SİYASETÇİLERİN SURİYELİ SOYDAŞLARIMIZA IRKÇI NEFRETİ DURDURULMALIDIR.

Bir süredir Suriyeli soydaşlarımız (Arap-Kürt-Süryani-Ermeni-Nusayri vd.) üzerinden küçük siyasi hesaplar ve seviyesizce siyasi beceriksizliklerini kapatmaya yönelik yürütülen ırkçı söylemleri Beyt-nahreyh Arap-Arami Birliği olarak kınıyoruz. Bu tür söylemlere gerekli cevapları ve mücadeleyi vereceğimizi deklere ederiz.

Bu konuda ağız birliği eden HDP’li CHP’li ve MHP’li Kemalist, Milliyetçi-Irkçı söylemler üzerinden siyasi rant devşirme çabalarını hayretle izliyoruz. CHP ve MHP’yi bir noktaya kadar anlıyoruz ama HDP’nin CHP ile kelimesi kelimesine ayni söylemde bulunması düşündürücüdür!

Erdoğan’ın bu mülteciler sayesinde “yeni oy deposu” edinmeyi hesapladığı argümanı en hafif deyimle siyasi densizliktir.  10 yıldır AKP’ye % 43 oy veren ve son olarak % 9 oy artırarak destek veren, “yerleşik halkımız!” değil de Suriyeli mültecilerdir! Ve sanki Erdoğan rejimi kitle desteğini kaybetmiştir de kendini kurtarmak için mülteci oylarına muhtaç hale gelmiştir. Uydurulan yalana inanmak buna denir!

Bu partilere çağrımız siyasi beceriksizliğinizi bu beceriksizlikleriniz sebebiyle kendi Anavatanlarında sığınmacı-mülteci durumuna düşürülmüş halklarımızın dramı üzerinden kapatmaya çalışmaktan vazgeçin. Sorunlara çözüm olacak siyasi projeler üretmeye çalışın!

Mülteci konusu dünyanın her yerinde yabancı düşmanlığının, şoven-milliyetçiliğin-ırkçılığın kullandığı bir yöntem olmuştur.

Bazı Kürt politikacıların, sempatizanları ve yazarçizerleri arasında da Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi konusunun, “Kürdistan’ın demografik yapısını bozmayı amaçlıyor”, “Kürtlere karşı asker olarak kullanılmak isteniyor” gibi argümanlarla tepki gösterildiğine tanık oluyoruz.

“Yabancı düşmanlığının “Suriyeli mülteci nefreti” biçiminde Kürt ulusal muhalefeti içinde de kendi göstermesi düşündürücü ve ibret vericidir.

Milyonlarca Suriyeli soydaşlarımız (Arap- Kürt-Süryani-Ermeni-Nusayri vd.) başlarına gelen/getirilen felaketin, haksızlığın, savaşın, çaresiz kurbanı mağduru durumundadırlar sorumlusu değiller.

Herkes her an hele hele coğrafyamızda mülteci olabilir, büyük dramlarla, trajedilerle karşı karşıya kalabilir. Bu konudaki tavrımız siyasi literatürde ne olduğumuzun göstergesi anlamına gelir.

Suriyeli mültecileri “Erdoğan’ın askerleri-oy deposu” olarak görüp, öfkeyi bu insanlara yıkmak siyasi ahlak sınırlarına sığmayacak bir manipülasyondur.

Bu insanlar sizlerin işbirlikçiliğiniz sayesinde coğrafyamız Beyt-nahreyn’i/Mezopotamya’yı harabeye çeviren ABD-Rusya ve işbirlikçileri gibi işgalci değil, bu barbarlığın mağduru mültecilerdir. İşbirliği yaptığınız emperyalist işgalci güçler gibi bir yeri işgal edip orayı kendilerine mal etmek derdinde değiller. Yaşamaya, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onlara işgalci ordu muamelesi yapmak en hafifi ile siyasi beceriksizlik-densizlik-ahlaksızlık ve ayıptır.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, “Kürdistan’ın” “ demografisi değiştirilecek” kaygısını ileri sürenlere siyasi kesimlere” bu konuyu yüzyıl öncesi 1914-1918 ve daha önceki dönemleri 1870-1905 bir daha düşünmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.  Siz hangi “demografiden” bahsediyorsunuz; 100 yıldır ve yakın tarih boyunca bu topraklarda demografisiyle oynanmadık bir tek metrekare var mı ?

