İNSANLIĞA ADANMIŞ BİR YAŞAM KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ MİM YAVUZ BİNBAY, DÜNYADAKİ 10 İNSAN HAKLARI SAVUNUCU ARASINA GİRDİ

İNSANLIĞA ADANMIŞ BİR YAŞAM KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ MİM YAVUZ BİNBAY, DÜNYADAKİ 10 İNSAN HAKLARI SAVUNUCU ARASINA GİRDİ

Yaşamının 45 Yılı insan hakları mücadelesinde geçen Kurucu genel başkanımız Mim Yavuz Binbay, bu alanda birçok katkılarda bulundu. Bu katkıları değerlendiren Uluslararası İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT- Organisation Mondial Contre la Torture) tarafından dünyadaki 10 insan hakları savunucusu arasında seçildi.

Seçici kurul, uluslararası bir komisyondan oluşuyor. Bu komisyonda yer alanlar dünyadaki uluslararası sivil toplum örgütlerinden oluşan bir komisyon tarafından seçiliyor. Bunun en önemli kıstası, o kişinin yaptığı çalışmaların, siyasetten ve devletten bağımsız olması, yaptığı çalışmaların somut karşılığı olan sadece söylemde değil somut karşılığı olan ve süreklilik arz eden, topluma somut katkıları olan çalışmalar baz alarak değerlendiriyor.

Mim Yavuz Binbay’ın 45 yıllık insan hakları mücadelesinde yaptığı önemli katkılar, özellikle Türkiye’de fikir özgürlüğünün toplumda yer etmesi ve topluma bir değer olarak, bir ilke olarak yer alması yönünde yaptığı çalışmalar ve katkılar değerlendirildi.

Türkiye’nin bir kültürler ve dinler mozaiği olduğuna her fırsatta dikkat çeken Binbay, “Özellikle bu dinler ve kültürler arasındaki diyaloglara yaptığı katkılar, somut olarak yaptığı çalışmaların, gelenekselleşmesi ve toplumda bir gelenek haline dönüşmesi, işkencenin önlenmesinde, işkence mağdurlarını tedavisi ve rehabilitasyonu ile bu mağdurların topluma yeniden kazandırılması alanında yaptığı somut çalışmalar bu listeye girmesinde etken oldu. Bunun yanı sıra siyaset mağduru, savaş mağduru ve zorunlu göç mağdurları için yaptığı özellikle reformist diyebileceğimiz çok değişik yöntemler uyguladığı çalışmaları da bu kararda büyük önemi oldu” .

Mim Yavuz Binbay, Uluslararası İşkenceyle Mücadele Örgütü tarafından 9 Aralık’ta Lozan’da yapılacak toplantıda onur konuğu olarak konuşacak.

Siirt’te doğan Mim Yavuz Binbay’ın Ailesi Siirt ve Tillo’nun Arap – İslam tasavvuf kolunun kurucusu Kutub ul Aktap (kutupların kutbu) Şeyh Hamza ûl Kebirin torunu Şeyh Süleyman’dan gelmektedir. Onlarda Halit bin Velîd’in soyundan gelmektedirler. Bu sebeple küçük yaşlardan başlayan bir tasavvuf eğitimi gördü. Bu eğitimini daha sonra değişik periyodlarda Tibet ve Mısır’da devam ettirdi.

Çocuk denecek yaşta gözaltına alındı ve işkenceye maruz kaldı. İnsanlık dışı uygulamaların yaşandığı 12 Eylül 1980 askeri rejim döneminde de sadece yazdığı yazı, yaptığı konuşmalar, legal dernek üyelik ve yöneticiliği vb. sebeplerle defalarca gözaltına alınıp defalarca ağır işkencelere maruz kaldı. O dönemin koşulları bir cehennemi andıran Diyarbakır 5. nolu askeri cezaevinde çok ağır koşullarda yıllarca kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra askeri rejim dönemlerinde yaşanan insanlık dışı uygulamaların kamuoyuna duyurulması, analizlerinin yapılabilmesi ve bir daha benzer insanlık dışı dönemlerin yaşanmaması, insan haklarının ülkemizde etkili olması amacıyla çalışmalar yürüten IHD (insan hakları derneği) ‘nin çalışmalarında yer aldı. Van şube başkanlığı, genel yönetim kurulu üyeliği ve genel başkan yardımcılığını yürüttü. Bu dönemde birçok baskı, tehdit ve saldırılara maruz kaldı. Hakkında onlarca dava açıldı. Son olarak 1994 Şubatında suikast amacıyla yapılan dördüncü saldırıdan sonra Eylül 1994 yılında İsviçre devletinin daveti üzerine İsviçre’ye gitmek zorunda kaldı. Mim Yavuz Binbay aynı zamanda “ vatandaşlık kavramının değerini öğrendiğim ülkem” dediği İsviçre vatandaşıdır.

