Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği 2014 yerel seçim Değerlendirmesi.

bn

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi
Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn
Union Arabe et Araméen
Mail- araskem@gmail.com web-site : www.beyt-nahreyn.com

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerle ilgi sonuçları değerlendirerek aşağıdaki sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı kararlaştırmıştır.

  1. Daha önceki açıklamalarımızda ilkeli bir ittifak ve adil bir temsiliyet koşulları oluşmadıkça hiçbir siyasi parti veya gurubun yedeği olmayacağımızı açıklamıştık. Birliğimiz gerek yeterli örgütlülüğünü sağlayamamış olması gerekse mevcut siyasi yapılanmaların daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz alışılagelmiş yaklaşımları sebeplerinin etkenleriyle tüm ittifak çağrılarımıza rağmen olumlu bir yanıt almamamız ve ittifak koşulları oluşmadığından herhangi bir siyasi parti veya gurupla bu seçimlerde herhangi bir ittifak kurulamamıştır. Bunun sonucunda halkımıza (Sami halk topluluklarına) “Arap-Arami halklarına bu seçimlerde onların etnik-kültürel haklarını tanımayan ve esas almayan politikalara destek vermemelerini, hangi politik parti ve grupta yer alıyorlarsa etnik-kültürel haklarını dile getirerek mensup oldukları politik yapıya yansıtmaları çağrısında bulunmuştuk.” Bu çağrı sonucunda birçok alanda ilk defa halkımızın varlığının ve taleplerinin dillendirilmesini bu aşamada büyük bir kazanım olarak değerlendiriyoruz ve önemsiyoruz. Bu aşamadan sonra bir ilke olarak bu stratejimizi sürdüreceğimizi paylaşmak istiyoruz. Tüm siyasi aktörlere, bizler bu coğrafyanın demografik, kültürel, siyasal bir aktörü olduğumuzu ve her geçen gün daha etkili bir aktörü olmaya devam edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda tüm siyasi aktörlere münipilatif karşılığı olmayan söylemlerle değil, ilkeli somut ittifaklar içeren pratik yaklaşımlar bekliyoruz. Bunun ilk adımı olarak tüm siyasi aktörlerden halkımızla ilgili programlarını açıklamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu programlarını oluşturmada tüm destekleri vermeye hazır olduğumuzu yeniliyoruz.
  2. Özelde Seçim propagandaları süresince genelde de politik yaklaşımlarda bazı siyasi parti ve gurupların sanki herkesin onların siyasi tercihlerini destekleme zorunluluğu olduğu algısıyla onlara oy vermeyen etnisiteleri şovenizme ve uluslararası ilkelerde ayırımcılığa ve düşmanca yaklaşımlara varacak çeşitli suçlamalara varan söylemler gözlenmektedir. Unutulmaması gereklidir ki, sadece totaliter rejimlerde ve ideolojilerde tek parti anlayışı vardır. Demokratik rejim ve ideolojilerde ise halkların çeşitli katmanları çeşitli siyasi partileri ve eğilimleri desteklemeleri demokratik bir haktır. Bu anlayışa sahip kesimler seçim sonuçlarına bakarak mensup oldukları halkında değişik siyasi tercihlere sahip olduğunu unutmamalıdır. Bu demokratik hak, Düşünce ve ifade özgürlüğünün tartışılmaz ilkelerindendir. Bu uluslararası ilke doğrultusundan hareketle uzun süredir halkımıza (Sami Halk topluluklarına) yapılan suçlamalara, aşağılamalara ve saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.
  3. Birliğimizin gözlemlediği bir diğer eğilim ise halkımıza mensup bazı siyasi kişiler veya günlük yaşamdaki bazı olaylar üzerinden halkımıza karşı olumsuz bir algı oluşturma eğilimidir. Unutulmamalıdır ki her halkın bünyesinde bazı olumsuz siyasi kişilikler ve günlük olaylar mevcuttur. Ancak bu kişilikler ve olaylar Hitlerin tüm Almanlara, Saddam’ın tüm Araplara, Diyap ağanın tüm Kürtlere mal edilemeyeceği gibi bir halka mal edilemez. Bu tür yaklaşımlar halkların kardeşliği ilkesine hizmet etmeyeceği açıktır. Bu sebeple bu tür sığ söylemlere son verilmesi ve halkların demokratik ittifakını güçlendirecek söylemlerin ön plana çıkarılması çağrısında bulunuyoruz.
  4. Ne yazık ki seçimler,  son dönemde gündeme oturan ve gittikçe derinleşen siyasal krize çözümler üretememiş, aksine izlenen çatışmacı yaklaşımlar sonucunda kriz derinleşerek toplumsal yapıyı her geçen gün derinden etkilerken, sorunu çözme adına yapılan girişimler krizi derinleştirmekten öteye gitmemiştir. Gözlemlerimize göre, Politikacılar ve kurumlar dar grupçu yaklaşımlarla, kendi grubum adına bu bataktan neler koparabilirim kurnazlığından öteye gitmeyen dar grupçu bir politika izledirler. Dolayısıyla siyasal kriz derinleşerek önümüze daha derin ve karmaşık sorunlar yumağı sermiştir. Hali hazırda bu yöntemlerle bu krizden çıkış yolu gözükmemektedir. Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak derinleşen siyasi krizden çıkabilmek için, tüm siyasi parti ve gruplara sorunları çözmeyen sadece öteleyen, tribünlere oynayan dar grupçu çıkarcı anlayışları bir kenara bırakıp, kalıcı toplumsal çıkarları esas alan, toplumsal mozaikteki hiçbir kesimi dışlamadan ilkeli ittifaklar temelinde çözüm projeleri üretmeleri ve uygulamaları çağrısında bulunuyoruz.
  5. Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak bundan sonra seçimlerde ve siyasal platformlarda göstermelik yedek güç olmayacağımızı deklere etmiş ve kalıcı demokratik çözümlerin temelini atacak eşit temsile dayalı ilkeli ittifaklara açık olduğumuzu belirtmiştik. Beyt-Nahreyn Arap-Aramiler Birliği olarak bu kısır dar grupçu politikalara taraf olmayacağımızı, ancak sorunlara kalıcı çözümler üretecek, bir yüzyılı daha vesayetler altında bırakmayacak ilkeli ittifaklara her zaman açık olduğumuzu yenilemek istiyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, Yukarı Beyt-Nahreyn coğrafyasında kalıcı çözümler ancak bu coğrafyanın halkları olan; Kürt, Arap-Arami halk toplulukları, Ermeni ve Türkmenlerin. Müslüman Sünni-Alevi-Maliki-Hambeli, Hristiyan, Yahudi, Êzidilerin ve diğerlerinin eşit temsiliyetini esas alan ilkeli ittifaklarıyla mümkün olduğunu deklere ediyor ve bu ittifaklara açık olduğumuzu yeniliyoruz.

Saygılarımızla

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği

e-mail : araskem@gmail.com

Haber Linki;

http://www.siirttenote.com/2014/04/09/arap-arami-birligi-2014-yerel-secim-degerlendirmesi/

http://www.kurdistan-aktuel.org/orta-dogu/aciklama-h435.html

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


− 7 = 2