Dominant bir Kürt siyasi partisinin karar mekanizmasındaki bir kadrosu pervasızca Katıldığı televizyon programında Suriyeli mültecilerin Kürt illerine yerleştirileceği iddialarıyla ilgili olarak “Mültecileşmek, gittiği yeri kendi yurdu gibi görmek yanlıştır” ifadelerini kullanarak, partisinin halkların iç içe yaşamasına ‘evet’ dediğini lakin, özel savaş sistemi olarak gelip Kürdün yakılıp yıkılmış toprağı üzerine bina kurmak ve “burası benimdir” demenin yanlış olduğunu belirtiyor !!!

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak soruyoruz, 1870-1905 Arap, 1915-1918 soykırımları ile yok edilen ve sürülen Arap, Ermeni, Süryani, Keldani, Arami, Pontuslu, Ezidi halklardan boşaltılan yerleri kim doldurdu? Onlar “demos” değil miydi? Yalnız demografi değil siyasal ve fiziksel olarak coğrafyamız Anavatanımız Beyt-nahreyn “yok” edilmedi mi? Son gelişmeler bu olaylar gereklerini yerine getirerek konuşulmadan bu coğrafyaya barış gelmeyeceğini göstermektedir.

Sanki istikrarlı bir demografi var da bunu “Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi” bozacakmış gibi, 100 yıllık politikayı Anavatanlarında Mülteci durumuna düşürülmüş soydaşlarımız üzerinden tartışmak kabul edilmez bir art niyetlilik ve basiretsizliktir.

Kuzey ve Güney arasında her zaman mülteci akınları olmuştur. 1987 Al Anfal katliamından kaçan yüzbinlerce Kürt kuzeye sığınmak zorunda kaldı. Keza 1991’de 1. Körfez savaşında da yine büyük bir mülteci akını yaşanmıştı. Ve ne yazık ki bazı kesimlerce gene benzer ırkçı söylemler sarf edilmişti. Ama bu sefer özellikle bu mağduriyetleri yaşamış bir kesimin siyasi temsilcilerinin bu kulvarda olmaları daha da inciticidir.

Yakın tarihte Suriye her zaman göçmenlere ev sahipliği yaptı;

1915 tehcirinin yüzbinlerce kurbanı Ermeni’nin ilk durağı Suriye idi. Suriye daha sonra da bu sürgün topluluğuna ev sahipliği yaptı.

1925 Şeyh Said isyanından sonra tedip ve tenkile uğrayan pek çok isyancı Kürt aşiret “Bin xetê” denilen Suriye topraklarına geçtiler. Bedirxanlardan, Osman Sebrilere, Memduh Selim Bey’lere, Şerefxanlara; 80’li yıllarda da Pek çok Kürt örgütü ve şahsiyetinin sığınma alanlarının başında Suriye gelmedi mi?  Suriye yönetimi son yıllara kadar bu insanlara, onların bilmem kaçıncı kuşak torunlarına bile hep mülteci muamelesi yapmış ve onlara vatandaşlık vermemişti. Bu, büyük bir insanlık ayıbı değil miydi? Yıllarca bu insan haklarına aykırı bu durumu dinamiklerimiz (Arap-Kürt vd.) birlikte eleştirmedi mi? Aynısını CHP ve MHP ile siz niye savunuyorsunuz?

Son dönemlerde iki dominant etnisitenin siyasi kesimlerince Türkiye’de sadece iki etnisite üzerinden tartışma yürütme çabası gözlemekteyiz. Bu kesimlere hatırlatmak isteriz ki Biz Sami halk toplulukları Araplar – Süryaniler – Keldaniler – Ibraniler Beyt-nahreyn Mezopotamya olmadan öncede ana vatanımız Beyt-nahreynde Akad-Asur-Babil-Arami- ve birçok yönetim yapılanmaları olarak bu coğrafyanın asal unsuru olduk. Türkiye Cumhuriyetinin de dört kurucu unsurundan bir olarak buradayız ve kurucu unsur olarak olmaya devam edeceğiz. Son emperyalist soykırımla gelen soydaşlarımız dışında 8-9 milyona yakın bir nüfusa sahibiz, bu coğrafyanın ve bu devletin asal unsuruyuz ve olmaya devam edeceğiz.

Bu konuda algı oluşturmaya çalışan basının bazı kesimince kullanılan argümanlarla;

Toplumun soğukkanlılığını kaybetmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Irkçı-Faşist anlayışla mültecilere kötü bir öz atfeden, tüm olumsuzlukları mültecilerle özdeşleştiren insanlık dışı bir yaklaşım gözlenmektedir. Sözcü gazetesinde, önce Suriyeli öğrencilerin üniversitelere sınavsız kabul edildiği, hepsine 400 lira burs bağlandığı veya kira yardımı yapıldığı gibi yalanları sıralıyor. Ardından, vatandaş olan herkesin ödemek zorunda olduğu taşıt vergisi, SGK primi ve dükkân harcı gibi ödemelerden Suriyelilerin muaf tutulduğundan dert yanıp, yine de vatandaş olmalarına karşı çıkıyor.