Halen uluslararası Yerinde Denetim ve Yardım kurumda raportör olarak çalışıyor
Eylül 1997 yılında bölgedeki sosyal sorunlara çözümler üretmek amacıyla IYKAV (İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı)’nı kurmak amacıyla çalışmalar yürüttü 3 yıllık çaba sonucunda vakıf onaylanmadığı için kapatmak zorunda kaldı.

Ülkemizin ve bölgemizin durumunu yakından bilen biri olarak İsviçre’deyken olayları izlerken çok üzüldüğünü ifade eden Binbay. Özellikle çocukların okula gidememeleri ve acı çeken insanları sadece basın açıklaması malzemesi yapmaları bu üzüntümü arttırıyordu. 5 arkadaşımla öğretim desteği vermek amacıyla Aralık 2000 yılında SOHRAM’ı kurdum. Sohram’ın temel ilkesi her türlü politik yapılanmadan bağımsız olması ve insana yakışır hizmet sunmasıdır. SOHRAM, binlerce öğrenciye eğitimlerini devam ettirebilmeleri, binlerce işkence ve şiddet mağduruna tedavileri ve psikoterapi görmelerine, kurduğumuz butikten on binlerce insan giyecek ihtiyacını karşılayabilmesi vesile oldu.

2013 yılında Beyt-Nahreyn (Mezopotamya)’nin en eski ve kadim kültürü olan Sami halklarının (Arab-Süryani-İbrani) kültürel ve Siyasal haklarına kavuşarak temsilini sağlamak amacıyla Beyt-Nahreyn Arab-Arami Birliği’ni kurdu.

Kültürel, siyasal, insan hakları içerikli yazılar yazdı bu yazıları birçok gazete ve dergide yayınlandı.

Kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptığı bazı kurumlar;
1973 Batman halk kültür derneği kurucu üyesi
1976-1980 İGD ilerici gençler derneği yöneticiliği
1987-1994 İHD Van şube başkanlığı, genel yönetim kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı
1997-1999 İYKAV (İnsani Yardım Ve Kalkınma Vakfı) kurucu başkanlığı
2000-…. . SOHRAM kurucu genel başkanlığı
2013- ….. Arab-Arami Birliği kurucu başkanlığı

Uluslararası İşkenceyle Mücadele Örgütü yayını

Turkey: Meet Yavuz from Turkey: A life after torture spent helping other survivors
“10 December, 10 Defenders” Campaign

Diyarbakir (Turkey), 27 November 2015 – It would take hundreds of pages to describe the brutal tortures he underwent, but Yavuz Binbay is proud to say he survived them. “Torture taught me that life is beautiful and that I must protect it,” he adds, an indelible smile on his face. “That good times come after bad times.”

Now all of Yavuz’s muscles hurt from the hours he was kept hung by the wrists, arms tied behind his back. Every one of his joints aches from hours surviving naked, buried in the snow, and years of sleeping on concrete cell floors. He was once beaten up so badly that he was shelved in a morgue. His many marks and scars still bear witness to the days he spent macerating in a septic tank, the many beatings and burns received, the times he almost died in a conveniently arranged car crash or fall down an elevator shaft.

An ethnic Arab-Kurd from an aristocratic Sufi family highly influential in Mesopotamia from the seventh century until 1914, Yavuz is invested with a sense of mission. Early on, he joined a non-violent organization demanding greater cultural and political rights for his people, spent some six years in jail during the military dictatorship that followed the 1980 coup d’état, plus another year under civil rule. They tried repeatedly to break him down in Turkey’s cruellest “torture laboratories”, the first time when he was only 12 years old.

After being severely wounded in a fourth attempted murder in 1994, Yavuz was welcomed to Geneva as a refugee. Yet, soon after recovering, he could not resist the urge to help fellow torture survivors whose needs he knows oh-so well. In 1997, he went back to Turkey and tried to set up an organization for torture victims. The police quickly shut it down and Yavuz received more death threats. Three years later, he again returned to his homeland, which to this day perceive him as “enemy”, amidst the struggle over greater political and cultural rights for Arab-Kurds for the past four decades.

It is in the highly polarized political environment of Diyarbakir, in the southeast of the country, the epicentre of the conflict, which Yavuz finally managed – thanks to strong backing from the Swiss Government and his ability to maintain his independence – to found SOHRAM, an ecumenical tor-ture victim rehabilitation centre. In spite of repeated attacks and computer thefts, the organization has during the past 15 years provided psychological counselling to some 2,800 adult and child victims of torture. Yet, Yavuz would like to help more as the scale of the demands for torture reha-bilitation he and his colleagues are facing is overwhelming while international support for it lacking.

