ŞENGAL ÊZÎDI KATLİAMINI-FAİLLERİNİ VE İŞBİRLİKÇİLERİNİ LANETLİYORUZ!

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
 
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
 
Union Arabe et Araméen
 
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Yıllardır bu coğrafyada tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçları kapsamında malum çevrelerin desteğinde katliamlar yaşanıyor. Demokratik güçler her gün yeni bir katliamı kınayan, bu insanlık dramının durdurulmasını içeren demeçler yayınlıyor, çağrılar yayınlıyor. Ancak çağrıya muhatap olması gereken güçler petrol yüzdeleri hesapları yaparak hasametli bir iki nutuk atarak dünya halklarıyla alay etmektedirler.

İŞİD örgütü bu katliamların başrolünü üstlenmiş kendisi gibi düşünmeyen daha doğrusu kan emici efendileri adına üstlendiği role uygun davranmayan tüm etnisiteleri (Arap, Kürt, Süryani, Ermeni, Türkmen vd.) ve din mensuplarını (Müslüman, Hristiyan, Alevi, Ezîdi vb.) etnisitesine ve dinine bakmadan düşman olarak algılamış durumdadır
İŞİD, bu coğrafyayı destablize ederek zenginliklerine el koymaya çalışan (Irak petrollerinin %65’ine ABD, Libya petrollerinin %35’ine Fransa el koymuş durumdadır.), bu coğrafyada yaşayan tüm etnisiteleri (Arap-Kürt, Türkmen-Süryani-Ermeni-Alevi-Hristiyan-Ezîdi vd.) düşman olarak algılayan uluslararası güçlerce desteklenen uluslararası bir terör örgütüdür.

Son olarak emperyalist güçlerin katliam çetesi İŞİD tarafından Şengal’de tarih boyunca dini düşünceleri ve kültürleri gereği şiddeti reddeden bir halk olan Êzîdi halkına yapılan katliamı Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak lanetliyoruz.

Èzîdi halkı tarih boyunca katliamlara maruz kalmış mazlum bir halktır. Şengal Êzîdi halkı ve Aramiler için kutsal bir mekândır.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, Kutsallığa saygısı olan, kutsalınızı Allah, Rabb, Yezdan, Yahwe, Tanrı, Xudé, Huma, God, Dieu … nasıl anıyorsanız onun adına veya demokrasi, insani değer hangi değere saygınız varsa o değer adına tüm güçlere sesleniyoruz bu insanlık dışı katliama son veriniz. Mazlum Êzîdi halkının yanında yer alınız.
Bu katliamların sorumluları ve işbirlikçileri unutmamalıdır ki bir gün mutlaka işledikleri bu insanlık suçlarının hesabını vereceklerdir ve o gün gelene kadar LANETLE ANILACAKLARDIR.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen