İnsanlığa Karşı Suçlar Kapsamındaki Darbeciliği Kınıyoruz.

bnBeyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği

Union Arabe et Araméen de Mésopotamie

Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn

İnsanlığa Karşı Suçlar Kapsamındaki Darbeciliği Kınıyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak kurucu genel başkanımız Mim Yavuz Binbay’ın iki defa mağduru olduğu insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olan her türlü darbeyi, zihniyeti ve girişimini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Her darbe döneminde demokrasi ve halk düşmanı zihniyet sahiplerince ülkemizin bir kuşağı insanlık dışı yöntemler kullanılarak gözaltına alınmış, işkencelerden geçirilmiş, katledilmiş, kaybedilmiş, fişlenmiş, toplumsal yaşama katkısı ve katılımı engellenerek yok edilmiştir. Anadilimiz Arapça her darbe döneminde yasaklanarak kadim kültürümüz yok edilmek istenmiştir.

Ülke demokrasisi her on yılda bu çağdışı yöntemle demokrasi kesintiye uğratılarak bir vesayet rejimi oluşturularak, halkın iradesi yok sayılmış ve çağın gerisinde bırakılmıştır.

Bu dönemlerde halkın ilk demokratik temsil organı olan demokrasinin olmazsa olmaz organlarından sivil toplum örgütleri kapatılmış, yasaklanmış, üyeleri hakkında en ağır suçlamalarla soruşturmalar açılarak sindirilmiş ve demokratik yaşamın ilk temsil organı olan sivil toplum örgütlülüğünün gelişmesi engellenerek toplumumuzun demokrasinin gelişmesi engellenmiştir.

Osmanlı imparatorluğu dönemi dâhil olmak üzere bu topraklarda 700 yıldır ilk defa sivillerin Cuntacılara karşı koyuşunu ve zaferini kutluyoruz ve saygıyla selamlıyoruz.

Unutulmamalıdır ki “En kötü sivil yönetim insanlık suçları kapsamındaki CUNTACI yönetimden evladır.” İç savaş batağına ve Kendi vatanımızda Mülteci durumuna düşmemek için Demokratım, insan haklarından yanayım, İnsanım diyen her birey Cuntacılığa karşı demokratik sistemi desteklemelidir.

Halkımızın, tanklara, silahlı cuntacı çete mensuplarına karşı hayatını ortaya koyarak kazandığı demokrasi zaferini kutluyoruz. Demokrasi şehitlerine rahmet diliyor ailelerine ve halkımıza baş sağlığı diliyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, halkımızın demokratik yaşamda ilk temsil organlarından bir kurum olduğumuz bilinciyle her zaman ve her koşulda halkın iradesiyle birlikte ve demokratik sistemin kurumlarından biri olduğumuzu belirtiriz.

Mim Yavuz Binbay

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği

Genel Başkanı