Yavuz, originally an engineer, later received training as a psychotherapist to better help himself and other torture survivors. On top of their physical scars, most torture survivors must face the addi-tional difficulty of regaining confidence in the world around them and, above all, in themselves as the main objective of torturers is to break the victims’ personalities through pain and fear.
“The first thing I tell them is ‘It’s over now; you are safe,’” he says. “Torture victims need someone who respects them, who understands them. You must offer them empathic solidarity. Those tor-tured for political reasons also need to know that someone is doing something for their people.”

Now that the war in the Syrian Arab Republic has driven some 1.7 million Syrian refugees and asylum seekers (half of them, children) into neighbouring Turkey, SOHRAM has also started providing emergency assistance and educational support to these war victims, promoting interreligious tolerance and dialogue.

Yavuz, 57, does not see his work as slowing down anytime soon. He observes that in the four months spanning 22 July and 20 September 2015, the Government executed 1,964 “ter-rorists,” according to the Turkish Ministry of the Interior. According to the media, some 8,000 people – a quarter of them minors – were in police custody in southeast Turkey with another 4,500 in jail following a court ruling.

“There is a high likelihood these people will be tortured,” he said.

It is no surprise that, in spite of his outstanding resilience, Yavuz has completely lost confi-dence in the Turkish State. Yavuz comes regularly to Geneva to see his wife and children, who were naturalized as Swiss citizens in 2009.

“I trust the Swiss State as it does not consider me an enemy – on the contrary, it listens to me,” he said. “I really understood what it means to be a citizen only here, in Switzerland.”

— by Lori Brumat (OMCT)

Lien de source;
http://www.omct.org/human-rights-defenders/links/2015/11/d23490/

Türkiye basınında bazı linkler;

http://www.siirtnews.com/haber-7439-_yazarimiz_yavuz_binbay_dunyadaki_10_insan_haklari_savunucu_arasina_girdi.html

http://www.kurdistan-aktuel.org/dunya/itemizin-yazarina-ilgi-h2670.html

http://www.milliyet.com.tr/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-diyarbakir-yerelhaber-1096617/

http://www.diyarbakiryenigun.com/2015/12/04/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi/

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/sohram-der-baskani-mim-yavuz-1949987.html

http://www.haber24.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-haberi-137259

http://www.yayindakiler.com/diyarbakir/86546/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi

http://www.81haber.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi.html

http://www.iha.com.tr/diyarbakir-haberleri/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-diyarbakir-1244743/

http://www.sondakika.com/haber/haber-sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-7938117/

http://yurthaber.mynet.com/diyarbakir-haberleri/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-2040673

http://www.olay53.com/haber/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasi-304842.htm

http://www.merhabahaber.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay,-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasi-633367h.htm

http://www.haber3.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-g-3709501h.htm

http://www.teknoce.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-140941

http://www.gazete8.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h102462.html

http://www.guneydoguekspres.com/haber/11780/binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi.html

http://www.haberordu.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-gi-199233h.htm

http://www.avrupabulteni.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-gi-379672h.htm

http://www.gazeterize.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h232697.html

http://www.bursahaber.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h495720.html

http://www.samsunahaber.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-564959h.htm

http://www.haberizmir.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h35347.html

http://www.habertadi.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-369267.html

http://www.ajansmanisa.com/806957-haber-sohram-der-bakan-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-nsan-haklar-savunucusu-arasna-girdi

http://spilhaber.com/244084-haber-sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi

http://www.habermrt.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h557281.html

http://www.haberlisan.net/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h113473.html

http://www.habertadinda.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h187583.html

http://www.politikars.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-gi-509362h.htm

http://haberflash.com/mobile/sohram-der-ba%C5%9Fkan%C4%B1-mim-yavuz-binbay-d%C3%BCnyadaki-10-insan-haklar%C4%B1-savunucusu-aras%C4%B1na-girdi-238297.html

http://www.haberx.com/sohramder_baskani_mim_yavuz_binbay_dunyadaki_10_insan_haklari_savunucusu_arasina_girdi%2817,n,12090209,139%29.aspx

http://www.manisagundemi.com/776414-haber-sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi

http://www.habercanik.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-gir-26023h.htm

http://www.dogurehberi.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h935509.html

http://www.erbaadan.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h266420.html

http://www.haberlerankara.com/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-gi-282639h.htm

http://www.elazighaberi.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h601826.html

http://turkish.shafaqna.com/TR/TR/320936

http://www.malatyagercek.com/genel/sohram-der-baskani-mim-yavuz-binbay-dunyadaki-10-insan-haklari-savunucusu-arasina-girdi-h1021609.html