tavırlardan cesaret alan zihniyet tehditlerini bir adım daha ileri götürerek örgütümüzü de tehdit listesine eklediler.

Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği Bu tehdit ve çağdışı zihniyetlere kendi zihniyetine en uygun tavırla tarih boyunca Ermeni komşularının komşusu olmaktan onur duyduğunu ve Ortak Anavatanlarında onurla komşu olmaya devam edeceğini, Agos’un bu haftaki manşetindeki “Allah affetsin” metnine imza koyduğunu deklere ediyor.
Halklarımız bir asır boyunca ırkçı -Şoven katliamcı baskılarla sindirildi ve susturuldu. Ancak Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği olarak deklere ediyoruz ki, artık hiçbir baskı ve tehdit halklarımızı sindiremeyecek ve susturamayacaktır. Sinmek ve susmak yok olmaktır. Arap-Arami halkları olarak sinmeyeceğiz -susmayacağız binlerce yıldır var olmaya devam ettiğimiz gibi onurluca var olmaya devam edeceğiz. Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliği olarak sinmeyeceğiz -susmayacağız binlerce yıldır Ermeni komşularımızla Beyt-Nehreyn ve Anadolu coğrafyasındaki onurlu komşuluğumuza devam edeceğiz.

Beyt-Nehreyn Arap-Arami Birliğinin kurucu genel başkanı Mim Yavuz Binbay’ın bir konuşmasında belirttiği gibi;
“Ülkemizin gökkuşağını oluşturan nadide renkler, dünya medeniyetlerine ışık tutmuş kadim Süryani, Keldani, Arab ve Arami rengiyle Sami ve Ermeni – Kürt ari rengiyle Mezopotamya, ege yunan ve Laz Karadeniz renkleriyle antik yunan, Türk ve Türkmen renkleriyle orta Asya, Çerkez, Gürcü rengiyle Kafkaslar renklerini gökkuşağımıza yansıtmıştır. Müslümanı, Hristiyan’ı, Yahudi’si, Alevi’si, Êzidisi, Nesturî’si, Nusayri’si ve Marunî’siyle bir gönül bahçesidir. İşte bu renkleri özgünlükleriyle, ötekileştirmeden, tekçi anlayışla yok saymadan yan yana koyabilip yansıtabilirsek dünyaya hitap edebilecek bir gökkuşağını yansıtmış oluruz.

Unutmayalım ki, her renk kendini yansıtır. Hiçbir renk başka rengi yansıtamaz. Gride beyaz vardır ama gri beyaz değildir. Mezopotamya, kadim Süryani, Arab, Arami, Ermeni, Türkmen ve Kürt renkleriyle bezenmiştir. Mezopotamya, hepsidir ama hiçbiri tek başına Mezopotamya değildir. Anadolu, 26 rengin armonisidir, ama hiçbir renk tek başına Anadolu değildir.”

Ortak Anavatanımızda, Özgün renklerimizi, özgürce yansıtmak dileğiyle. Saygılarımızla

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen

http://www.mardiniletisimgazetesi.com.tr/Mim-Yavuz-Binbay-Ermenilerle-komsu-olmaktan-Onur-Duyuyoruz-yazisi-287/