IRKÇI KATLİAMCI ZİHNİYETİ LANETLİYORUZ.

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
 
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
 
Union Arabe et Araméen
 
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

04 ağustos 2014 tarihli Radikal gazetesinde Yukarı Beyt-Nahreyn ve Anadolu coğrafyasının kadim halklarından Ermeni halkına ve simgesi haline gelen Agos Gazetesine ve Sayın Fatih Akın’a yönelik ırkçı katliamcı zihniyeti yansıtan haber bizlere katliamcıların işledikleri insanlık suçlarının hesabını vermedikçe suç işlemeye devam edeceklerinin en belirgin kanıtı olmuştur.

Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak bu zihniyetin sahiplerine diyoruz ki, 1886-1903-1905-1914-1915 ve tarihin birçok safhasında Ermeni, Süryani ve Arap halklarına karşı işlediğiniz insanlık suçlarını unutmadık ve işlediğiniz insanlık suçlarının hesabını vermedikçe unutmayacağız.

Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği dinamikleri olarak bir daha asla diyoruz, bir daha asla 1914-15 soykırımında olduğu gibi bir insanlık suçunun işlenmesine izin vermeyeceğiz ve her hal ve koşulda Ermeni kardeşlerimizin yanında olacağız yalnız bırakmayacağız. Bizde Ermeni halkının ve dinamiklerinin yanında olmaya hazırız. Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği dinamikleri olarak bu insanlık düşmanı faşist ırkçı zihniyet ve temsilcilerine Hodri meydan diyoruz.

Bizler Beyt-Nahreyn coğrafyasının asal halkları Arap-Aramiler ve Ermeniler işlenen tüm insanlık suçu katliamlara rağmen Yukarı Beyt-Nahreyn (Mezopotamya) kültürünü binlerce yıl birlikte paylaştık, insanlığın onuru addedilecek çalışmalarınızın katkılarıyla bugüne taşıdık, aynı kararlılıkla geleceğe de taşımaya devam edeceğiz. Bu insanlık düşmanı güçler bilsinler ki bu medeniyetin asıl sahipleri olarak kurduğumuz medeniyet değerlerine sahip çıkacağız ve bu coğrafyada hak ettiğimiz konumda var olmaya devam edeceğiz.

Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına giren bu tehdidi kınıyor ve lanetliyoruz. Her hal ve koşulda Ermeni kardeşlerimizin ve simgeleri haline gelmiş AGOS gazetesinin yanında olacağız yalnız bırakmayacağız.

Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak İşlenen bu insanlık suçuna karşı yargıyı ve ilgili görevlileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz, görevlerini yapmadıkları takdirde onları da suç ortakları olarak addedeceğiz.

En içten dayanışma ve saygılarımla.

Mim Yavuz Binbay
Beyt-Nahreyn Arap – Arami Birliği
Genel başkanı
Email : araskem@gmail.com – Web-sitesi: www.beyt-nahreyn.com

http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=bu-tehdit-insanlik-sucudur&haberid=7840

http://www.diyarbakiryenigun.com/tehdidi-lanetliyoruz.html

http://www.siirtnews.com/haber-5762-irkci_katliamci_zihniyeti_lanelliyoruz.html

http://www.imctv.com.tr/2014/08/05/bir-daha-asla-insanlik-sucunun-islenmesine-izin-vermeyecegiz/

http://www.mardiniletisimgazetesi.com.tr/Mim-Yavuz-Binbay-Irkci-Katliamci-Zihniyeti-Lanetliyoruz-yazisi-281/

http://www.demokrathaber.net/guncel/agos-ve-fatih-akina-yonelik-tehdide-tepki-hodri-meydan-diyoruz-h36269.html

http://www.ortakhaber.com/otuken-dergisi-fatih-akin-i-acikca-tehdit-etti.html

http://www.durustv.com/haber/6334/bir-daha-insanlik-sucunun-islenmesine-izin-vermeyecegiz

http://www.demokrathaber.net/guncel/agos-ve-fatih-akina-yonelik-tehdide-tepki-hodri-meydan-diyoruz-h36269.html

http://www.dengeazad.com/en/NewsDetailN.aspx?id=38438&LinkID=115

http://akunq.net/tr/?p=31103

Açıklamamıza karşı ötüken dergisinde yayınlanan tehdit ;

Geçtiğimiz günlerde, yine ayı şebeke, yine aynı oyunu sahneye koydu. Ermenistan’da bir tek Türkçe gazete yokken, Türkiye’de Ermenicilik oynayanların gazetesi, yine gündemi meşgul etmek için Türkçüleri hedef gösterdi. Yine aynı ve artık bilinen usulle, önce Taraf ve Radikal gazeteleri bu hedef göstermeye gönüllü atladılar. Onları Odatv ve Cumhuriyet Gazetesi takip etti. İnsan Hakları Derneği de sırasını kimseye kaptırmadı. Bu durum “Türk Alerjili” kesimleri, “Türk gocuntulu” çevreleri o kadar güzel ortaya serdi ki Beyt-Nahreyn Arap- Arami Birliği bile Agos için her türlü fedakârlığa hazır olduklarını ilan etti. Televizyon kanalları ve haber servisleri de üstlerine düşeni –düşürüleni- yerine tas tamam getirdiler. Geriye bir tek, bir savcı bulmak ve kendi güçlerinin yetmediği işi yaptırmak kaldı. Türk devleti eliyle Türkçüleri sindirmek için, hedef göstermenin her türlüsü yapılmıştır. Daha ne yapsınlar? Bu kadar senenin kuyruk acısı başka türlü çıkmaz…

http://otukendergi.com/ozur-metni/