Basın Açıklaması; ARAP VE KÜRT ÇOCUKLARINA KARŞI İŞLENEN IRKÇI SAVAŞ SUÇUNU KINIYORUZ !

                                   Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birligi                                                          Cemeʿet ël ʿArap u l-Ârâm fî beyt ël Nehreyn Union Arabe et Araméen بيت-نهرين اراپ-ارامى  

Devam