Lullubiler ve Ye’cüc-Me’cüc – Bora Bayraktar

Ye’cüc ve Me’cüc kavimleri kur’ân’a ve islam kaynaklarına göre; hiç bir lisâna hakim olmayan, dünyaya yabancı, iki ayrı kavimdir. Lakin bu bilgilerin bazıları islam öncesi kaynaklara uymamaktadır. [1]

Örneğin Tevrat’taki peygamberlerden olan Hezekiel’e sanki Ye’cüc ve Me’cüc aslen tek bir halkmış gibi vahyolmuştur. İbranice Me’cüc Magog Ye’cüc ise Gog olarak geçer

  ” RAB bana şöyle seslendi: ‹‹İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roşun, Meşekin, Tuvalın önderi Goga çevir, ona karşı peygamberlik et. De ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roşun, Meşekin, Tuvalın önderi Gog, sana karşıyım. Seni geldiğin yoldan geri çevirecek, çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim. Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli Perslileri, Kûşluları, Pûtluları, Gomerin bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Beyttogarmanın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim. Tuvalın baş önderi››  “   [2]    — Hezekiel 38 : 1-7

Allah Hezekiel’e Ye’cüc’e karşı duruşunu bildirmesi için emretti. Ye’cüc arkasında gelen bir çok millete de hidayet ediyordu. Ye’cüc’ün Nûhun oğlu, Sâm ve Hâm’ın kardeşi Yafes‘in oğlu olmasına binayen, arkasından gelen bu milletler de Ye’cüc gibi Yafes oğullarından idi. Yafes’in diğer oğullarından olan Yavan bugünkü Yunan’a tekabül olmasıyla gösterir ki Ye’cüc bugünkü avrupa halkları ile alakadardır. [3][4]

Bugün, araştırmalar Ye’cüc’ün yanındaki halklardan Tuval’ı Tabal‘la, yani Asur kaynaklarında geçen bir anadolu devlet ve bölgesiyle eşleştirmiştir.   Tabal mîlattan önce 1’inci milenyumda Hitit-sonrası bir Luvi devleti idi. Tabal’ın komşuları ise bizzâtihi, yine Asur kaynaklarında bulunan, Muşki diye bilinen bir kavim, Meşek idi (Josephus Flavius’a göre). Meşekliler bugünkü Gürcistan’da Ermenistan’la İberya arasında dağlık bir alanda ikamet etmiş olabilirler. [5][6]

Batıda Tuval, Kuzeyde ise Meşek, peki Ye’cüc ve Me’cüc nerede saklı?

Egemen RAB şöyle diyor: O gün halkım İsrail güvenlik içinde yaşarken bunu farketmeyecek misin?   Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. [7]   — Hezekiel 38 : 14-15

Allah’ın Ye’cüc’e konuştuğu bu ayete göre Ye’cüc kuzeyden gelecek. Buna binayen Ye’cüc’ün Tuval’dan çok Meşek’e yakın olduğu savunulabilir. Benzer dağlık bir bölgeden geliyor olmalıdır. Asur ve Akad kaynaklarında geçen diğer bir halk ise Lullubilerdir, bu halka defalarca Dağ insanları da denmiştir. Hatta bu halk Naram-Sin tarafından def’edilmiştir… [8]

Kaynakça:

1) Kur’ân-ı Kerîm – Kehf Suresi 80-98

2) Tevrat – Hezekiel 38 : 1-7

3) Tevrat – Yaratılış 10 : 2

4) Jacob Milgrom; Daniel I. Block (14 Eylül 2012).  Ezekiel’s Hope: A Commentary on Ezekiel 38-48

5) Annick Payne (17 Eylül 2012). Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions

6) J.G. Macqueen, The Hittites and their contemporaries in Asia Minor (1986)

7) Tevrat – Hezekiel 38 : 14-15

8) Tischler 1977–2001: Cilt 5/6: 70–71 On the Lullubeans in general