EDEP YA HU VE YILMAZ ӦZDİL GİBİ YARIM ÂLİMLER – Mim Yavuz Binbay

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil’in köşe yazısında dile getirdiği “Corona virüse karşı aşıyı bulsa bulsa Tillo evliyaları bulur” yazısına ancak « Edep Ya Hu » ve « Allah bizi yarım âlimlerin şerrinden korusun » demekten başka bir şeye edebimiz münasip olmazsa da bu tür kendini bilmezlere karşıda tümden sessiz kalınmıyor.

Yarım âlim ne âlimdir ne de cahil, cahil gözükmemek için ve âlim gözükmek her şeyi yapar bu tür kişiliklerin ne yapacağı belli olmaz!

Cehaletiyle dil uzatma cüretinde bulunduğu Tillo Evliyalarından Kutub’ul Aktab Şeyh Hamza ûl Kebîr’in torunu Siirt’te ilk medreseyi kurmuş Şeyh Süleyman’ın zürriyeti efradından biri olarak bu yarım âlime hatırlatmak isterim ki, biz bu evliyaların efratları olarak her dönemde insanlığın hizmetinde olduk. Ya sen senin gibiler ne yaptı!

Kamuoyu bu şahsiyeti basında uzun süre belirli marjinal bir çevreye 10 liralık kitabi (kaldı ki bu tür kitaplar gelişmiş ülkelerde bedava dağıtılır), 2‘500TL gibi fahiş bir fiyata satan belirli odakların öne sürdüğü bir kişilik olarak tanıyor.

Evet, Ecdatlarım Tillo Evliyalarından sirayet eden edebim çerçevesinde bizim ve sizin gibilerin arasındaki farkı yukardaki iki paragraf yeterince açıkladığını düşünüyorum.

Mim’den seçmelerde belirttiğim gibi ; «Kendini bilen ile bilmeyen bir olur mu? Kendini bilmeyenle karşılaştığında öfkelenme, hor görme, tartışma, muhatap alma yerine kendini bileceksin ki aranızdaki fark belli olsun!» ve «Edepsize, edepsizliğini söyleyin, yoksa edepsizliğini marifet sanır.» (https://beyt-nahreyn.com/?p=1216)

Nihilist ve kompleksli mantalitenizden Tillo’yu bilmediğiniz, ecdadımızı ise hiç bilmediğiniz anlaşılıyor. Sizin nihilist anlayışınız barbarca saldırıp, yasaklamalarla, yağmalamalarla, asimilasyonla vb. bilim, irfan ve insanlık düşmanı anlayışın yıkımlarına kadar;  Kökleri antik Mısır öncesine giden Tasavvufun Tillo ekolü 9’uncu yüzyıldan itibaren bölgede bilimin ve irfanın öncülüğünü yapan bilim ve irfan insanları yetiştirmiştir. Din, dil, ırk, mezhep ayırımı gözetmeden tasavvufun ilk kuralı olan “illéh’il insen” “Her şeyden önce insan” prensibiyle bölgede onlarca medrese(üniversite) kurmuş bir ekoldür.

Edep Ya Hu bu cümlenin anlamını bildiğini veya önemsediğini sanmıyorum ama ben gene de hatırlatayım dedim, hala utanmadan aynı aymazlıkla toplumumuzun temellerine saldırmakla neyi amaçlıyorsunuz? 

Bu tür aymazlardan ricada bulunuyorum. Tillo evliyalarının efratlarının insanlığa hizmetten başka bir amacı yok lütfen bizi rahat bırakın!