ANAVATANIMIZ BEYT-NAHREYN/MEZOPOTAMYA COĞRAFYASININ HARABEYE VE KAN GÖLÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DURDURULMALIDIR.

 bn

Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği

Union Arabe et Araméen de Mésopotamie

Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn

Anavatanımız Beyt-Nahreyn / Mezopotamya Coğrafyasının Harabeye ve Kan gölüne Dönüştürülmesi Durdurulmalıdır.

Arap-Arami Halkları olarak; İnsanlık tarihinde 12’000 yıllık medeniyetin oluşumuna kaynaklık ve öncülük eden Anavatanımız Beyt-Nehreyn’in son dönemlerde gerek emperyalist güçlerin Arap halkına yönelik soykırım içerikli senaryoları gerekse yerli işbirlikçilerine vaatten öteye geçmeyen ağır bedeller karşılığında aldığı destekler sonucunda harabeye ve kan gölüne çevrilmesinden rahatsızlık duyuyoruz.

Bu politikalar sonucunda, küresel güçler rantlarına rant katarken,  bölge ekonomimiz çökmüş, halklarımız anavatanlarında kendini güvensiz hisseder ve geleceklerine umutsuzlukla bakar duruma düşürülmüştür. Son sekiz ay içerisinde sadece yukarı Beyt-nahreyn coğrafyasında 500’000 insanımız evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Aşağı Beyt-nahreyn coğrafyası ise tam anlamıyla denetimsiz ve bir katliam bölgesine dönüştürülmüştür.

Vaatler karşılığında işbirlikçiliği halklarına marifetmiş gibi sunan veya dayatanları bir daha düşünmeye davet ediyoruz. Emperyalizmle işbirliklerinin bedelini; gençlerinin kanlarıyla, harabeye dönmüş bir coğrafyayla, çökmüş ve emperyalizme göbekten ve mideden bağlı bir ekonomiyle,  halklarının acı, gözyaşı ve sefaletiyle ödemektedirler.

Bizler Beyt-nahreyn Arap-Arami birliği olarak provokasyonlarıyla, bombardımanlarıyla anavatanımızı katliam bölgesine dönüştürüp halklarımızın katliamlarından rant devşiren emperyalist güçlere bu tür bir bedeli ödemek istemiyoruz. Tam aksine anavatanımızı yakıp, yıkan halklarımızın katilleri soykırımcı emperyalistlere geçen yüzyılda bazı işbirlikçilerin yaptıkları gibi bir yüzyıl yerel işbirlikçi olarak halklarımızın kanlarını emmelere çanak tutmayacağız. Anavatanımızı biran önce koşulsuz olarak terk etmeleri gerektiğine inanıyoruz ve bunun için mücadele vereceğiz.

Bu anlamda birlikte yaşadığımız ve yaşamak zorunluluğunda olduğumuz bilinciyle tüm Beyt-nahreyn halklarının dinamiklerine Anavatanımızın emperyalist güçlerce harabeye çevrilmesine, gencecik fidanlarımızın emperyalist güçlerce bir savaş argümanı olarak kullanılıp kanları üzerinden emperyalist rant devşirilme planlarına karşı, Anavatanımızın özgünlüğü ve özgürlüğü için birlikte hareket etme çağrısında bulunuyoruz.

Beyt-nahreyn Arap-Arami Birliği, gencecik fidanlarımızın kanı üzerine siyasi hesaplarını, Anavatanımızın emperyalist küresel güçlere peşkeş çektirilmesini, anavatanımızın bu amaçla istikrarsızlaştırılmasını,  Beyt-nahreyn halkları arasında düşmanlık tohumları ekme politikalarını asla kabul etmeyecektir.

Beyt-nahrey Arap-Arami Birliğinin öncülüğünde başlatılan partileşme çalışmalarımız planlandığı biçimde devam ettirilmektedir. Bu aşamada siyaset belgesi hazırlıkları sürdürülmektedir. Partileşme politikamızın temel ilkesi halkların eşitlik ve özgünlüğüyle yansıması temelinde sürdürülmektedir. Bileşenlerimizin nitelik ve nicelik durumu değil özerk bir temsille özgünlükleriyle yansımaları temel alınmaktadır.  Partileşme çalışmalarına katılmak ve katkıda bulunmak isteyen dinamikler, gruplar  araskem@gmail.com  Adresinden bizlere ulaşmamaları çağrısında bulunuyoruz..

Beyt-nahreyn/ Mezopotamya halklarının tüm dinamiklerine anavatanımızın tarihsel özgünlüklerine uygun olarak yeniden inşasını hedefleyen bu çalışmadan özgünlükleriyle ve eşit temelde yer almalarını ve katkıda bulunmaları çağrısında bulunuyoruz.

Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği

Union Arabe et Araméen de Mésopotamie

Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn

Yazının linkleri;

http://www.gelawej.net/index.php/pano/cagri-duyuru/2514-anavatanimiz-beyt-nahreyn-mezopotamya-cografyasinin-harabeye-ve-kan-golune-donusturulmesi-durdurulmalidir

https://kayiplar.wordpress.com/2016/06/25/anavatanimiz-beyt-nahreynmezopotamya-cografyasinin-harabeye-ve-kan-golune-donusturulmesi-durdurulmalidir/