Hürriyet ise, plajda eğlenirken bile ülkelerinin ismini haykırarak teselli bulan 50 kadar Suriyeli genci “300 Suriyeli” başlığıyla “300 Spartalı”ya benzeterek hedefe koyuyor.

Bir Hürriyet yazarı da, bomba yaparken infilak eden iki Suriyeli üzerinden koca bir popülasyonu mahkûm ediyor. Ertesi gün de pişkinlikle ırkçı faşist anlayışını okuyucuyu faşizme karşı uyaran yazı yazabiliyor.

Son dönemde saldırıya uğrayan Suriyelileri çarpıtarak saldırgan olarak yansıtarak ırkçı algının oluşması çabası yoğun olarak gözlenmektedir. Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, bu konuda basını sağduyulu davranmaya, sivil toplum örgütlerini de göreve davet ediyoruz.

MHP’nin ideolojisi belli ancak bu toplum Kılıçdaroğlu ve Demirtaş’ı bir insanlık dramını ırkçı söylemlere zemin hazırlayacak bir referandum çağrısı yapan “siyasetçi” olarak hatırlayacaktır.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, Soydaşlarımızı aşağılayan ırkçı politikalara izin vermeyeceğiz bu ırkçı aşağılayıcı politikalara karşı mücadele edeceğiz. Bu politika sahiplerini sağduyulu davranmaya, insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, bu coğrafyanın 26 birleşeniyle birlikte demokratik kurallar çerçevesinde bir yaşam kurma sorumluluğunun bilinciyle politika üreteceğimizi ve diğer birleşenlerinde bu sorumluluğun bilincinde davranarak ortak siyasal politikalar üreterek birlikte bir gelecek kurma çağrısında bulunuyoruz.

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak, tüm siyasi çevrelere Suriyeli mültecilere vatandaşlık üzerinden Mültecilere yönelik bir nefret kampanyasına girişilmesini konusunda uyarıyoruz.

 

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi                                               ANADOLU ARAPLARI YARDIMLAŞMA VE

Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn                                        DAYANIŞMA DERNEĞİ

Union Arabe et Araméen

 

 

Süryani Demokratik Birliği

SYRIAC DEMOCRATIC UNION

Basın linkleri;

http://www.gelawej.net/index.php/pano/cagri-duyuru/2526-siyasetcilerin-suriyeli-soydaslarimiza-irkci-nefreti-durdurulmalidir

http://www.milliyet.com.tr/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-diyarbakir-yerelhaber-1467851/

http://beyt-nahreyn.com/?p=1079

http://www.avrupabulteni.com/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-580318h.htm

http://www.ajansmanisa.com/994199-haber-arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri

http://www.gazeterize.com/genel/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-h434620.html

http://www.muglabuyuksehirgazetesi.com/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-103496h.htm

http://www.bursahaber.com/genel/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-h704971.html

http://www.hurhaber.com/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-haberi-175219.html

http://www.malatyaguncel.com/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-414941h.htm

http://www.habertadi.com/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-666414.html

http://www.dogurehberi.com/genel/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-h1206897.html

http://www.hedefhalk.com/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-803648h.htm

http://www.gunceladana.com/diyarbakir/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-h74125.html

http://www.haber00.com/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-h44239.html

http://www.akithaber.com/haberoku.php?HID=5745592&Haber=http://feedproxy.google.com/~r/son-dakika-haberleri/~3/R1UAATzuiog/

http://www.esnafbulteni.com/gundem/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri/82718/

http://www.haberx.com/arap_ve_suryani_derneklerinden_cagri(17,n,12301189,771).aspx

http://www.ogunhaber.com/genel/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-632003h.html

http://www.haberler.com/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-8608400-haberi/

http://www.alo25.com/genel/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-h163924.html

http://beyazgazete.com/haber/2016/7/14/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-aciklamasi-3378813.html

http://www.sondakika.com/haber/haber-arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-8608400/

http://manisadasonnokta.com/232420-haber-arap-ve-suryani-derneklerinden-cari

http://www.haberkolay.net/haber/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-39819.html

http://www.habercanik.com/arap-ve-suryani-derneklerinden-cagri-230227h.htm